Uudised » Lühiteated  

Uuendatud: 29.01.2012, kell 13:05

Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 27.01.2012 16:16

Peaminister osaleb Euroopa Ülemkogu kohtumisel

Peaminister Andrus Ansip osaleb esmaspäeval, 30. jaanuaril Brüsselis mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Kohtumise eesmärk on saavutada üksmeel uue fiskaalkokkuleppe tekstis. Otsus selline kokkulepe koostada sündis eelmise aasta 9. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogul.  Euroala riigipead ja valitsusjuhid tegid tookord avalduse, milles lubasid võidelda veelgi tõhusamalt võlakriisi vastu.  Selle nimel lepiti kokku uue fiskaalkokkuleppe sõlmimises ning majanduspoliitika tugevamas koordineerimises.

Lisaks arutatakse mitteametlikul ülemkogul teisi võimalusi euroala stabiilsuse suurendamiseks. Ühe olulise asjana soovitakse kokkuleppele jõuda Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) loovas lepingus, mis on 2012. aasta juulist tööd alustav ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) rolli üle võttev alaline stabiliseerimise vahend.

Veel on kohtumisel kõne all majanduskasvu ja tööhõivega seotud teemad eesmärgiga leida võimalusi, kuidas sobitada kokku eelarvekärped ja majanduskasvu taastamine.

Peaminister naaseb Brüsselist teisipäeval.

Valitsuse kommunikatsioonibüroost kuulub peaministrit saatvasse delegatsiooni Villu Känd (52 754 24).

 

Euroopa Ülemkogu koduleht: http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=et

Eesti seisukohad fiskaalkokkuleppeks (valge raamat): http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/euroopa-liit/eesti-eesmargid-ja-poliitika/euroopa-ulemkogu

 

 

 

 

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava