Uudised » Taustamaterjalid  

Uuendatud: 10.02.2012, kell 10:12

Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 10.02.2012 10:11

Ebaloomulikul teel hukkunud jaanuar 2012

Tänavuse ja eelmise aasta jaanuari võrdluses on enesetappude, uppumissurmade, tööõnnetustes ja liikluses hukkunute arv tõusnud, tulesurmades hukkunute ja tapmiste-mõrvade arv on jäänud samaks. Ebaloomulikul teel hukkunuid kokku on võrreldes 2011. a jaanuariga kuue võrra rohkem, jäädes siiski alla 2010. aasta näitajale (48 hukkunut).

  • Selle aasta jaanuaris hukkus uppumise tagajärjel üks inimene, 2011. aastal ei registreeritud ühtegi uppumissurma.

  • Tules hukkus selle aasta jaanuaris 4 inimest ehk sama palju kui eelmisel aastal. Hukkumise kaasa toonud tulekahjud leidsid aset Ida-Virumaal (2 hukkunut), Harjumaal (üks hukkunu) ning Tartumaal (üks hukkunu).

  • Tänavu jaanuaris hukkus liiklusõnnetustes 8 inimest, mullu jaanuaris 7 inimest.

  • Tööõnnetuste läbi hukkumisi registreeriti selle aasta jaanuaris 2, ehk ühe võrra rohkem kui 2011. ja 2010. aasta samal perioodil.

  • Tapmisi ja mõrvu registreeriti selle aasta jaanuaris sama palju kui eelmise aasta jaanuaris – 8, samas kahe võrra rohkem kui 2010. aasta jaanuaris.

  • Selle aasta jaanuaris hukkus enesetapu tagajärjel pea sama palju inimesi kui 2010. aastal - 21.

  • Valitsuse eesmärgiks on 2015. aastaks ebaloomulikul teel (tööõnnetuse, tulekahju, liiklusõnnetuse, uppumise, tapmise/mõrva või enesetapu tagajärjel) hukkunute arvu vähendada. Liiklusõnnetuste puhul on eesmärgiks vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu kolme aasta keskmisena alla 75 inimeseni aastas.

Jaanuar (esialgsed andmed)
2012
2011
2010
2012 võrreldes 2011
Uppumised
1
0
1
+1
Tulesurmad
4
4
13
0
Liiklussurmad
8
7
5
+1
Tööõnnetustes hukkunud
2
1
1
+1
Tapmised/mõrvad
8
8
6
0
Enesetapud
21
18
22
+3
KOKKU
44
38
48
+6
Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava