13. jaanuar

  • Terve päev
  • Erinevate Tubade Klubi, Tallinna Telliskivi loomelinnak

Arutelu eesti keelest erineva emakeelega huvirühmade esindajatega

Arutelul tutvustasime strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu, pidasime debatte huvirühmade esindajatega ning kogusime täiendusi reformide pakettidesse.

Seminari fookuses olid strateegialoome protsessi käigus sõnastatud ettepanekud tulevaste olulisimate reformide osas. Sellel teemal mõtlesid kaasa 85 osalejat. Esindatud olid vabakond, rahvusvähemuste kultuuriseltsid, ettevõtjad, ametnikud, teadlased, kirjanikud ja ühiskonna aktivistid. Arutelu olulise fookusena käsitleti piirkondlikke ja sotsiaalseid erinevuste vähendamise võimalusi.