Sa oled siin

Kaitseminister Margus Tsahkna

Margus Tsahkna on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 23.novembrist 2016. Margus Tsahkna on Isamaa ja Res Publica Liidu esimees alates 6. juunist 2015

 • Aastatel 2015-2016 oli Margus Tsahkna Eesti vabariigi sotsiaalkaitseminister.
 • Aastatel 2007- 2015 oli Margus Tsahkna  Riigikogu XI ja XII koosseisu liige, kuuludes rahandus- ja sotsiaalkomisjoni ning aastatel  2011-2014 oli ta sotsiaalkomisjoni esimees.
 • Aastatel  2011-2014 oli Tsahkna Eesti Haigekassa nõukogu aseesimees.
 • Aastatel 2007-2011 oli ta Eesti Keskkonna Investeeringute Keskuse nõukogu liige.
 • Aastatel 2003 – 2007 oli Tsahkna Tartu Linnavolikogu liige.
 • Margus Tsahkna on alates 2000. aastast Isamaa ja Res Publica Liidu liige olnud Noor-Isamaa esimees, poliitikasekretär, peasekretär ja aseesimees.
 • 13. aprillil 1977. aastal Tartus  sündinud Margus Tsahkna on lõpetanud Tartu 7. Keskkooli,  õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja õigusteaduskonnas ning Toronto Ülikoolis rahvusvahelist õigust.

   

 

Kaitseminister margus Tsahkna

 

 

Kaitseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.
 • Kaitseminister juhib kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ning teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
 • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Kaitseministeerium

 • Korraldab riigikaitset ja teeb seoses sellega ettepanekuid riigikaitsepoliitika kujundamiseks.
 • Töötab välja riigikaitse üldkava.
 • Koordineerib rahvusvahelist kaitsealast koostööd.
 • Korraldab mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist ning kutsub kutsealuseid ajateenistusse.
 • Tegeleb kaitsejõudude reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamisega.
 • Rahastab ja varustab kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Arendab Eesti kaitsetööstust.
 • Kontrollib kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust.
 • Valitseb muuhulgas Teabeameti ja Kaitseressursside ameti üle.

Kaitseministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 23. november 2016