Sa oled siin

Peaminister Taavi Rõivas

 

Eesti Reformierakonda kuuluv Taavi Rõivas juhib Eesti Vabariigi Valitsust alates 26. märtsist 2014. Taavi Rõivase teine valitsus astus ametisse 9. aprillil 2015. aastal.

 

 • "Kõige tähtsam suurtest väljakutsetest – et Eesti jääks püsima, et meil oleks rohkem lapsi."
 • "Tagamaks meie riigi püsimine nii täna, homme kui ka paljude järgmiste põlvede jaoks, jätkab Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonna valitsus meelekindlat, ühtset ja läbimõeldud julgeoleku- ja riigikaitsepoliitikat."
 • "Riik peab olema olemas nende jaoks, kes seda kõige enam vajavad. Loodav valitsusliit tahab, et majanduskasvust saaksid osa kõik Eesti inimesed. Et mitte keegi ei jääks maha."
 • "Me eelistame vähendada tööjõu maksustamist tervist kahjustavate ja keskkonda saastavate kaupade maksustamise arvelt. Oleme kokku leppinud sotsiaalmaksu määra vähendamises ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmises."
 • "Riigi paremaks korraldamiseks on valitsusliit kokku leppinud kohaliku halduse reformi tegemises. See on väga suur reform, mis peale ellu viimist mõjutab Eestit aastakümneid ja kauemgi. Kohaliku halduse reformi tegemisel on meie eesmärgiks omavalitsused, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning kes suudavad täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid."
 • "Panustame hoolega Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistustesse. Eesistumine on terve Eesti riigi ühine pingutus, ning kõik meie ministrid seisavad selle perioodi jooksul nn ’euroministritena’ Euroopa tuleviku ning kõikide eurooplaste heaolu eest."

Peaminister Taavi Rõivas

 

 

Peaminister Taavi Rõivas 
 

Taavi Rõivase teine valitsus astus ametisse 9. aprillil 2015. Valitsuse moodustavad Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit.

Esmakordselt sai Taavi Rõivasest Eesti valitsusjuht 26. märtsil 2014. aastal, valitsuse moodustasid Eesti Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Taavi Rõivas on ka Reformierakonna esimees. Enne peaministri ametikohale asumist 2014. aastal oli Taavi Rõivas 2012. aastast sotsiaalminister.

Peaministri elulugu »

 

  Peaministri nädalakava »
lähemalt peaministri tegevusest

  Peaministri büroo »
peaministri nõunikud ja abid 


Peaministri kõned ja artiklid

Peaminister Taavi Rõivas Riigikogu ees kõnet pidamas


12.06.2014, Riigikogu 
Peaminister Taavi Rõivas olulise riikliku tähtsa küsimuse arutelul – Andrus Ansipi kuulamisel. Kõne tekst »


 


Välisvisiidid
 

Peaminister Taavi Rõivas Brüsselis

 


06.-07.06.2014, Kiiev, Ukraina
Peaminister Taavi Rõivas osales Ukraina presidendiks valitud Petro Porošenko pidulikul ametisse seadmise tseremoonial. Kiievis kohtus peaminister ka Ukraina peaministri Arseni Jatsenjukiga.
 

Peaministri ametist


Valitsus viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat, mille kujundab Riigikogu; suunab ja koordineerib valitsusasutuste tööd ning kannab vastutust kogu täidesaatva riigivõimu eest. Nii kujutab valitsus eesotsas peaministriga endast riigi poliitilist juhtkonda, kes võtab kollegiaalselt vastu otsuseid täidesaatva võimu nimel.

Peaminister ja ministrid annavad ametisse astudes Riigikogu ees järgmise ametivande: "Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.”

Peaministri nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul ning tavaliselt on ta valitsuse moodustanud parteidest ehk koalitsioonist enim hääli saanud erakonna liider.

Peaministri roll valitsuses ning tema suhted teiste ministritega sõltuvadki tihtipeale sellest, milline on peaministri juhitud erakonna asend võrreldes koalitsioonikaaslastega, ent riigielu olulistes küsimustes jääb lõplik sõna siiski Riigikogule kui seadusandlikule võimule.
 • Peaminister on põhiseaduse kohaselt Vabariigi Valitsuse tegevuse juhataja. Ta ei juhi ühtegi ministeeriumi.
 • Peaminister juhatab valitsuse istungeid ning kirjutab alla valitsuse õigusaktidele. Peaministril on õigus nõuda ministritelt seletust nende tegevuse kohta ja anda korraldusi.
 • Vabariigi Valitsuse seaduses ettenähtud juhtudel teeb peaminister Vabariigi Presidendile ettepaneku muuta valitsuse koosseisu.
 • Peaminister täidab ka muid ülesandeid, mis on talle pandud põhiseaduse ja muude seadustega. Näiteks on peaminister teadus- ja arendusnõukogu esimees.
 • Peaminister esindab valitsust. Tal on oluline roll riigi välissuhtluses ja Euroopa Liidu asjades. Eesti poliitilised prioriteedid Euroopa Liidus määratleb valitsus, aga peaminister juhib Euroopa Liidu küsimuste siseriiklikku koordineerimist ja kannab poliitilist vastutust selle tõhusa ja eesmärgipärase kulgemise eest.
 • Peaminister esindab Eestit Euroopa Ülemkogu (European Council) istungitel – Euroopa Liidu liikmesriikide täidesaatva võimu juhtide foorumil. Ülemkogu määratleb tavapäraselt neli korda aastas toimuvatel istungitel üldised poliitilised suunad liidu arenguks.
 
Kontakt:
peaminister[at]riigikantselei[dot]ee
Viimati uuendatud: 9. aprill 2015