Sa oled siin

Peaministri büroo

Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.

 

Tanel Kiik

Tanel Kiik

Peaministri büroo juhataja
 

Tanel Kiik korraldab ja juhib peaministri büroo tööd. Samuti nõustab ta peaministrit poliitilistes küsimustes ja korraldab peaministri poolt läbiviidavaid kohtumisi ja nõupidamisi.
 

 Telefon: 693 5705
 tanel.kiik[at]riigikantselei[dot]ee

 

Alina Tubli

Alina Tubli

Peaministri nõunik
 

Alina nõustab peaministrit noortepoliitika valdkonnas ja toetab peaministri igapäevatööd.
 

 Telefon:  693 5749
 alina.tubli[at]riigikantselei[dot]ee

 

Riho Kangur

Riho Kangur

Peaministri nõunik
 

Riho nõustab peaministrit regionaal- ja õiguspoliitika valdkonnas ning toetab peaministri igapäevatööd.
 

 Telefon: 693 5755
 riho.kangur[at]riigikantselei[dot]ee

 

Martin Lindpere

Martin Lindpere

Peaministri nõunik
 

Martin nõustab peaministrit majanduse ja rahanduse valdkonnas.
  
  

 Telefon: 693 5709
martin.lindpere[at]riigikantselei[dot]ee

 

Ines Pandre

Maimu Mesi

referent
 

Maimu Mesi vastutab peaministri büroo asjaajamise eest. Ta hoolitseb peaministri päevakava eest, vastab telefonikõnedelening korraldab kirjadele vastamist ja dokumentide arhiveerimist, kooskõlastab kohtumisi ja valmistab ette nõupidamisi. Samuti aitab Maimu korraldada peaministri välisvisiitide ja väljasõitude tehnilist poolt ning peaministri büroo osalusega üritusi.

 Telefon: 693 5703
maimu.mesi[at]riigikantselei[dot]ee

 

Kadri Peeters

Kadri Peeters

Peaministri nõunik

Kadri Peeters annab peaministrile nõu julgeolekut ja riigikaitset puudutavates küsimustes. Tema ülesanneteks on eelkõige tagada peaministri informeeritus päevakajalistes julgeolekupoliitilistes küsimustes, toetada peaministrit julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste seisukohtade kujundamisel ning vahendada peaministri suhtlust nii sise- kui välisriiklike julgeolekuvaldkonna institutsioonidega.

Kadri Peeters on lõpetanud Tartu Ülikooli 2004.a. Alates 2005.a. on ta töötanud Kaitseministeeriumis nii Balti kaitsekoostöö, kahepoolse kaitsekoostöö kui NATO suunalise poliitika kujundamisega. Ta on töötanud Läti Vabariigi kaitseministeeriumis ning NATO rahvusvahelises sekretariaadis kaitsepoliitika- ja planeerimise divisjonis. 2010. a. sai ta lipniku auastme, pärast aastast vabatahtlike reservohvitseride kursuse läbimist Võru Lahingukoolis.

 Telefon: 693 5794
kadri.peeters[at]riigikantselei[dot]ee

 

Natalia Malleus

Natalia Malleus

Peaministri nõunik
 

Natalia nõustab peaministrit sotsiaalpoliitika valdkonas ja toetab peaministri igapäevatööd.
 

 Telefon: 693 5715
natalia.malleus[at]riigikantselei[dot]ee

 

Rein Tammsaar

Rein Tammsaar

Peaministri nõunik
 

Rein on peaministri välisnõunik, annab peaministrile nõu oma valdkonnas ning korraldab peaministri välissuhtlemist.
   

 Telefon: 693 5712
rein.tammsaar[at]riigikantselei[dot]ee

 

Johannes Merlai

Johannes Merilai

Peaministri nõunik
 

Johannes nõustab peaministrit meedia valdkonnas ning toetab peaministri igapäevatööd.

 Telefon:  693 5718
 johannes.merilai[at]riigikantselei[dot]ee

 

Johannes Merlai

Jane Jaakson

Peaministri abi
 

Jane toetab peaministri igapäevatööd.

 Telefon:  693 5722
jane.jaakson[at]riigikantselei[dot]ee 

 

 

Viimati uuendatud: 13. veebruar 2017