Sa oled siin

Rahandusminister Sven Sester

Sven Sester on Eesti Vabariigi rahandusminister alates 23.novembrist 2016.  Ta kuulub Erakonda Isamaa ja Res Publica Liit.

 • Sven Sester oli ka Eesti Vabariigi rahandusminister aastatel 2015-2016. 
 • Aastatel 2009-2015 kuulus Sven Sester Riigikogu XI ja XII olles rahanduskomisjoni esimees ja aseesimees ning majanduskomisjoni liige.
 • Aastail 2007–2015 oli ta Roosikrantsi Hotell OÜ juhatuse liige ja nõukogu esimees ja aastail 1993–2015 Baltic Real Investments OÜ (endine ERI Kinnisvara AS) direktor, nõukogu aseesimees ja nõukogu esimees.
 • Aastatel 2003 - 2005 oli ta Eesti Loto nõukogu esimees.
 • Aastatel 2002 - 2003 oli ta Tallinna Linnavolikogu liige
 • Sven Sester on töötanud ka ERI Kinnisvara AS-i direktori, Eries AS-i kommertsdirektori,  Ühisettevõtte Selected Daily Mail müügidirektor ja direktori ning  Mainori Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse (hilisem EMOR) infotöötleja ja infotöötlejate koordinaatorina.
 • 14. juulil 1969. aastal Tallinnas sündinud Sven Sester sai keskhariduse Tallinna 24. Keskkoolist (Kopli Kunstigümnaasium) ning kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolist infotehnoloogia erialal.

Rahandusminiser Sven Sester

 

 

Rahandusminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Rahandusminister on riigi rahanduse juht, kes koordineerib riigi finantspoliitikat ning riigi eelarve- ja maksupoliitikat.
 • Rahandusminister juhib rahandusministeeriumi tööd valitsuse finantspoliitika, riigi eelarvepoliitika, maksu- ja tollipoliitika, majandusanalüüsi- ja prognoosi, riikliku statistika, auditi, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamise, riigile antava välisabi ja laenude valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru rahandusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Rahandusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Rahandusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Rahandusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 23. november 2016