Sa oled siin

Riigihalduse minister Mihhail Korb

Mihhail Korb on Eesti Vabariigi riigihalduse minister alates 23.november 2016. Ta kuulub Keskerakonda

 • Aastatel 2015-2016 kuulus Mihhail Korb Riigikogu XIII koosseisu, olles majanduskomisjoni aseesimees.
 • Mihhail Korb kuulus aastatel 2014- 2015 Riigikogu XII kooseisu.
 • Aastatel 2013 ja 2009 kuulus Mihhail Korb Tallinna Linnavolikokku.
 • Aastatel 2011-2014 oli Mihhail Korb Kesklinna linnaosa vanem.

 • Aastatel 2005-2011 oli Mihhail Korb Kristiine linnaosa vanem.

 • Mihhail Korb oli aastatel 2004-2005 Tallinna Mustamäe linnaosa valitsuse eelarvespetsialist.

 • Aastatel 2001-2004 oli Mihhail Korb Kohtla-Järve Linnavalitsuse majandusspetsialist finantseerimise alal.

 • 3. märtsil 1980 Pärnus sündinud  Mihhail Korb on lõpetanud Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorraldus bakalaureuse eriala ning majandusmagistri. Mihhail Korbil on Tallinna Tehnikaülikooli energeetika eriala omandamisel (bakalaureus)  

   

Riigihalduse minister Mihhail Korb
 

Riigihalduse minister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 
 • Riigihalduse minister vastutab avaliku   teenistuse, riigivara ja riigihangetega seotud küsimuste, valitsuse sisekontrollisüsteemi, kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalarengu ning regionaalhalduse kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise eest. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkondade tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Riigihalduse minister kinnitab ametisse ministeeriumite valitsemisalas oma valdkonnas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Riigihalduse minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 23. november 2016