Nädalainfo (07.06.2021 - 11.06.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 7. juuni

 • Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu justiitsministrite kohtumine, millel Eestit esindab suursaadik, Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orav. Kohtumisel soovitakse heaks kiita nõuete loovutamise määruse, e-CODEX´i määruse ja EL Põhiõiguste Ameti asutamismääruse muutmise määruse üldised lähenemisviisid. Lisaks arutatakse mh digiteenuste õigusakti seost kriminaalõiguslike õigusaktidega ja prokuratuuride rolli kriminaalkoostöös üle. 

Teisipäev, 8. juuni

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 9. juuni

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Eesti Mälu Instituudi esindajatega.
 • Justiitsminister Maris Lauri tutvustab riigikogule esimesel lugemisel äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõud (394 SE).
 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosolekul.

Neljapäev, 10. juuni

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 11. juuni

 • Justiitsminister Maris Lauri külastab Tartus Riigikohust ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskust ning esineb sõnavõtuga Tartu Ülikooli, Riigikohtu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi korraldataval konverentsil „Eesti õigushariduse tulevik“.

Teisipäev, 8. juuni

8. juunil toimub kaitseväe Kolgu laskealal näidislaskmine, kus demonstreeritakse avalikkusele möödunud aastal kaitseväe relvastusse jõudnud liikursuurtükk K9 Kõu võimekust. Lisainfo: Liis Vaksmann, 5306 3997, liis.vaksmann@mil.ee 

Kolmapäev, 9. juuni

9. juunil osaleb kaitseminister Kalle Laanet videosilla vahendusel Põhjala Grupi kaitseministrite kohtumisel. Eesti on 2021. aasta esimeses pooles Põhjala Grupi juhtriik. Põhjala Gruppi kuuluvad Balti ja Põhjala riigid, Suurbritannia, Saksamaa, Poola ja Holland. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

9. juunil arvatakse reservi toetuse väejuhatuse logistikapataljoni eelmise aasta suve- ja sügiskutse ajateenijad ning ühtlasi jäetakse hüvasti Ämari sõjaväelinnakuga, andes sümboolselt linnaku võtme üle küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljonile. Logistikapataljon paikneb lähinädalatel ümber Paldiski sõjaväelinnakusse. Lisainfo: Martin Hiir, 5887 5378, martin.hiir@mil.ee

Reede, 11. juuni

11. juunil tänavad kaitseminister Kalle Laanet ning kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm Eesti Sõjamuuseumi õuel silmapaistvalt kaitsevaldkonda panustajaid teenetemärkide andmisega. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Teisipäev, 8. juuni

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.  
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott tutvustab Riigikogu kultuurikomisjonile „Kultuur 2030“ arengukava.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kolmapäev, 9. juuni

Kultuuriminister Anneli Ott kohtub loomeliitudega.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Pärnumaa Spordiliidu üldkogu istungil.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Neljapäev, 10. juuni

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb 10. ja 11. juunil Euroopa Nõukogu meediaministrite veebikonverentsil. Lisaks ministrile kuuluvad Eesti delegatsiooni esindajad Kultuuriministeeriumist ja EV Alalisest Esindusest Euroopa Nõukogu juures.
Lisainfo: Siim Rohtla, audiovisuaalnõunik, 628 2338, siim.rohtla@kul.ee

Reede, 11. juuni

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Eesti muusikaturu fookuspäeva I paneelarutelul.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits osaleb Mõisaühenduste ümaralaual, kus kohtutakse arhitektuurimälestiste omanike esindusorganisatsioonidega.
Lisainfo: Tarvi Sits, kantsler, 628 2203, tarvi.sits@kul.ee

Esmaspäev, 7. juuni

Teisipäev, 8. juuni

 • Minister Tõnis Mölder kohtub Jõelähtme vallavanema Andrus Umbojaga ja külastab Linnamäe hüdroelektrijaama.
 • Kell 14 algab roheideede konkursi Negavatt VIII hooaja superfinaal. 113-st ideest lõppu jõudnud üheksa meeskonda kohtuvad žüriiga, et tõestada, et just nemad on väärt konkursi peaauhinda 10 000 eurot. Avalikkus saab meeskondadele kaasa elada KIKi kodulehe ning KIKi ja Negavati sotsiaalmeediakanalite vahendusel. Võitjad kuulutatakse välja kell 17.45. Täpsema info meeskondade ja superfinaali kohta leiab KIKi kodulehelt.
 • Teisipäeval tähistatakse ülemaailmset maailmamere päeva. Täpsem info: https://worldoceanday.org/
  Maailmameri, millest suurema osa moodustavad ookeanid, katab pea 70% meie planeedi pinnast ja moodustab ligi 97% kogu maapinna peal olevast veest. Maailma meredes on vett umbes 1,3 miljardit kuupkilomeetrit.
 • Teisipäeval ja komapäeval toimuvad Hiiumaal Kassaris rannaniitude taastamise infopäevad, mis on mõeldud Hiiumaa rannaniitude maahooldajatele ja maaomanikele, kelle alad jäävad liigikaitseliselt olulistele projektis Loodusrikas Eesti välja valitud piirkonda. Lisainfo: Kaidi Tingas, Life IP projekti Loodusrikas Eesti abiprojektijuht Kaidi Tingas, kaidi.tingas@envir.ee, 6262892

Kolmapäev, 9. juuni

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölderil on interaktiivne kohtumine avaliku ühispöördumise „Kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsad vajavad kestlikku ja elukeskkonda säilitavat majandamiskokkulepet“ allakirjutanutega.
  Lisainfo: Marju Kaasik, avalike suhete osakonna peaspetsialist, 51 33 165, marju.kaasik@envir.ee
 • Toidujäätmete tekke vältimise ja toiduannetamise edendamise infopäev huvirühmadele (Teamsis). Lisainfo: Kristel Kibin, keskkonnakorralduse osakonna nõunik, tel 626 07 00.

Neljapäev, 10. juuni

 • Luxembourgis toimub füüsilise kohtumisena keskkonnanõukogu. Päevakorras on patareide ja akude jäätmekäitluse määruse eduaruanne, EL kliimamuutustega kohanemise strateegia nõukogu järelduste kinnitamine ning nullsaaste tegevuskava arutelu. Lisaks tutvustab Eesti kui korraldaja sügisel toimuvat piirivete konventsiooni osaliste 9. kohtumist. Eestit esindab kohtumisel keskkonnaminister Tõnis Mölder.
  Lisainfo: Agnes Aaslaid, avalike suhete osakonna nõunik, tel 56 612775, agnes.aaslaid@envir.ee
 • Koguneb tuumaenergia töörühm. Päevakorras on töörühma töökorra kinnitamine, töörühma teekaardi, ajakava ja ülesannete jaotuse arutelu. Lisainfo: Agnes Aaslaid, avalike suhete osakonna nõunik, tel 56 612775, agnes.aaslaid@envir.ee

Esmaspäev, 7. juuni

 • Kell 14 osalevad maaeluminister Urmas Kruuse ja Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi korralisel üldkoosolekul.

Teisipäev, 8. juuni

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Kell 12.30 toimub Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 seirekomisjoni 19. istung, kus tutvustatakse arengukava 2020. aasta seirearuannet.

Kolmapäev, 9. juuni

 • Maaeluminister Urmas Kruuse teeb tervitussõnavõtu kell 9.30 algaval virtuaalsel toidujäätmete tekke vältimise ja toiduannetamise edendamise infopäeval. Üritust korraldavad koostöös Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium.

Neljapäev, 10. juuni

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Avaldame Maaeluministeeriumi kodulehel põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse 2021. aasta I kvartali faktilehe, kust saad ülevaate, kuidas on alanud 2021. aasta põllumajanduses, kalanduses ja toidutööstuses ning milline on olukord praegu võrreldes pandeemiaeelse ajaga.

Reede, 11. juuni

 • Maaeluminister Urmas Kruuse on visiidil Kagu-Eestis.

Teisipäev, 08.06

 • Ministrid Taavi Aas ja Andres Sutt osalevad valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt on 8.-9. juunil Eesti kübervaldkonna ettevõtetega visiidil Pariisis, kus esineb rahvusvahelisel konverentsil „Paris Cyber Week“. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Algusega kell 14 toimub ettevõtjatele suunatud veebiseminar, kus räägitakse piiriülesest äritegemisest ning tutvustatakse uuendatud Your Europe portaali. Ürituse avab minister Andres Sutt ja oma kogemusi ettevõtte loomisest, peamistest hirmudest ja edulugudest jagavad Eesti ettevõtjad ja suunamudijad. Seminari korraldab Euroopa Komisjon koostöös MKMiga. Täpsem info ja veebiürituse link

Kolmapäev, 09.06

 • Minister Taavi Aas ja meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand osalevad meremajanduse ümarlaua avakohtumisel. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb valitsuse liikluskomisjoni istungil. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas ja ehituse asekantsler Jüri Rass esinevad kell 13 algaval veebiüritusel „Ehituse pikk vaade 2035: Seitse suurt sammu“. Tutvustatakse MKMi eestvedamisel valminud ehitusvaldkonna strateegiat ning toimub ettevõtjate, riigi, KOVide ja kõrgkoolide esindajate ühine koostöödokumendi allkirjastamine. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.
 • Algusega kell 18 toimub AccelerateEstonia virtuaalne seminar, kus tuleb juttu suurte ideede juhtimisest avaliku ja erasektori koostöös. Sõna saavad president Kersti Kaljulaid, president Barack Obama riikliku teadustöö tuleviku nõunikuna töötanud Safi Bahcall ning The Innovatori asutaja ja peatoimetaja Jennifer Schenker. Lisainfo Facebookis.

Neljapäev, 10.06

 • Ministrid Taavi Aas ja Andres Sutt osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 11.06

 • Minister Andres Sutt külastab Viljandimaad, kus kohtub IT- ja tööstusettevõtetega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb Euroopa Liidu energeetikaministrite nõukogu istungil Luksemburgis. Kohtumine keskendub üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määrusele, millega toetatakse energiataristu arendamist, samuti vesinikustrateegiale ja renoveerimislainele. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Esmaspäev, 7. juuni

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus arutlusel on tulumaksuseaduse muudatused.

Teisipäev, 8. juuni

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 9. juuni

 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu infotunnis.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab ja asekantsler Kaia Sarnet osalevad kell 15 regionaalauhinna üleandmise tseremoonial Stenbocki hoovis. Regionaalauhinna saajad on silma paistnud tegevusega, millel on olnud regionaalarengu seisukohast oluline mõju, auhind antakse välja kaheksandat korda.

Neljapäev, 10. juuni

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 11. juuni

 • Riigihalduse minister Jaak Aab on visiidil Järvamaal, kus osaleb Imavere üürimaja avamisel.

Esmaspäev, 7. juuni

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu Põhiseaduskomisjoni istungil
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil

Teisipäev, 8. juuni

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb COVID-19 teemalisel Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel

Kolmapäev, 9. juuni

 • Siseminister Kristian Jaani juhtimisel toimub Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni istung

Neljapäev, 10. juuni

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel

Reede, 11. juuni

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Paikusel Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži kutseõppe politseiametniku eriala lõpuaktusel
  Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäev, 7. juuni

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub Murtud Rukkilille ühinguga

Teisipäev, 8. juuni

 • Ministrid Tanel Kiik  ja Signe Riisalo osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Minister Signe Riisalo kohtub Zoomi vahendusel Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö bakalaureuseõppe tudengitega.

Kolmapäev, 9. juuni

 • Minister Signe Riisalo osaleb koos maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Tõnis Mölderiga toidu päästmise ümarlauas, loe rohkem toidu päästmise kohta: https://bit.ly/3vQShbb
 • Minister Signe Riisalo osaleb ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosolekul.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Terviseameti pressikonverentsil.

Neljapäev, 10. juuni

 • Ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • 10-11. juunil juhendab minister Signe Riisalo erinevaid tiime vaimse tervise teemadel arengukiirendis Accelerate Estonia.

Reede, 11. juuni

 • Minister Signe Riisalo osaleb kampaania „Laps on pereootel“ raames toimuval „Elava Raamatukogu“ üritusel Viimsi raamatukogus, kus saab silmast silma rääkida hoolduspere vanemate ja valdkonna spetsialistidega.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.
 • Minister Tanel Kiik on maakonnavisiidil Saaremaal.

Sotsiaalministeerium algatas kampaania, millega täname lapsevanemaid, kes on aidanud lastel keerulise piirangute aja üle elada. Ütle lapsevanemale aitäh: www.aitahsulle.ee

Esmaspäev, 7. juuni

 • Välisminister Eva-Maria Liimets võõrustab Eestis visiidil olevat Küprose Vabariigi välisministrit Nikos Christodoulidest. Arutusele tulevad kahepoolsed suhted, sh digikoostöö, koostöö Euroopa Liidus, idapartnerluse teemad, olukord Valgevenes, Venemaal ja EL-i lõunanaabruses. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee

Teisipäev, 8. juuni

 • ÜRO Julgeolekunõukogus toimub Eesti eesistumise juhtimisel kohtumine ÜRO peasekretäri valimise teemal. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee

Kolmapäev, 9. juuni

 • Välisminister Eva-Maria Liimets ja asekantsler Erki Kodar osalevad ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosolekul. Kohtumisel antakse ülevaade välisministeeriumi plaanidest üleilmse eestluse valdkonnas ja sel aastal kavandatavatest tegevusetest, samuti üleilmse eestluse programmi koostamise seisust. Lisainfo: press@mfa.ee

Neljapäev, 10. juuni

 • Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson juhib julgeolekunõukogu arutelu ÜRO koostööst regionaalsete organisatsioonidega. Kohtumisel keskendutakse ELi ja ÜRO koostöövõimalustele rahvusvahelise rahu ja julgeoleku küsimustes ning käsitletakse käimasolevaid kriise, mille lahendamisel mõlemad rahvusvahelised organisatsioonid osalevad. Nõukogu liikmeid teavitab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell. Otseülekannet algusega kl 17 Eesti aja järgi saab jälgida ÜRO TV vahendusel: http://webtv.un.org/. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee
 • Eesti suursaadik Hispaanias Mariin Ratnik avab aukonsuli esinduse Hispaanias Mallorca saarel Palma de Mallorca linnas. Avamisel teeb videotervituse välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu. Eesti aukonsul Guillermo Carlos Dezcallar Ensenat, kelle konsulaarpiirkonnaks on Baleaari saared, asus ametisse juba eelmisel aastal, kuid pandeemia tõttu on aukonsuli esinduse pidulik avamine Mallorcal võimalik alles nüüd. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee

Reede, 11. juuni

 • Eesti suursaadik Kasahstanis, Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis Heiti Mäemees avab aukonsuli Muhammadi Azimov esinduse Dušanbes, Türkmenistanis. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee

Viimati uuendatud 07.06.2021