Nädalainfo (11.10.2021 - 17.10.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 11. oktoober    

Minister Liina Kersna tutvustab riigikogu kultuurikomisjonile õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise eelnõud.
Minister Liina Kersna osaleb riigikogus Vabariigi Presidendi Alar Karise ametivande andmisel.
Minister Liina Kersna ja kantsler Kristi Vinter-Nemvalts osalevad Vabariigi Presidendi ametisse astumise pidulikul vastuvõtul.
Asekantsleri ülesannetes osakonnajuhataja Liina Põld kohtub MTÜ-ga ASÕP.

Teisipäev, 12. oktoober    

Minister Liina Kersna, kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja asekantsleri ülesannetes Liina Põld kohtuvad Noorte Nõukogu liikmetega.
Minister Liina Kersna kohtub riigikogu rahanduskomisjoniga 2022. aasta riigieelarve teemal.
Minister Liina Kersna kohtub Heateo Haridusfondi toetajate ja esindajatega.

Kolmapäev, 13. oktoober

Minister Liina Kersna külastab Tartu kutsehariduskeskust, Võru kutsehariduskeskust ja Värska lasteaeda.

Neljapäev, 14. oktoober

Minister Liina Kersna osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 15. oktoober

Minister Liina Kersna, kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja asekantsleri ülesannetes Liina Põld kohtuvad Koolijuhtide Ühendusega.
Minister Liina Kersna osaleb üle-euroopalistel kutsevõistlustel EuroSkills 2021 Eestit esindanud võistlejate, juhendajate, ekspertide ja toetajate tunnustusüritusel Tallinnas Öpiku konverentsikeskuses ning annab üle tänukirjad.
Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts peab tervituskõne ja annab üle tänukirjad Liivimaa kutseõppeasutuste õpetajate päeval Mustvees.

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb Vabariigi President Alar Karise ametisse astumise tseremoonial riigikogus ja Kadrioru kunstimuuseumis.

Teisipäev, 12. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb videosilla teel Euroopa Komisjoni korraldatud Digital Justice Ministerial Forum´i paneeldiskussioonis "Digital Transformation in Justice at National Level and its impact at EU level". Foorum keskendub ELi justiitsvaldkonna digitaliseerimise  võimalustele ja väljakutsetele.

Kolmapäev, 13. oktoober

 • Justiitsministeeriumis toimub ümarlaud kohtumenetluse avalikkuse eelnõu teemal, kus osalevad meedialiidu ning kohtute esindajad.

Neljapäev, 14. oktoober

 • Justiitsministeeriumis toimub õigusloomejuristide konverents. Avasõnad ütleb justiitsminister Maris Lauri.
 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Teisipäev, 12. oktoober

12. oktoobril väisab kaitseminister Kalle Laanet Kaitseliidu Rapla malevat, Kaitseliidu Kooli ning Seli tervisekeskust. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

12.–14. oktoobril väisab kantsler Kusti Salm Singapuri, et kohtuda Singapuri kaitseministeeriumi kantsleri ja teiste kõrgete ametnikega ning osaleda kõnelejana Singapuri kaitsetehnoloogia konverentsil. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Esmaspäev, 11. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Presidendi ametivande andmisel Riigikogu istungisaalis. Lisainfo:Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott esineb ettekandega Kultuuri arengukava 2021-2030 teemal Riigikogu täiskogu istungil.
Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott vastab Riigikogus arupärimisele taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta.
Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee

Teisipäev, 12. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott esineb Riigikogu täiskogu istungil ettekandega Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 teemal.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Riigikogu kultuurikomisjoni istungil, kus on teemaks etendusasutuste seadus ja 2022. aasta eelarve.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriministeerium kohtub Sihtasutuse Vaba Lava juhatuse ja nõukoguga. 
Lisainfo: Meelis Kompus, Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja, 520 2138, meelis.kompus@kul.ee

Kolmapäev, 13. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Kultuurkapitali nõukogu koosolekul.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Neljapäev, 14. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Laupäev, 16. oktoober

Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa esineb kell 15.00 tervituskõnega hõimupäeva tähistamise peakontserdil, mis toimub Telliskivi loomelinnakus Vabal Laval. Riikliku tähtpäevana on hõimupäev ühelt poolt Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi ning rahvusliku omakultuuri päev, teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht, 522 3305, anne-ly.reimaa@kul.ee

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Luksemburgis koguneb Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, kus muuhulgas arutatakse 2022. aasta Läänemere kalapüügikvootide üle, osaleb ka keskkonnaminister Tõnis Mölder. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Marju Kaasik, 5133165, Marju.Kaasik@Envir.ee

Teisipäev, 12. oktoober

 • Luksemburgis jätkub Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, kus lepitakse poliitiliselt kokku 2022. aasta Läänemere kalapüügikvoodid, osaleb ka keskkonnaminister Tõnis Mölder. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Marju Kaasik, 5133165, Marju.Kaasik@Envir.ee

Neljapäev, 14. oktoober

 • Maa-amet osaleb Tartus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja "Eesti põllumajanduse aastanäitusel 2021". Seminaril "Maapoliitika aktuaalsed küsimused" teevad ettekande Anu Jürgenson, kes räägib riigimaa enampakkumistest, Heleri Kivi, kes annab ülevaate riigimaa kasutusvalduste väljaostmisest, pikendamisest ja sellega seonduvast ning Johannes Nõupuu, kes tutvustab põllumajanduslike maade masshindamist 2022. aastal. Lisainfo seminari kohta http://epamess.ee/maaseminar/  

Reede, 8. oktoober

 • Kell 8.30-9.30 pressikonverents, kus tutvustatakse MAK2030 KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise programmi tulemusi. Osalemisest teada anda: Marju Kaasik, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, 51 33165, marju.kaasik@envir.ee
 • Kell 10-12 MAK2030 KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise programmi avalik arutelu. Lisainfo: Marju Kaasik, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, 51 33165, marju.kaasik@envir.ee

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb 11.–12. oktoobril Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu (AGRIFISH) kohtumisel Brüsselis, kus on päevakorras „Eesmärk 55“ paketi põllumajanduse ja metsanduse panuse arutelu, põllumajandustoodete turustusstandardite läbivaatamine ja ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade koostamise hetkeseis. Lisaks käsitletakse eesistuja ülevaadet ÜRO toidusüsteemide tippkohtumisest, samuti teavitavad mitmed riigid Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik S. Kyriakidest saadetud ühiskirjast, mis puudutab loomade heaolu valdkonda. Ministrit saadavad kohtumisel Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonnajuhataja asetäitja Kristina Uibopuu. Lisainfo ELi Nõukogu kodulehel.
 • 11.–14. oktoobril toimub ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni maailma toiduga kindlustatuse virtuaalne komitee, kus osaleb Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Galina Uibos. Kohtumisel arutatakse toiduga kindlustatuse olukorda maailmas ja viimaseid suundumusi. Samuti valitakse komitee uus esimees.
 • Kell 11 osalevad Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu, maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik ja ministri nõunik Evelin Oras Riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil, kus räägitakse mahetoetustest.
 • Kell 17 osaleb Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron Kadrioru Kunstimuuseumis EV presidendi vastuvõtul. 

Teisipäev, 12. oktoober

 • Kell 14 osalevad Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi valdkonna juht Eveli Naaris ja sama osakonna peaspetsialist Marje Mäger Riigikogu maaelukomisjoni veebiistungil, kus on teemaks seisukohad seoses põllumajanduse sisendite ja väljundite statistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga.
 • Kell 18 osalevad Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron ja kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann Fotografiskas, Telliskivi 60a/8, Hispaania iseseisvuspäeva vastuvõtul.

Kolmapäev, 13. oktoober

Neljapäev, 14. oktoober

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Esmaspäev, 11.10

 • Ministrid Andres Sutt ja Taavi Aas kohtuvad Eesti noorteühendustega, et kaardistada noorteühenduste huvi ja valmidust rääkida tugevamalt kaasa MKM-i poliitikakujundamises. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt teeb tutvusmiskohtumise Hispaania suursaadiku Guillermo Corral van Damme. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 •  Minister Andres Sutt tutvustab Eesti seisukohti EL digiministrite mitteametlikul kohtumisel Euroopa Liidu asjade komisjonile. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Ministrid Andres Sutt ja Taavi Aas osalevad riigikogus Vabariigi Presidendi vannutamisel.
 • Minister Andres Sutt osaleb TalTechi debatil. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Transpordi asekantsler Ahti Kuningas osaleb 11.-13. oktoobril ITS Maailma Kongressil Hamburgis. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.

Teisipäev, 12.10

 • Minister Andres Sutt kohtub CERN-iga CERNI-i juhtkonna visiidi raames Eestisse. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee
 • Minister Andres Sutt kohtub Djibouti ministritega, et rääkida koostööst ja innovatsioonist, mis laseks luua mugavaid avalikke teenuseid ja selgitaks, kuidas kaasata ettevõtteid/erasektorit e-riigi arendamisse. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb Põhja- ja Ida-Euroopa esimese plastikjäätmetest asfaldisse sobivaid graanuleid tootva tehase käivitamise avamisüritusel. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb riigikogu majanduskomisjoni istungil.
 • Minister Taavi Aas osaleb kollektiivse pöördumise „Peatame Rail Balticu“ arutelul. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Transpordi asekantsler Ahti Kuningas kohtub Soome transpordiminister Timo Harakkaga. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.

Kolmapäev, 13.10

 • Minister Andres Sutt osaleb virtuaalselt USA poolt juhitud lunavararünnakute vastase initsiatiivi (Counter Ransomware Initiative) üritusel. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt osaleb Eesti konjunktuuri instituudi pressikonverentsil, kus tutvustatakse kolmanda kvartali majanduse konjunktuuri ning prognoosi järgneva 6 kuu kohta. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt tutvustab riigikogus elektroonilise side seaduse eelnõud. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt külastab Tallinna Lennujaama ja kohtub lennujaama juhi Eero Pärgmäega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb riigikogu istungil. 

Neljapäev, 14.10

 • Ministrid Andres Sutt ja Taavi Aas osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt ütleb avasõnad innovatsiooni teemalisel think.BDPST 2021 konverentsil. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt esineb Finance Estonia klastri 10. aastapäeva sündmusel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Reede, 15.10

 • Minister Andres Sutt kõneleb Eesti-Saksamaa diplomaatiliste suhetest Baltisaksa konverentsil Eesti Rahvusraamatukogus. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus tutvustab riigivaraseaduse (421 SE) muutmisettepanekuid ja 2021. aasta II poolaastasse planeeritud valdkondlikke eelnõusid.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Vabariigi Presidendi ametivande andmisel.

Teisipäev, 12. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus päevakorras on riigieelarve (436 SE), käibemaksu (460 SE), hasartmängumaksu ja riigieelarve (459 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistamise (461 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi (458 SE) seaduste muutmine.
 • Asekantsler Märten Ross osaleb 12.-14. oktoobrini Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosoleku virtuaalüritustel.

Kolmapäev, 13. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu infotunnis.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu istungil, kus toimub finantsinspektsiooni (422 SE) ja 2021. aasta riigieelarve (431 SE) seaduste esimene lugemine.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja asekantsler Raigo Uukkivi kohtuvad Taani suursaadiku Kristina Miskowiak Beckvardiga.

Neljapäev, 14. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ning hilisemal kabinetinõupidamisel.
 • Asekantsler Raigo Uukkivi osaleb idapartnerluse aastakonverentsil.

Reede, 15. oktoober

 • Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub Tallinna Ülikooli riigiteaduste tudengitega. Kõneletakse valitsemissüsteemist, halduspoliitika kujundamisest ning riigihalduses ja avaliku teenistuses oluliste küsimuste lahendamisest.

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu õiguskomisjonis.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Presidendi ametivande andmisel.
 • Kantsler Lauri Lugna osaleb Vabariigi Presidendi ametisse astumise pidulikul vastuvõtul.

Teisipäev, 12. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani ja kantsler Lauri Lugna osalevad Riigikogu rahanduskomisjonis.
 • Siseminister Kristian Jaani juhtimisel toimub Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjoni koosolek.
 • Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar osaleb video vahendusel radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku (RAN) 10. aastapäevale pühendatud konverentsil.

Kolmapäev, 13. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu infotunnis.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosolekul.

Neljapäev, 14. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb kohtumisel Djibouti delegatsiooniga.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
  Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik osalevad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul.
 • Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad presidendi ametivande andmise tseremoonial.

Teisipäev, 12. oktoober

 • Minister Signe Riisalo osaleb Riigikogu rahanduskomisjoni istungil.
 • Minister Tanel Kiik kohtub uue Vabariigi Presidendiga.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Euroopa Liidu terviseministrite COVID-19 teemalisel videokohtumisel.
 • Minister Tanel Kiik kohtub Eesti Perearstide Seltsi esindajatega.

Kolmapäev, 13. oktoober

 • Minister Signe Riisalo külastab Torujõe Noortekodu, Narva-Jõesuu hooldekodu ja osaleb arendusprogrammi „Pöördepunkt“ tänuüritusel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Balti terviseministrite videokoosolekul.

Neljapäev, 14. oktoober

 • Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 15. oktoober

 • Minister Signe Riisalo osaleb 15. ja 16. oktoobril toimuval Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite ametlikul kohtumisel Luksemburgis.

Esmaspäev, 11. oktoober

 • Ühendkuningriigis Cheveningis kohtuvad Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ja Ühendkuningriigi välisminister Elizabeth Truss, et arutada strateegilisi julgeolekuohtusid ja nelja riigi vahelise julgeoleku- ja majanduskoostöö suurendamist.

 • Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu osaleb Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokonverentsil, kus arutatakse arengukoostöö ja humanitaarabi edasisi tegevusi Afganistanis ning riigi naabruses.

 • Kantsler Jonatan Vseviov kohtub välisministeeriumis USA Kongressi nõunike delegatsiooniga. Delegatsioon külastab Eestit, Lätit ja Leedut 8.– 17. oktoobril, Eestis viibitakse 9.–11. oktoobrini.

Kolmapäev, 13. oktoober

 • Eesti suursaadik Haagis Lauri Kuusing annab üle volikirja Madalmaade Kuningriigi kuningale.

Neljapäev, 14. oktoober

Pühapäev, 17. oktoober

 • Eesti Vabariik ja Korea Vabariik tähistavad diplomaatiliste suhete sõlmimise 30. aastapäeva kell 12 Eesti- Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis algava kontserdiga, mille korraldavad ühiselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Instituut ning välisministeerium. Kontserdil esitavad eesti ja korea heliloojate loomingut akadeemia tudengid ning tervitussõnavõttudega esinevad infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Andres Sutt, Korea Vabariigi suursaadik Cheon Joonho ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.

Viimati uuendatud 11.10.2021