Nädalainfo (17.05.2021 - 21.05.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Peaministri nädalakava

Sisu täieneb

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 17. mai

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub MTÜ Eluliin esindajatega, et arutada inimkaubanduse ohvrite olukorda Eestis.

Teisipäev, 18. mai

 • Justiitsministeeriumi asekantsler Markus Kärner ja riigi peaprokurör Andres Parmas osalevad riigikogu õiguskomisjonis arutelul dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus.

Kolmapäev, 19. mai

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Apple esindajate Hendrik Bourgeois ning Maija Salvén Haasiga, et rääkida EL digiturgude õigusaktiga (DMA) seoses üleskerkinud küsimustest.

Neljapäev, 20. mai

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Laupäev, 15. mai

15. mail algusega kell 12 korraldab Sõjamuuseum kümnele inimesele tasuta ekskursiooni kaitseväe kalmistul. Registreerumisinfo leiab Sõjamuuseumi Facebooki lehelt. Lisainfo:  Sandra Niinepuu, 5646 6729, sandra.niinepuu@esm.ee

Esmaspäev, 17. mai

17. mail algab kaitseväe õppus Kevadtorm, kus osaleb ligi 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist. 5. juunini kestval õppusel kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks. Õppuse põhitegevused toimuvad Kesk- ja Põhja-Eestis. Kontakt õppuse ajal: Meediaoperatsioonide keskus, 5304 2721, press@mil.ee

17.–26. mail plaanivad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse sõdurid esimest korda püstitada oma tööjaama maastikule. Väljaõppe käigus rajab üksus turvaala, töökohad kaitseväe infosüsteemide kasutajatoele ja -arendajatele ning tagab kaitseministeeriumi valitsemisala IT-toe. Lisateave: kpt Kristel Maasikmets, kristel.maasikmets@mil.ee, 5622 5690.

17. mail toetab toetuse väejuhatuse logistikapataljon koos mereväe tuukritega Klooga valda tsiviil-militaar koostööalase operatsiooniga, mille käigus tuuakse Klooga järvest välja seal pikka aega vee all olnud ohtlikud metallkonstruktsioonid, kasutades selleks logistikapataljoni eritehnikat ja mereväe tuukrite erialast võimekust. Lisainfo: n-ltn Martin Hiir, 5887 5378, martin.hiir@mil.ee 

Reede, 21. mai

21. mail väisab kaitseminister Kalle Laanet Leedut, kus osaleb Balti riikide kaitseministrite kohtumisel. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Pühapäev, 23. mai

23. mail avab kaitseminister Kalle Laanet kõnega Kõrgemad riigikaitsekursused Roostal. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Esmaspäev, 17. mai

Kultuuriminister Anneli Ott viibib kuni 18. maini välisvisiidil Brüsselis, kus ta osaleb Euroopa Liidu kultuuri- audiovisuaalvaldkonna ja spordiministrite nõukogu kohtumisel.
Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee

Teisipäev, 18. mai

Kultuurilise mitmekesisuse osakonnajuhataja asetäitja Eda Silberg osaleb ESF 2021-2027 prioriteetse suuna „Sotsiaalsem Eesti“ valdkonna „Eesti keel ja lõimumine“ arutelul.
Lisainfo: Eda Silberg, kultuurilise mitmekesisuse osakonnajuhataja asetäitja, 628 2204, eda.silberg@kul.ee

Kolmapäev, 19. mai

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Eriolümpia Eesti Ühenduse tänuüritusel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Neljapäev, 20. mai

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 5683 0868, mathi.kivi@kul.ee

Kultuurilise mitmekesisuse osakonnajuhataja asetäitja Eda Silberg osaleb Valgamaal lõimumise ja kohanemisteenuste teemalisel kohalike omavalitsuste maakonnatuuri viiendal teabepäeval.
Lisainfo: Eda Silberg, kultuurilise mitmekesisuse osakonnajuhataja asetäitja, 628 2204, eda.silberg@kul.ee

Reede, 21. mai

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb kell 16.00 Eesti Rahvusraamatukogus näituse „Rahvusraamatukogu vana ja uus algus“ avamisel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695 marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Esmaspäev, 17. mai

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus avab loodus- ja keskkonnahariduskeskuste kriisitoetuse. Taotlusi saavad esitada keskused, kes on ennast 31.12.2020 seisuga keskkonnaharidus.ee lehel keskusena registreerinud ning 2018-2020 KIKi keskkonnateadlikkuse programmi taotluste andmetel pakkunud õppeprogramme vähemalt kahel aastal. Toetuste maksimum summad iga keskuse kohta on samuti välja arvestatud ning leitavad KIKi kodulehel olevast tabelist. Taotluse saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 31. maini kella 17-ni. Lisainfo KIKi kodulehelt.
 • 17.-18. maini toimub virtuaalselt EuroGeographics General Assembly 2021, kus Eestit esindab Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.
  Euroopa kaardistus-, kinnistus- ja katastriametite assotsiatsiooni EuroGeographics eesmärk on edendada Euroopa ruumiandmete taristu loomist, esindada liikmeid ühtse häälena Euroopa Liidu institutsioonides ja rahvusvahelisel areenil, lihtsustada juurdepääsu liikmete andmetele, teenustele ja teadmistele.
  Lisainfo: Anu Ots, Maa-ameti avalike suhete nõunik, tel 506 1790, anu.ots@maaamet.ee

Kolmapäev, 19. mai

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder külastab Tallinna Heleni kooli.
   
 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder on Riigikogus, kus on veeseaduse muutmise seaduse eelnõu I lugemine. Lisainfo: Agnes Aaslaid, keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik, 56 612775, agnes.aaslaid@envir.ee
 • Keskkonnaminister Tõnis Mölderil on kohtumine Alutaguse rahvuspargi koostöökogu raames. Kohtumisel arutatakse Alutaguse rahvuspargi laiendusettepaneku ala ja projekteeritavate lendorava püsielupaikade looduskaitseliste piirangutega seotud probleeme. Lisainfo: Marju Kaasik, avalike suhete osakonna peaspetsialist, 513 3165, marju.kaasik@envir.ee

Neljapäev, 20. mai

 • - Maa-amet korraldab kinnisvara avalikes huvides võõrandamiseks hüvitusväärtuse hindamise tellijate ümarlaua, kus vahetakse kogemusi ja kujundatakse parimat praktikat koostöös teiste avaliku sektori tellijatega.
  - Kell 10-16 kutsub Maa-amet kõiki huvilisi osalema ESTHubi visioonipäeval Zoomis. Üritus on inglise keeles. Registreeruda saab 18. maini https://www.maaamet.ee/et/uudised/toimub-esthubi-visioonipaev
  - Algavad GeoRefActi välitööd. Sel kevadel mõõdistavad Eesti Maa-amet ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur samade meetodite alusel kahe riigi piiriala 10-20 kilomeetri laiuses mõlemale poole piiri. See on vajalik, et mõlema riigi koordinaadid ja geodeetilised süsteemid omavahel klapiksid. Mõõdistamised Eesti-Läti piirikoridoris lõpevad septembris.
  Lisainfo: Anu Ots, Maa-ameti avalike suhete nõunik, tel 506 1790, anu.ots@maaamet.ee

Reede, 21 mai

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder külastab Elvat, kus ta kohtub kohalike elanikega.
 • Matsalu rahvuspargis Puhtu poolsaarele jääval Puhtu matkarajal toimub kevadine linnuretk ornitoloogiga. Kevadine Puhtu mets lausa kutsub kuulama ja vaatama sealseid kümneid erinevas sulerüüs laulikuid, kes üritavad üksteist oma oskustega üle trumbata. Retkejuhi abiga saavad viisimeistrid kõigile tuttavamaks. Retke tuleb juhendama bioloog ja loodusgiid Peeter Vissak, kes on sealkandis toimetanud juba aastaid. Kogunemine Puhtu väravate juures kell 18.00.
  Lisainfo RMK Matsalu rahvuspargi külastuskeskuse telefonil 513 8783, e-posti aadressil info.matsalu@rmk.ee või RMK kodulehelt https://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1840

Esmaspäev, 17. mai

 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk osaleb Riigikogu maaelukomisjoni istungil Tori hobusetõu teemalisel arutelul.

Teisipäev, 18. mai

 • Maaeluminister Urmas Kruuse, ministri nõunik Evelin Oras ja toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi koos oma ning õigusosakonna töötajatega osalevad Riigikogu maaelukomisjoni veebiistungil veterinaarseaduse eelnõu arutelul enne eelnõu saatmist esimesele lugemisele.
 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 19. mai

 • Algusega kell 12 allkirjastavad kolm ministrit ja mõjukamad maaelu edendajad Maaeluministeeriumi suures saalis maal elamise päeva korraldamise koostöökokkuleppe.

  Kolmeks aastaks sõlmitava leppe eesmärk on väärtustada regionaalselt tasakaalustatud Eestit, maapiirkondade majanduslikku arengut ning toetada maaelu laiemat tutvustamist.

  Maaeluminister Urmas Kruuse kõrval osalevad allkirjastamisel ka siseminister Kristian Jaani ja riigihalduse minister Jaak Aab.

  Ajakirjanikud on oodatud! Osalemisest palume teada anda: Iiris Saluri, iiris.saluri@agri.ee, 625 6108.

Neljapäev, 20. mai

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 21. mai

 • Kell 13 algab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021‒2027 juhtkomisjoni 9. istung, kus tutvustatakse Euroopa Komisjoni Eestile antud soovitusi strateegiakava koostamiseks ning Maaeluministeeriumi ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava erieesmärkide ja sekkumiste rahastamiseks. Lisaks antakse ülevaade strateegiakava koostamise ajakavast ja plaanitud tegevustest.

Esmaspäev, 17.05

 • Minister Andres Sutt osaleb Riigikogu riigieelarve erikomisjoni istungil. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt osaleb koos TalTechi nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega arutelul Eesti insenerihariduse teemal. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt kohtub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Eesti tööstusettevõtete esindajatega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Teisipäev, 18.05

 • Minister Andres Sutt astub üles IT-juhtimise aastakonverentsil, kus räägib Eesti riigi IT-juhtimisest. Samal konverentsil räägib riikliku küberturvalisuse väljakutsetest ja koostööst erasektoriga ka riikliku küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt arutab koos Fermi Energia esindajatega tuumaenergeetika võimaluste ja tuleviku üle. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee
 • Minister Andres Sutt kohtub Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu uue presidendi ja juhatuse esindajatega. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt peab videokõne Soome majandusministri Mika Lintiläga töörände teemal. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee

Kolmapäev, 19.05

 •  Toimub avalik veebiseminar „Digiühiskond 2030: Eesti täis digiväge!“, kus minister Andres Sutt ja digiarengu asekantsler Siim Sikkut tutvustavad visiooni ja tegevusplaani sellest, kuidas Eesti majandust, riiki ja ühiskonda digitehnoloogia abil järgmise kümnendi jooksul edasi arendada. Lisainfo digiühiskonna arengukava 2030 kohta leiad meie kodulehelt ja täiendava info veebiseminari kohta Facebookist. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt tutvustab Riigikogu istungil kolme eelnõu: 372 SE toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, 376 SE e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ning teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.

Neljapäev, 20.05

 • Minister Taavi Aas osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt osaleb Brüsselis Euroopa Liidu väliskaubandusministrite nõukogul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee

Reede, 21.05

 • Minister Andres Sutt arutab koos ekspertkoguga tulevikurahastu strateegia üle. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Teisipäev, 18. mai

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse kabinetinõupidamisel, kus päevakorras on COVID-19 koroonaviirusega seotud küsimused.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) nõukogu videokonverentsil. Teema: kuidas ELi ühtekuuluvuse ning taaste- ja vastupidavusrahastuse (RRF) vahendite kasutamisega panustada maksimaalselt Covidi järgsesse majanduse taastumisse.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu majanduskomisjoni istungil, et tutvustada kavandatavaid planeerimisseaduse muudatusi.
 • Rahandusministeerium avaldab Eesti elanike rahatarkuse strateegia aastateks 2021–2030.

Kolmapäev, 19. mai

 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb Maaelupäeva koostöölepingu allkirjastamisel maaeluministeeriumis.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb Mulgimaa elamuskeskuse ehituse alguse avamisüritusel Sooglemäe talus Ala külas, Tõrva vallas.

Neljapäev, 20. mai     

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 21. mai

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb 21.-22. mail Euroopa Liidu rahandusministrite mitteametliku kohtumise videokonverentsidel.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub Elvas Tartumaa kohalike ettevõtjate ja põllumeestega.

Esmaspäev, 17. mai

 • Siseminister Kristian Jaani, kantsler Lauri Lugna ning sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar kohtuvad majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga. Kohtumise päevakorras on laevastike temaatika.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu istungil ning vastab arupärimisele.
 • Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar esindab Eestit II Schengeni foorumil. Euroopa Komisjoni eestvedamisel toimuva videokohtumise eesmärgiks on arutada Schengeni ala tõrgeteta toimimise tagamisega seotud väljakutseid ja võimalusi

Teisipäev, 18. mai

 • Siseminister Kristian Jaani juhtimisel toimub Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjoni koosolek.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb COVID-19 teemalisel Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 19. mai

 • Maaeluministeeriumi suures saalis algusega kell 12.00 toimub maal elamise päeva korraldamise koostöö kokkuleppe allkirjastamine kolme ministri ja mõjukamate maaeluedendajate vahel. Oma toetuse koostöö kokkuleppele annavad maaeluminister Urmas Kruuse, siseminister Kristian Jaani ja regionaalminister Jaak Aab. Koostöökokkulepe sõlmitakse kolmeks aastaks.
 • Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar osaleb Euroopa Liidu nõukogu sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) videokohtumisel. Kavas on arutelud Euroopa Liidu organiseeritud kuritegevuse prioriteetide, tehisintellekti ning ELi innovatsioonikeskuse juhtimismudeli üle.

Neljapäev, 20. mai

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 21. mai

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Sisekaitseakadeemia vilistlaskogu üldkoosolekul.

Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäev, 17. mai

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, teemaks ülevaade pikaajalise hoolduse olukorrast.
 • Minister Signe Riisalo kohtub sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonnaga.
 • Minister Signe Riisalo osaleb Heleni Kooli esimese pimedate maailmatasemel arvutiklassi avamisel.
 • Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb videokohtumisel WHO regiooni direktoriga koos balti terviseministritega.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.
 • Minister Tanel Kiik vastab Riigikogus arupärimisele.

Teisipäev, 18. mai

 • Minister Signe Riisalo osaleb IDAHOT päeva raames rahvusvahelises virtuaalses paneelis.
 • Minister Signe Riisalo osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, teemaks ülevaade erihoolekande olukorrast.
 • Minister Signe Riisalo ning minister Tanel Kiik osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 19. mai

 • Minister Signe Riisalo ütleb avasõnad veebiseminaril: Kaasvanemaks asendushooldusel elavale lapsele.
 • Minister Signe Riisalo osaleb perearstide ühenduse, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi ühisel kohtumisel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogus infotunnis.
 • Minister Tanel Kiik osaleb videokoosolekul Balti terviseministritega.

Neljapäev, 20. mai

 • Minister Signe Riisalo ning minister Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 21. mai

 • Minister Signe Riisalo on visiidil Viljandis.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Tervisekassa nõukogu koosolekul.

Esmaspäev, 17. mai

 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer osaleb Portugalis Coimbras toimuval Euroopa Liidu Euroopa asjade ministrite mitteametlikul kohtumisel. Päevakorras on arutelu Euroopa äärepoolseimate piirkondade teemal. Kohtumisel käivitatakse Euroopa Liidu strateegilise tulevikuseire võrgustik ning toimub esimene nn tulevikuministrite kohtumine. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee
 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer osaleb eesistujariigi Portugali korraldatud kõrgetasemelisel õigusriigi konverentsil „Õigusriik Euroopas“. Kahe päeva jooksul toimub kuus arutelu mitmesugustel õigusriigiga seotud teemadel. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee

Teisipäev, 18. mai

 • Välisminister Eva-Maria Liimets kohtub virtuaalselt Horvaatia välis- ja Euroopa asjade ministri Gordan Grlić Radmaniga. Osalevad Eesti ja Horvaatia digiarengu eest vastutavad organisatsioonid ja tehnoloogiaettevõtted. Lisainfo: sarah.adamson@mfa.ee
 • Kell 19.00–20.30 korraldab Eesti saatkond Washingtonis koostöös 1Office’i ja EASiga USA sihtturule suunatud e-residentide veebiseminari „How can e-Residency help US entrepreneurs start a borderless business with an EU-based company and manage it digitally?“. Üritusele saab registreeruda Zoomi lingi kaudu.

Kolmapäev, 19. mai

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu kõrgetasemelisel virtuaalistungil, mis keskendub rahu- ja julgeolekuküsimustele Aafrikas. Tähelepanu all on peamiselt konfliktide juurpõhjused ning Aafrika taastumine COVID-19 pandeemiast. Ülekannet istungilt saab jälgida aadressil http://webtv.un.org/. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee
 • Välisminister Eva-Maria Liimets allkirjastab koos Saksamaa parlamentaarse riigisekretäri dr Maria Flachsbarthiga virtuaalsel tseremoonial Eesti ja Saksamaa arengukoostöö ühisdeklaratsiooni. Lisainfo: sarah.adamson@mfa.ee
 • Eesti suursaadik Malis Ingrid Amer esineb kolmepäevasel Bamako foorumil „Développement durable et capital humain : bilan et priorités opérationnelles pour la Transition au Mali“. Sõna võtab ka Mali president. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee

Neljapäev, 20. mai

 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer kohtub video kaudu Hispaania välisministeeriumi Euroopa Liidu teemade riigisekretäri Juan Gonzáles-Barbaga. Teemad on Euroopa tuleviku teemaline konverents, struktuurselt ja demograafiliselt ebasoodsas olukorras olevad regioonid ja Gonzáles-Barba eelseisev visiit Eestisse. Lisainfo: kristina.ots@mfa.ee

Reede, 21. mai

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb virtuaalsel Euroopa Nõukogu välisministrite kohtumisel. Päevakorras on Euroopa demokraatliku julgeoleku jagatud vastutus, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni pikaajalise tõhususe tagamine ning Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu koostöö. Lisainfo: press@mfa.ee
 • Välisminister Eva-Maria Liimets kohtub virtuaalselt Maroko välisministri Nasser Bouritaga. Arutatakse Eesti ja Maroko kahepoolseid suhteid ning regionaalsed teemasid, samuti rände- ja kliimaküsimusi. angelika.lebedev@mfa.ee

Pühapäev, 23. mai

 • Eesti suursaadik Jaapanis Väino Reinart ja neli Eestist pärit inglise keele õpetajat (kes töötavad Jaapanis Nagano prefektuuris asuvas Saku linnas koolides), osalevad Jaapanis Saku linnas „Estonia“ tiibklaveri pidulikul üleandmistseremoonial. Tseremooniale järgneval kontserdil kantakse ette Heino Elleri, Lepo Sumera ja Arvo Pärdi klaveripalad. Saku linn Jaapanis on Saku valla pikaaegne sõpruslinn. 2021. aastal võõrustavad nad Tokyo olümpiamängudel Eesti olümpiakoondist. Hiljuti andis Saku linnavalitsus välja koostöös Jaapani Postiga ka Eestile pühendatud erimargi seeria. Lisainfo: press@mfa.ee

Viimati uuendatud 17.05.2021