Nädalainfo (18.10.2021 - 24.10.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 18. oktoober    

Minister Liina Kersna osaleb riigikogu kultuurikomisjonis riigieelarve seaduse tutvustamisel.
 
Minister Liina Kersna ning üldharidus- ja noortepoliitika osakonna juhataja asekantsleri ülesannetes Liina Põld külastavad Porkuni Kooli Lääne-Virumaal.

Teisipäev, 19. oktoober    

Minister Liina Kersna osaleb riigikogu kultuurikomisjonis noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamisel esimeseks lugemiseks ja Vabariigi Valitsuse arvamuse tutvustamisel.
 
Minister Liina Kersna esineb ettekandega OECD, ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International ja Ameerika Ühendriikide korraldataval rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel.
 
Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts osaleb avaliku sektori neljanda innovatsiooniprogrammi lõpetamisel žüriiliikmena.
 
Asekantsleri ülesannetes üldharidus- ja noortepoliitika osakonna juhataja Liina Põld kohtub Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi delegatsiooniga.

Kolmapäev, 20. oktoober    

Minister Liina Kersna esineb sõnavõtuga riigikogu teaduspoliitika konverentsil „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata?“. Konverentsil osaleb ka teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja asekantsleri ülesannetes Katrin Pihor.
 
Minister Liina Kersna kohtub Eesti Koolitoidu Liidu esindajatega.
 
Asekantsleri ülesannetes teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja Katrin Pihor osaleb OECD teaduspoliitika komitee istungil.

Neljapäev, 21. oktoober    

Minister Liina Kersna osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 
Minister Liina Kersna osaleb žüriiliikmena mahetoorainest kokkamise võistlusel õpilastele Meremäe Koolis Võrumaal.
 

Reede, 22. oktoober    

Minister Liina Kersna külastab Eesti Lennuakadeemiat, Kaitseväe Akadeemiat ja Miina Härma Gümnaasiumi Tartus.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb riigikogu õiguskomisjoni istungil, kus teemadeks on riigieelarve ja riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise eelnõu.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri vastab riigikogu infotunnis parlamendiliikmete küsimustele.
 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse liikluskomisjoni istungil.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Esmaspäev, 18. oktoober

18.–19. oktoobril saabub kaitseväkke üle 840 uue kutsealuse, kes alustavad kaheksakuulist ajateenistust. Teenistust alustatakse 1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, toetuse väejuhatuses ja erioperatsioonide väejuhatuses. Lisainfo: press@kra.ee

18.–20. oktoobril viibib kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm visiidil Ameerika Ühendriikides, kus ta kohtub USA kaitseministeeriumi poliitikaküsimuste asekaitseministri Colin Kahl’iga. Samuti osaleb kantsler erinevatel kohtumistel Kongressis ning välisministeeriumis ja ümarlaudadel CSBA ning Atlantic Council mõttekodades. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Kolmapäev, 20. oktoober

20. oktoobril osaleb kaitseminister Kalle Laanet Põhjala grupi kaitseministrite kohtumisel Brüsselis. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Neljapäev, 21. oktoober

21.–22. oktoobril osaleb kaitseminister Kalle Laanet Brüsselis:

 • Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel;
 • FNC (Framework Nations Concept ehk Saksamaa juhitud raamriikide kontseptsioon) kohtumisel;
 • NATO kaitseministrite kohtumisel.
  Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Esmaspäev, 18. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott viibib 18.-31. oktoobrini puhkusel.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Lübeckis toimuval Läänemere merekeskkonna kaitse konventsiooni (HELCOM) ministrite kohtumisel võetakse vastu uuendatud Läänemere tegevuskava aastani 2030. Lisaks kiidetakse heaks konventsiooni põllumajandusreostuse vähendamist puudutava osa muutmine.
  Uus Läänemere tegevuskava koosneb viiest valdkondlikust peatükist, mis kirjeldavad peamisi probleeme ning mil moel mere elurikkust parandada ning eutrofeerumist vähendada. Samuti lepitakse kokku ohtlike ainete ja mereprügi vähendamise ning laevanduse ja kalanduse mõju vähendamise meetmetes. Täiendavalt on tegevuskavas välja toodud valdkondadena kliima, mereseire ja ruumiline planeerimine merekeskkonna seisukohast.
  Lisainfo: avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, tel 56 612775, agnes.aaslaid@envir.ee.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder osaleb Metsakonverentsil paneeldiskussioonil ’Metsasektori panus rohepöörde ja kliimaneutraalsuse saavutamisel’.
 • 21.-22. oktoobrini toimub EuroSDRi ehk Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingu liikmete veebikonverents. Tänavune kohtumine pidi toimuma Eestis, ent koroonaviiruse tõttu kolis üritus teist aastat järjest veebi. Maa-amet annab kohtumisel ülevaate ruumiandmete innovatsioonist Eestis. Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist Hanno Kuus tutvustab Eesti kolmemõõtmelise (3D) digitaalse kaksiku andmestiku loomist ja avaandmetena kättesaadavaks tegemist ning juhtkonna arendusnõunik Veronika Ilsjan annab ülevaate 2022. aasta maa korralise hindamise ettevalmistustest.
  Lisainfo: Maa-ameti kommunikatsiooninõunik Anu Ots, tel 506 1790, anu.ots@maaamet.ee.

Laupäev, 23. oktoober

 • Rahvusvahelisel põlislooduse päeval toimub kell 11 Vilsandi rahvuspargi koostöökogu teabepäeva matk „Kuusnõmme ja võõrliigid – eile, täna, homme“ Kuusnõmme poolsaarel. Tutvutakse Kuusnõmme poolsaare võõrpuuliikidega ja räägitakse laiemalt võõrliikidest tänapäeval meie looduses. Retke juhendavad Tiina Ojala ja Maris Sepp. Transport: Buss väljub Kuressaarest kell 10:30, tagasi Kuressaares hiljemalt kell 16:00. Vahepeatused kokkuleppel etteteatamisega. Vajalik eelregistreerimine: krista.kallavus@keskkonnaamet.ee või 5226 139 kuni 21.oktoobrini või kohtade täitumiseni.

Esmaspäev, 18. oktoober

 • Kell 11.10 osalevad maaeluminister Urmas Kruuse, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik ja ministri nõunik Evelin Oras Riigikogu maaelukomisjoni veebiistungil. Arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2021–2027 strateegiakava olulisemaid põllumajandussektorit puudutavaid küsimusi, mis on seniste läbirääkimiste käigus veel lahtiseks jäänud.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Kell 14 osalevad maaeluminister Urmas Kruuse, ministri nõunik Evelin Oras, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron ja sama osakonna nõunik Ove Põder Riigikogu maaelukomisjoni veebiistungil. Arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) enne esimesele lugemisele saatmist. Lisaks toimub Maaeluministeeriumi 2022. aasta eelarve arutelu, kus lisaks ministrile ja tema nõunikule osaleb strateegia- ja finantsosakonna juhataja asetäitja Inda Vaht.
 • Kell 10 osaleb maaeluminister Urmas Kruuse Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron osaleb Riigikogu teaduskonverentsil „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata?“.
 • Kell 12.30 kohtub maaeluminister Urmas Kruuse haridus- ja teadusministri ja Eesti Koolitoidu Liiduga Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Tõnismägi 5a, et arutada mahetoidu kasutamise suurendamise võimalusi koolides.  
 • Kell 14 osalevad Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ja kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 meetmete ülevaatamise aastakoosolekul Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi esindajatega.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb tänavust aasta põllumeest valiva žürii koosolekul. Konkursi võitja kuulutatakse välja Riigikogu konverentsisaalist 26. oktoobril kell 10 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverentsil „Aasta põllumees 2021: Eesti põllumajanduse suured eesmärgid".
 • 21.–22. oktoobril osaleb Maaeluministeeriumi juhtkond Narvas toimuval avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil „Pööre“, kus keskendutakse rohepöörde teemadele.

Esmaspäev, 18.10

 • Minister Andres Sutt teeb koos äridelegatsiooniga 18.-20. oktoobril visiidi Londonisse. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas vastab riigikogus arupärimisele uute maksude kehtestamise kohta seonduvalt „Transpordi ja liikuvuse arengukavaga 2021 – 2035“.
  Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.

Teisipäev, 19.10

 • Minister Taavi Aas kohtub JeldWeni presidendiga.
  Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas kohtub ettevõtte NEO Materials juhtkonnaga nende Eesti visiidi raames. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel, et arutada COVID-19 levikuga seotud küsimusi.
 • Majandusarengu asekantsler Sille Kraam kohtub Araabia Ühendemiraatide Kosmoseagentuuriga ning juhib koos Paul Liiasega EXPO Eesti paviljonis kosmosetehnoloogiate temaatilist paneeli.
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Kolmapäev, 20.10

 • Minister Andres Sutt osaleb konverentsil: „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata?“
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt osaleb Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu hübriidkoosolekul.
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosolekul. 
 • Minister Taavi Aas kohtub Soome minister Mika Lintiläga.
  Lisainfo: Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.

Neljapäev, 21.10

 • Ministrid Andres Sutt ja Taavi Aas osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt osaleb Euroopa Liidu samameelsete väliskaubandusministrite videokohtumisel.
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt osaleb ICC Eesti õhtuklubi üritusel külalisesinejana.
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Reede, 22.10

 • Minister Andres Sutt kohtub Hollandi väliskomisjoniga.
  Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Esmaspäev, 18. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus tutvustab pensioniealistele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastust võimaldavat eelnõud (469 SE) ning kolmandase sambasse täiendava fondipensioni lahenduse lisavat eelnõud (468 SE).

Teisipäev, 19. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb kohtumisel Silmeti omanikfirma NEO juhtkonnaga.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Riigikogu istungil, kus toimub 2022. aasta riigieelarve seaduse (464 SE), riigieelarve seaduse muutmise (436 SE), käibemaksuseaduse muutmise (460 SE), hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise (459 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise (461 SE) ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise (458 SE) eelnõude esimene lugemine.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub Soome majandusministri Mika Lintiläga.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ning hilisemal kabinetinõupidamisel.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Enefit Greeni börsidebüüdi avaüritusel.

Reede, 22. oktoober

 • Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub Eesti Üürnike Liidu esindajatega.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani ja kantsler Lauri Lugna kohtuvad Riigikogu riigikaitsekomisjoniga.
 • Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli ning sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar kohtuvad Eesti Euroopa prokuröri Kristel Siitam-Nyiri ja delegaatprokuröridega.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani ja kantsler Lauri Lugna kohtuvad Vabariigi presidendi Alar Karisega.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu istungil.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 22. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani kohtub ettevõtetega GoSwift OÜ, Transservis-N AS ja Silport AS, et arutada riigipiiri ootealade järjekorra süsteemi. Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäevast, 18. oktoober

 • Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.
 • Minister Tanel Kiik kohtub Eesti Perearstide Seltsi esindajatega COVID-19 vaktsineerimise teemadel.
 • 18.-24. oktoobrini toimub lasteabitelefoni 116 111 ja noorteportaali Teeviit koostöönädal, kus vaimse tervise kuu raames pööratakse noorte tähelepanu erinevatele vaimse tervise teemadele. Lisainfo: kadi.saar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik osalevad COVID-19  teemalisel valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Minister Signe Riisalo osaleb Riigikogu õiguskomisjoni istungil.
 • Minister Tanel Kiik kohtub ettevõtluse esindusorganisatsioonide esindajatega COVID-19 teemadel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Fotografiskas toimuval tänuüritusel mobiilsetes vaktsineerimispunktides abiks olnud vabatahtlikele.
 • Tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich osaleb SA Kutsekoda nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Terviseameti pressikonverentsil.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosolekul.
 • Minister Signe Riisalo arutab pensionisüsteemi korrastamist Riigikogu Isamaa erakonna fraktsiooniga.
 • Minister Signe Riisalo arutab pensionisüsteemi korrastamist Riigikogu Reformierakonna fraktsiooniga
 • Minister Signe Riisalo osaleb sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna korraldatud asendushoolduse tänuüritus hooldusperedele ja tugiteenuste osutajatele. Lisainfo: press@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Minister Signe Riisalo arutab pensionisüsteemi korrastamist Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooniga.

Reede, 22. oktoober

 • Minister Tanel Kiik osaleb Töötukassa nõukogu koosolekul.

Esmaspäev, 18. oktoober

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb Euroopa Liidu välisasjade nõukogul. Päevakorras on idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistus ning olukord Etioopias, Nicaraguas ja Pärsia lahe riikides. Päevakajaliste teemadena arutatakse Afganistani, Tuneesiat, Serbia ja Kosovo olukorda, Lääne-Balkanit laiemalt ning COP26 ettevalmistusi.
 • Välisminister Eva-Maria Liimets kohtub Euroopa Liidu välisasjade nõukogu serval Luksemburgi välisministri Jean Asselborniga, keskseks teemaks diplomaatiliste suhete taastamise 30. aastapäev.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb Luxembourgis toimuval üldasjade nõukogu istungil. Kohtumise päevakorras on Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri kohtumise ettevalmistus, iga-aastase õigusriigi dialoogi horisontaalne arutelu ning Euroopa tuleviku konverents.
 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb küberturvalisuse teemalisel virtuaalkonverentsil CyFy 2021, mida korraldab India mõttekoda Observer Research Foundation. 19.–22. oktoobril toimuva konverentsi teemaks on „The Big Pause: Reclaiming our Tech Futures“. Minister osaleb eelsalvestatud videotervitusega, milles rõhutab Eesti digiriigi kogemust ja digilahendusi, avatud, vaba ja turvalise interneti olulisust ning vastutustundlikku käitumist küberruumis. Avakõned peavad veel Singapuri side- ja teabeminister Josephine Teo ning India informatsiooni- ja ringhäälinguminister Anurag Thakur.

  Samuti osaleb CyFy 2021 arutelul küberdiplomaatia osakonna peadirektor, küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar. Arutelu teema on "Firebreaks and Firewalls: Rules of Engagement for Cyberspace", käsitletakse küberdiplomaatia olulisust küberruumis standardite kehtestamisel ja järgimisel. Lisaks jagab Tiirmaa-Klaar õppetunde Eesti kogemusest digipöörde elluviimisel.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Eesti uus suursaadik Madalmaade Kuningriigis Lauri Kuusing annab üle oma volikirja keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) peasekretärile Fernando Ariasele.

Viimati uuendatud 18.10.2021