Nädalainfo (20.09.2021 - 26.09.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 20. september

Minister Liina Kersna vastab Riigikogus arupärimisele kõrghariduse rahastamisest.

20.-24. septembrini toimub Teadlaste Öö festival, vt lähemalt http://www.teadlasteoo.ee.

Teisipäev, 21. september

Minister Liina Kersna osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel.

Minister Liina Kersna ja asekantsleri ülesannetes Katrin Pihor osalevad Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) istungil.

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts osaleb Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu istungil.

Asekantsleri ülesannetes Liina Põld osaleb Lastekaitse Liidu tänuüritusel Estonia teatri talveaias.

Kolmapäev, 22. september

Minister Liina Kersna, kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja asekantsler Pärt-Eo Rannap kohtuvad Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega, jätkuvad õpetajate 2022. aasta töötasu alammäära läbirääkimised.

Asekantsleri ülesannetes Liina Põld osaleb Euroopa Komisjoni huvihariduse projekti kick-off üritusel Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

22.-26. septembrini toimuvad Austrias Grazis üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2021. Eestit lähevad esindama 17 noort kutseõppurit. Lisainfo: http://www.kutseharidus.ee/euroskills2021/.

Neljapäev, 23. september

Minister Liina Kersna osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts kohtub Eesti Tööandjate Keskliidu haridusrühmaga.

Reede, 24. september

Väike-Maarjas toimub iga-aastane Wiedemanni keelepäev, vt https://www.emakeeleselts.ee/koik-teated/wiedemanni-keeleauhinna-keelepaev-24-09-2020-vaike-maarjas/. Keeleauhinna tänavuse laureaadi Jüri Viikberg nimitamme istutamisele järgnevad ettekanded ja vestlusring Väike-Maarja seltsimajas. Otseülekannet saab jälgida Emakeele Seltsi Youtube’i kanalis, vt https://youtu.be/6Oo4yExbE2k.

Laupäev, 25. september

Minister Liina Kersna osaleb Eesti Muusikakoolide Liidu tänuõhtul rahvusooperis Estonia.

Asekantsleri ülesannetes Liina Põld osaleb Eesti Lasteaednike Liidu 30. tegevusaasta tähistamisel Eesti Rahva Muuseumis.

Esmaspäev, 20. september

 • Justiitsminister Maris Lauri vastab riigikogus suuliselt riigikogu liikmete arupärimistele.

Teisipäev, 21. september

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, kus teemaks on avaliku teabe muutmise seadus (409SE).
 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Eesti Autorite ühingu, Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Fonogrammitootjate ühingu esindajatega, et leida kompromiss 1.01.2019-31.03.2021 saamata jäänud erakopeerimise hüvitise summa osas.

Kolmapäev, 22. september

 • Justiitsminister Maris Lauri tutvustab riigikogule esimesel lugemisel äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu, mis käsitleb digilahendusi äriühinguõiguses (394 SE).

Neljapäev, 23. september

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Laupäev, 18. september

18. septembril toimub Sõmerpalus vabariiklik Noorte kotkaste ja Kodutütarde oskustevõistlus „Alati valmis!“, mille eesmärk on pakkuda noorte organisatsioonidele järgukatsete ning erikatsete alaseid teadmisi ja oskusi nõudvat võistlust. Lisaks kontrollitakse võistluse raames võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada välja parimad malevad/ringkonnad. Võistlusel osalevad Noorte Kotkaste malevate ja Kodutütarde ringkonna 4-liikmelised võistkonnad, kus kaks liiget on vanuses 7–13-aastat ja kaks liiget vanuses 14–18-aastat. Lisainfo: Markus Sein, 5564 1979, markus.sein@kaitseliit.ee

Esmaspäev, 20. september

20.09 Kaitseliidu Küberkaitseüksuse lipu üleandmine uuele pealikule Andres Hairk’ile. Lisainfo: Tanel Rütman, 717 9101, 510 5584, tanel.rutman@kaitseliit.ee

Teisipäev, 21. september

21.–22. septembril toimub Tartu ülikooli raamatukogus ja veebis Eesti sõjamuuseumi ja Balti kaitsekolledži rahvusvaheline Balti sõjaajaloo konverents „War Summer 1941 in the Baltic Countries: Objectives, Strategies and Operations of the Opposing Sides, Results and Consequences“. Kava ja registreerumine: conferences.baltdefcol.org/militaryhistory/
Lisainfo: Sandra Niinepuu, 5646 6729, sandra.niinepuu@esm.ee

Kolmapäev, 23. september

23. septembril toimub Eesti sõjamuuseumi juures Viimsi mõisas XXII kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks, mida korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti kaitseväe, Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Kaitseliidu ja Viimsi vallaga.

Täiendav info: eestikalev.ee/uudised/xxii-kindral-johan-laidoneri-olumpiateatejooks/

Lisainfo: Eesti Spordiselts Kalev, 516 2840, info@eestikalev.ee

Laupäev, 25. september

25.–26. septembril toimub Naiskodukaitse ohutushoiulaager "Ole valmis" Rutja harjutusväljal Lääne-Virumaal. Laagrisse on oodatud kõik naised, kes ei kuulu Naiskodukaitsesse, laager on tasuta. Lisainfo: Elisa Jakson, tel 5383 0773, elisa.jakson@naiskodukaitse.ee

Esmaspäev, 20. september

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Riigikogu kultuurikomisjoni istungil, kus tutvustab Vabariigi Valitsuse seisukohti menetluses oleva Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu osas.
Lisainfo: Katarina Budrik, ministri nõunik, 5191 7032, katarina.budrik@kul.ee

Teisipäev, 21. september

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb riigieelarve-teemalisel Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kolmapäev, 22. september

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Riigikogu infotunnis.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Neljapäev, 23. september

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits sõidab visiidile Veneetsia arhitektuuribiennaalile. Visiidi fookuses on kantsleri osalus Eesti näituse „Plats! Väärikas kahanemine“ programmis toimuval seminaril koos KOV esindajatega. Kantslerit saadavad arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska ja välissuhete osakonna nõunik Reet Palis.
Lisainfo: Veronika Valk-Siska, arhitektuuri- ja disaininõunik, 628 2207, veronika.valk-siska@kul.ee

Reede, 24. september

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Eesti Olümpiaakadeemia konverentsil Tartus.
Lisainfo: Marta-Magdaleen Kuningas, ministri nõunik, 5697 8695, marta-magdaleen.kuningas@kul.ee

Esmaspäev, 20. september

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder esineb videosõnavõtuga Viinis toimuval Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) 65. peakonverentsil. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, 56 612775, Agnes.Aaslaid@Envir.ee
 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder osaleb Paljassaare reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi avamisüritusel. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, 56 612775, Agnes.Aaslaid@Envir.ee

Teisipäev, 21. september

 • Kantsler Meelis Münt osaleb Viinis toimuval Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) 65. peakonverentsil. Kavas on kahepoolsed kohtumised: Soome Kiirgusohutuskeskuse (STUK) peadirektor Petteri Tiippanaga Eesti tuumaenergia töörühma vahearuande eksperthinnangu teemal; IAEA tuumaenergia taristu üksusega Eestiga koostöö teemadel;  IAEA tehnilise koostöö Euroopa regiooni direktor Eve-Külli Kalaga Eestile IAEA poolt perioodil 2022-2027 antava abi prioriteetide teemal; USA-ga väikeste moodulreaktorite kasutuselevõtu toetusprogrammi teemal; NB8 riikide delegatsioonijuhtidega. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, 56 612775, Agnes.Aaslaid@Envir.ee

Kolmapäev, 22. september

 • Kantsler Meelis Münt osaleb hübriidkohtumisel Prantsusmaa tuumaregulaatoriga tuumaenergiaalase koostöö küsimustes. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, 56 612775, Agnes.Aaslaid@Envir.ee
 • Kantsler Meelis Mündil osaleb Austria Keskkonnaministeeriumis EL kliima- ja energiapaketi Fit for 55 kohtumisel. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, 56 612775, Agnes.Aaslaid@Envir.ee

Reede, 24. september

 • Reedel algusega kell 15.30 korraldab ELF ekspertbriifingu ja arutelu teemal “Ökosüsteemipõhise kalanduse juhtimise tähtsus bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakriisi ajal”,  Läänemereäärsete liikmesriikide ja valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide esindajate kõrval osaleb ka keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus. Lisainformatsioon: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Marju Kaasik, 513 3165, marju.kaasik@envir.ee

Laupäev, 25. september

Pühapäeval, 26. septembril

 • Kell 11.00 toimub Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses seeneperepäev. Vaadata saab seenenäitust, toimub seente degusteerimine. Avatud on pop-up seenekohvik kohalike tegijate pirukate ja snäkkidega.Saab vaadata rahvusparki tutvustavat filmi, lastele paljud õpi-, mängu- ja käelised tegevused ja muud põnevat. Kell 11.30 toimub keskuse õuelt metsaretk. Lisainfo telefonidel 5681 5722, 5620 0080, e-posti aadressil info.alutaguse@rmk.ee või RMK kodulehelt https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1801

Esmaspäev, 20. september

 • Maaeluministrit külastab Ungari suursaadik Kristof Forrai. Tutvumisvisiidil arutatakse päevakajalisi teemasid Euroopa Liidus ja laiemal rahvusvahelisel tasandil.
 • Maaeluminister Urmas Kruuse ja Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron kohtuvad MTÜ Eesti Künniselts juhatuse liikmetega.
 • Eesti toidu kuu raames on traditsiooniks saanud kalanädala tähistamine. Sel aastal otsustasid Tartu Ülikooli kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Peakokkade Ühendusega pakkuda 20.–24. septembrini kalalõunaid viies Eestimaa haiglas sealsele personalile. Tegu on tänukummardusega neile, kes aitavad iga päev oma tööga tuhandeid abivajajaid. Eesti Peakokkade ühenduse kokad on pannud kokku menüü kohalike kasvanduste kaladest, mis jõuavad tervishoiutöötajateni. 20. septembril valmistab Ylicool Cateringi peakokk Urpo Reinthal Tartu Ülikooli kliinikumi Maarjamõisa haiglas lõuna angersägast. 21. septembril valmistab Markofka Toidutoa peakokk Inga Paenurm Saaremaa haiglas lõuna vikerforellist, 22. septembril valmistab presidendi peakokk Taigo Lepik Viljandi haiglas lõuna tuurast, 23. septembril valmistab MTÜ Parim Valik gurmeeretkede peakokk Silver Ulm Valga haiglas lõuna angerjast ja 24. septembril teeb restorani Mimosa peakokk Juhan Heinsalu Järvamaa haiglas lõuna karpkalast. Lisainfo: Toomas Armulik, toomas.armulik@ut.ee.

Teisipäev, 21. september

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Maaeluministeerium korraldab 21.–22. septembril välisriikide diplomaatidele Eesti põllumajandust ja maaelu tutvustava ringsõidu, mille teemaks on piim kui meie peamine ekspordiartikkel. Tutvutakse tõuaretusega, tootearendusega ning piima tootmise ja töötlemisega erinevates farmides. Arutatakse ekspordivõimaluste üle. Ringsõidul osaleb 35 diplomaati 26 riigi saatkonnast.

Kolmapäev, 22. september

 • Kell 12 osaleb maaeluminister Urmas Kruuse Riigikogu infotunnis.
 • Kell 11 algab Pärnumaal Vändras maal elamise päeva avaüritus „Maal elamise võlud“, kus Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron esineb ettekandega „Maaelu arendamise suundumused Eestis“. Maal elamise päeval, 25. septembril avavad 22 maaomavalitsust üle Eesti koos oma ettevõtjate ja kogukondadega uksed huvilistele, et näidata, kuidas maal päriselt elatakse. 

Neljapäev, 23. september

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 24. september

 • Maaeluministeeriumis toimub teadlaste öö raames avastusretk uuendtoidu maailma. Teadlased Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest, Eesti Taimekasvatuse Instituudist, Mereinstituudist, Polli aiandusuuringute keskusest ja Putukaliidust tutvustavad uusi toidutrende ja uuendtoidutoodete valmistamise saladusi. Külastajad saavad ülevaate ja võimaluse proovida lihaasendustooteid ning tutvuda sordiaretuse köögipoolega, et rikastada oma toidulauda. Veel räägime putuktoidust kui tärkavast tööstusharust, merekarpide kasvatamise võimalikkusest ja kasust Eesti vetele, aga ka juba harjumuspäraste toiduainete uudsetetest säilitamisviisidest. Teadlaste ööl ootab Maaeluministeerium oma suurde saali külastajaid kell 16–20 aadressil Lai tn 39 //  Lai tn 41, Tallinn.

Esmaspäev, 20.09

 • Minister Andres Sutt kohtub Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatusega, et arutada digiriigi rahastamisega seonduvat. Lisainfo: Laura Laaster, tel 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb kell 11.00-12.00 koos Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei ja transpordiameti peadirektori Kaido Padariga avalikus vestlusringis Euroopa liikuvusnädala teemadel. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb avalikus vestlusringis, kus osalevad ka Henrik Hololei, Erki Urva, Anne Samlik ja Riivo Tuvike. Arutatakse COVID-19 mõjude, lennunduse ja lennujaama tuleviku võimaluste üle. Lennujaamas toimuvast paneelist teeb otseülekande Delfi. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus arutatakse CO2 kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Teisipäev, 21.09

 • Minister Andres Sutt osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel, et arutada COVID-19 levikuga seotud küsimusi.
 • Minister Andres Sutt osaleb valitsuskabineti riigieelarve arutelul.
 • Minister Andres Sutt osaleb valitsuse teadus- ja arendusnõukogu istungil Stenbocki majas.
 • Minister Taavi Aas kohtub Rongiaasta raames Baltimaade majandusministritega, kellega sõidetakse koos Hololeiga Tallinnast Vilniusesse. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas asetab koos Baltimaade transpordiministritega ajakapsli Riias ehitusjärgus olevasse Rail Balticu rahvusvahelisse terminali. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas ning energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar osalevad 21.-23. septembril Ljubljanas Euroopa Liidu transpordi- ja energeetikaministrite mitteametlikul kohtumisel. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.

Kolmapäev, 22.09

 • Minister Andres Sutt külastab tööstusettevõtet ABB. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt osaleb vajadusel valitsuskabineti riigieelarve arutelul.

Neljapäev, 23.09

 • Minister Andres Sutt osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt osaleb Swedbank ESG* teemalisel konverentsile „Kuidas teha jätkusuutlikku äri?“. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas ning energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar osalevad Varssavis P-Tecc (Partnership for Trans-Atlantic Energy and Climate Cooperation) energeetikakonverentsil. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Reede, 24.09

 • Minister Taavi Aas ning energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar kohtuvad P-Tecc energeetikakonverentsi raames Läti, Leedu ja USA energeetikaministritega Poolas, et arutada edasiste koostöövõimaluste üle kliimaeesmärkide saavutamisel. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Teisipäev, 21. september

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsusekabineti nõupidamisel, kus päevakorras on 2022. aasta riigieelarve.

Kolmapäev, 22. september

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsusekabineti nõupidamisel, kus päevakorras on 2022. aasta riigieelarve.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb Põhja-Sakala vallas Vändras toimuval maal elamise päeval.

Neljapäev, 23. september

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) Balti jaotise 21. kohtumise avamisel. Veebiseminari on võimalik jälgida 23. septembril SIIN (pääsukood 412460) ja 24. septembril SIIN (pääsukood 562166).

Reede, 24. september

 • Rahandusministeerium tutvustab avaliku teenistuse 2020 aruannet ministeeriumide ühishoone pressiruumis kell 11:00. Täpsem info ja registreerimine Kristina Haavala, kristina.haavala@fin.ee, mobiil 51 87 899.

Teisipäev, 21. september

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 22. september

 • Siseminister Kristian Jaani esineb Maal elamise päeva avaseminaril.
 • Siseminister Kristian Jaani esineb sõnavõtuga siseturvalisuse vabatahtlike koordinaatorite seminaril

Neljapäev, 23. september

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 24. september

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb raudteeohutusvaldkonna tänu- ja tunnustussündmusel Kuldne Tõkkepuu 2021
 • Siseminister Kristian Jaani kantsler Lauri Lugna ning pääste, hädaabi ja kriisivalmiduse asekantsler Viola Murd osalevad Päästeameti aumärkide üleandmise üritusel.
  Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäev, 20. september

 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.
 • minister Tanel Kiik osaleb kolmepoolsel kohtumisel tööandjate ja ametiühingute esindajatega.

Teisipäev, 21. september

 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osalevad 2022. aasta riigieelarve teemalisel valitsuskabineti nõupidamisel.
 • minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil.

Kolmapäev, 22. september

 • sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb avasõnadega sotsiaalvaldkonna konverentsil „Taastumise toetamise võimalused“. Lisainfo: https://bit.ly/3Erp7o0
 • minister Tanel Kiik osaleb terviseameti pressikonverentsil.

Neljapäev, 23. september

 • ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil. Lisainfo: https://bit.ly/3tWgMUs

Reede, 24. september

 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb teaduskonverentsil „ATH - Tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks”. Lisainfo: https://bit.ly/3u1oEEh
 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb Apteekrite konverentsil. Lisainfo: https://bit.ly/3hJKG9k 

Esmaspäev, 20. september

 •  19.09 osaleb välisminister Eva-Maria Liimets Eesti kogukonna vastuvõtul New Yorgi Eesti Majas, kus antakse teeneterist Jenik Radonile ja tänukiri Mimi Daitzile.

 •  20.09–24.09 osaleb välisminister Eva-Maria Liimets ÜRO Peaassamblee 76. istungjärgu kõrgetasemelisel nädalal, mis toob kokku maailma riigi- ja valitsusjuhid, ministrid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Eesti sõnavõtu peab Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

 •  Välisminister võtab osa ÜRO Peaassamblee 76. istungjärgu avamisest ja mitmetest kõrvalüritustest. Välisministri kohtumised keskenduvad 76. istungjärgu avanädalal Afganistanile: ta osaleb selleteemalisel ELi välisministrite kohtumisel ning Taani ja mõttekoja International Peace Institute korraldataval töölõunal. Välisminister võtab osa ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ministrite võrgustiku mitteametlikust kohtumisest. Samuti osaleb ta kõrgetasemelisel kohtumisel, mis keskendub laste õiguste kaitsele relvakonfliktides COVID-19 oludes, ning ÜRO Julgeolekunõukogu mitteametlikus dialoogis ÜRO ja Araabia Liiga koostöö teemal. Välisminister teeb sõnavõtu ka multilateralismi alliansi ning info ja demokraatia koalitsiooni ministrite kohtumistel.  Välisministril on kavas ka mitmed kahepoolsed kohtumised. Muu hulgas arutab ta ÜRO peasekretäri eriesindaja Virginia Gambaga relvakonfliktide mõju lastele. Ühtlasi kirjutatakse Bahreini ja Rwandaga alla vastastikuse mõistmise memorandumid poliitiliste konsultatsioonide pidamiseks välisministeeriumite vahel.
  Pandeemia tõttu toimuvad mitmed kohtumised virtuaalselt.
  Loe lähemalt ÜRO peaassamblee 76. istungjärgu kohta siit: https://www.un.org/en/ga/

Neljapäev, 23. september

 •  Toimub Aafrika Liidu ja Saheli teemaline seminar, mida korraldavad Eesti ja Norra koos Aafrika mõttekodadega. Küsimuste voorus annab vastuseid Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina- Ameerika büroo direktor Ingrid Amer.

Reede, 24. september

 •  Eesti Arhitektuurikeskus korraldab Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti paviljonis seminari, mis keskendub Eesti ekspositsioonile „Plats! väärikas kahanemine“. Seminaril osalevad kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ja Eesti suursaadik Itaalias Paul Teesalu.

Viimati uuendatud 20.09.2021