Nädalainfo (22.02.2021 - 28.02.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Esmaspäev, 22. veebruar

13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon

14.15 ELAK

15.00 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast

Teisipäev, 23. veebruar

8.00 Valitsuse kabinetinõupidamine

12.00 Riigi teaduse elutööpreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna, spordi ja kultuuri elutööpreemiate kätteandmine

15:30 Videokõne ÜRO Julgeolekunõukogus

Kolmapäev, 24. veebruar

7.30 Riigilipu heiskamise tseremoonia

10.00 Pärgade asetamise tseremoonia Vabadusõja võidusamba jalamile

Neljapäev, 25. veebruar

10.00 Valitsuse istung

12.00 Valitsuse pressikonverents

14.00 Valitsuse kabinetinõupidamine

Neljapäev – Reede

Peaminister osaleb Euroopa ülemkogul

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub vandetõlkide koja juhatuse esimehega.
 • Justiitsminister Maris Lauri tutvustab riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, millega pannakse ministrite poliitilistele nõunikele huvide deklareerimise kohustus (323SE).

Teisipäev, 23. veebruar

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse COVID19 teemalisel kabinetinõupidamisel.

Neljapäev, 25. veebruar

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 26. veebruar

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Eesti meedialiidu esindajatega.

Kolmapäev, 24. veebruar

24. veebruaril peab kaitseminister kõne ja asetab pärja Eesti Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Kuressaares. Lisaks saab jälgida erinevad sündmuseid:

•             kell 8  Kaitseministeeriumi Facebookis ja Instagramis kaitseminister Kalle Laaneti aastapäevakõne;

•             kell 10.20 ETV-s erisaade „Vabariigi Vägi“ ja kindralleitnant Martin Heremi aastapäeva kõne;

•             kell 12 ETV+ erisaade „Paraadid läbi aegade“;

•             kell 15 Sõdurilehe podcast’i erisaade kaitseväe juhatajaga;

•             kell 18 ETV-s pidulik kontsert ja Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi kõne.

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

24. veebruaril kell 11–12 lendavad õhuväe ja liitlaste lennuvahendid hea ilmaga Vabariigi aastapäeva puhul üle Kärdla, Kuressaare, Pärnu, Viljandi, Tartu, Rakvere ja Tallinna. Lisainfo: Sigrid Paula Pukk, 5679 4408, sigrid.pukk@mil.ee

24. veebruaril on Eesti sõjamuuseum koos kohvikuga avatud kell 11-18. Lisainfo: Sandra Niinepuu, 5646 6729, sandra.niinepuu@esm.ee

Teisipäev, 23. veebruar


Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 5683 0868, mathi.kivi@kul.ee

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb spordi ja kultuuri elutööpreemiate kätteandmisel Teaduste Akadeemia majas. Samas antakse üle ka riigi teaduse elutööpreemiad ja F. J. Wiedemanni keeleauhind.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 5683 0868, mathi.kivi@kul.ee


 


 

Neljapäev, 25. veebruar

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 5683 0868, mathi.kivi@kul.ee
 

Esmaspäev, 22. veebruar

 • 22.-23. veebruarini toimub virtuaalselt ÜRO keskkonnaassamblee 5. kõrgetasemelise kohtumise esimene istung, kus Eestit esindab Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt. Keskkonnaminister Tõnis Mölder annab Eesti põhisõnumid edasi videotervitusega. 
  Kohtumise sihiks on rõhutada tõhusamat tegutsemist keskkonnaseisundi kaitsmiseks ja taastamiseks ning tõsta esile looduspõhiste lahenduste potentsiaali tehnoloogilise innovatsiooni kõrval. Kohtumisel tutvustavad liikmesriigid ja sidusrühmad oma edu toonud lähenemisviise, mis aitavad kaasa ÜRO 2030 tegevuskava ja selle kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. ÜRO keskkonnaassamblee peakohtumine on 2022. aastal Nairobis Keenias. Kohtumise kodulehekülg: https://environmentassembly.unenvironment.org/
 • RMK ootab kuni 22. veebruarini kohalike elanike ja kogukondade ettepanekuid Häädemeeste-Ikla KAH-alale planeeritavate tööde osas. Lisainfo RMK kodulehelt: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud/haademeeste2021

Teisipäev, 23. veebruar

 • RMK korraldab Kakerdaja loodusraja Kalajärvede rajaosal talveöömatka, kus saab iseseisvalt tasku- või pealampidega varustatult läbida helkuritega tähistatud rada ja lahendada rajale jäävaid ülesandeid. Kõiki lõpetajaid on Suure-Kalajärve lõkkekohas ootamas soe tee ja üllatus. Rada on avatud kella 17.30 kuni 20.30. Lisainfo telefonidel 5344 0549, 604 7212, e-posti aadressil info.aegviidu@rmk.ee või RMK kodulehelt https://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1780

Kolmapäev, 24. veebruar

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab kuni 24. veebruarini 18-30-aastaste noorte roheideede konkursile Negavatt mõtteid, kuidas säästa ressursse ja suurendada keskkonnateadlikkust. KIK pikendas tähtaega, et jõuaksid kohale ka need ideed, mis kõhkluse tõttu saatmata jäid. Samuti annab KIK noortele võimaluse EV103 puhul kinkida Eestile roheideid. Rohkem infot Negavati kohta: www.negavatt.ee

Neljapäev, 25. veebruar

 • Kell 11.00-12.00 toimub Maa-ameti aadressiandmete veebiseminar KOV-idele. Juttu tuleb uute hoonete kaardistamisest Eesti topograafia andmekogus (ETAK) ja neile aadresside määramisest. Tutvustatakse hoonetele unikaalaadressi nõude (UN-tunnuse) omistamise põhjuseid ning vaadeldakse juhtumeid, kus hoone ehitisregistrisse kantud kasutusotstarve ja ETAKi tüüp ei lange kokku. Seminari teemad on tihedalt seotud ka tarifitseeritavate töödega. Koolituse link https://bit.ly/3qBmbxs
 • Kell 12 toimub RMK eestvõttel Põlvamaal Valgesoo rabas Vabariigi aastapäevale pühendatud räätsamatk. Peale algõpetust räätsadega liikumiseks suundutakse retkejuhtide saatel rappa tutvumaks rabade olemuse, taimestiku ning seal elavate loomade ja lindudega. Lisainfo telefonil 676 7122, e-posti aadressil info.kiidjarve@rmk.ee või RMK kodulehelt https://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1785

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Kell 11 kohtuvad maaeluminister Urmas Kruuse ja Maaeluministeeriumi juhtkond Riigikogu maaelukomisjoniga.
 • ELi eesistujamaa Portugal korraldab põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu videokonverentsi, mille peamiseks teemaks on infovahetus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi 2021. aasta püügivõimaluste konsultatsioonide teemal.
   
 • Kl 13.30 on linnukasvatussektori esindajad oodatud kohtuma maaeluminister Urmas Kruuse, toiduohutuse asekantsleri Henrik Kuuse ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajatega, et arutada lindude gripi levikut ja anda ülevaade seonduvast.

Neljapäev, 25. veebruar

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Kell 13 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eest Vabariigi aastapäeva aktus, kus maaeluminister Urmas Kruuse annab üle ministeeriumi kuldsed ja hõbedased teenetemärgid ning Maaelu Edendamise Sihtasutus kuulutab välja 2020. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.  Lisainfo: Anne-Liisi Mändmets, 625 6216, anne-liisi.mandmets@agri.ee.

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni eksperdid tutvustavad rahatarkuse seminaril õpetajatele uusi õppematerjale, mis sobivad rahatarkuse õpetamiseks eri kooliastmes õpilastele. Seminar algab kell 10, toimub Zoomi vahendusel ja kestab 1,5 tundi. Seminaril tutvustatakse Rahandusministeeriumi uusi rahatarkuse joonisfilme, Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee uuendusi ning Eesti Panga rändnäitusi ja keskpanga muuseumi haridusprogramme. Lisaks räägib Finantsaabitsa autor Villu Zirnask, millele värskelt uuendatud aabitsa sisu puhul tähelepanu pöörata. Seminaril osalemiseks palume registreerida https://forms.gle/Px19GQhN2Jw4ty4B7. Kontakt küsimusteks Bret Klemm, bret.klemm@fin.ee

Teisipäev, 23. veebruar

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsusekabineti nõupidamisel, kus päevakorras on COVID-19 koroonaviirusega seotud küsimused.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb riigikogu istungil, kus on esimesel lugemisel Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu 326 SE.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus tutvustab komisjonile riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõud.

Neljapäev, 25. veebruar

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Siseminister Kristian Jaani ja rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt kohtuvad Eesti Kirikute Nõukoguga.

Kolmapäev, 24. veebruar

 • Toimub sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) kohtumine. Kavas on arutelud Europoli juures tegutseva innovatsioonikeskuse ning Prümi tuleviku teemal. Eestit esindab kohtumisel sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar.

Reede, 26. veebruar

 • Siseminister Kristian Jaani kohtumine ROTALiga.

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik osalevad mitteametlikul Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite videokohtumisel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.

Teisipäev, 23. veebruar

 • Minister Signe Riisalo ning minister Tanel Kiik osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Minister Signe Riisalo kohtub Eesti Pagulasabi juhataja Eero Jansoniga.

Neljapäev, 25. veebruar

 • Minister Signe Riisalo ja minister Tanel Kiik osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel. 
 • Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb 25. ja 26. veebruaril sotsiaalkaitsekomitee videokohtumisel.

Reede, 26. veebruar

 • Minister Signe Riisalo külastab Tallinna Lastekodu ja kohtub Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukega.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

Esmaspäev, 22. veebruar

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb Euroopa Liidu välisasjade nõukogul. Päevakorras on Euroopa Liidu ja Venemaa suhted, strateegilise kompassi algatus, olukord Hongkongis ning transatlantilised suhted. Ministrid peatuvad ka viimastel arengutel Myanmaris ning Saheli ja Aafrika Sarvega seonduval. Lisainfo: pia.kuusik@mfa.ee
   
 • Välisminister Eva-Maria Liimets peab kõne Genfi desarmeerimiskonverentsi iga-aastasel kõrgetasemelisel kohtumisel. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee
   
 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb videosõnavõtuga Inimõiguste Nõukogu 46. istungjärgul. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee
   
 • Euroopa osakonna peadirektor Marika Linntam peab kõne Ungari saatkonna koostatud näituse „Väikesed riigid ajaloohoovuses“ avamisel Rahvusraamatukogus. Näitusega tähistatakse 24. veebruaril aset leidvat Eesti ja Ungari diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäeva. Lisainfo: pia.kuusik@mfa.ee

Teisipäev, 23. veebruar

 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb Euroopa ministrite mitteametlikul videokohtumisel. Kohtumise teemad on 25.–26.02 Euroopa Ülemkogu ettevalmistus, Euroopa demokraatia tegevuskava, ELi-Ühendkuningriigi suhted ja Euroopa tuleviku teemaline konverents. Lisainfo: pia.kuusik@mfa.ee

Kolmapäev, 24. veebruar

 • 24. veebruaril osaleb välisminister Eva-Maria Liimets multilateralismi alliansi kohtumisel, mille kutsusid kokku Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid. Lisainfo: angelika.lebedev@mfa.ee

Neljapäev, 25. veebruar

 • Eesti suursaadik Itaalias Paul Teesalu esitab saadikuvolikirja Malta presidendile George Vellale. Teesalu kohtub Vallettas veel parlamendi spiikri Angelo Farrugia ja välisminister Evarist Bartologa. Lisainfo: pia.kuusik@mfa.ee

Reede, 26. veebruar

 • Eesti tähistab Rumeeniaga diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva. Välisminister Eva-Maria Liimets võtab vastu saatkonna asjuri ja peab telefonikõne Rumeenia välisministriga. Kell 15 peab Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer kõne Rahvusraamatukogus teemanäituse avamisel. Näitust korraldab Rumeenia saatkond. Lisainfo: pia.kuusik@mfa.ee

Viimati uuendatud 22.02.2021