Nädalainfo (25.10.2021 - 31.10.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Nädalakavas avaldatakse eelinfo peaministri tegevuse, sealhulgas lobistidega toimunud kohtumiste kohta. Nädalakava avaldatakse veebilehel üldjuhul esmaspäeval.

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 25. oktoober    

Minister Liina Kersna kohtub riigikogu eesti keele õppe arengu probleemkomisjoniga.

Asekantsler Liina Põld osaleb Häädemeestel Pärnumaa koolijuhtide seminaril.

Teisipäev, 26. oktoober    

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts osaleb Integratsiooni SA nõukogu koosolekul.

Asekantsler Liina Põld kohtub riigikogu kultuurikomisjoniga koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusettepanekute teemal.

Kolmapäev, 27. oktoober    

Minister Liina Kersna tutvustab riigikogu täiskogule õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (420 SE) eelnõud.

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts osaleb riigikeele nõukoja kohtumisel.

Neljapäev, 28. oktoober    

Minister Liina Kersna osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 29. oktoober    

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja asekantslerid Liina Põld ning Pärt-Eo Rannap kohtuvad Koolijuhtide Ühendusega.

Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts külastab Eesti Kirjandusmuuseumit ja Rahvusarhiivi.

Esmaspäev, 25. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus räägitakse konkurentsiameti rahastusmudelit puudutavast eelnõust.
 • Justiitsminister Maris Lauri ütleb tervitussõnad Vabaduse Väljakul Eesti Mälu Instituudi ning Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustikuga (ENRS) korraldatud välinäituse „Pärast suurt sõda. Uus Euroopa 1918-1923“ avamisel.

Teisipäev, 26. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Justiitsminister Maris Lauri peab kõne XI Euroopa Mälusümpoosionil, mis toimub Kultuurikatlas.

Kolmapäev, 27. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri tutvustab riigikogus esimesel lugemisel konkurentsiseaduse muutmise eelnõu (442SE) ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu (443SE).

Neljapäev, 28. oktoober

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Teisipäev, 26. oktoober

26.–27. oktoobril väisab kaitseminister Kalle Laanet Gruusiat, kus kohtub Gruusia kaitseministri Juansher Burchuladzega, peaministri Irakli Garibashviliga, Rahvuskaardi ülema brigaadikindral Roman Jokhadzega, NATO-Gruusia ühise koolitus- ja hindamiskeskuse ülema kolonelleitnant David Gagua’ga ning külastab Lõuna-Osseetia Odzisi administratiivjoont. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Neljapäev, 28. oktoober

28.–30. oktoobril kell 13.00-14.30 toimuvad Eesti Sõjamuuseumis giidiga ekskursioonid, mille järel saab mängida kogupere otsimismängu. Eelnev registreerumine pole vajalik, osalemine muuseumipiletiga. Täpsem programm: fb.me/e/6PQOZabxI. Lisainfo: Sandra Niinepuu, 5646 6729, sandra.niinepuu@esm.ee

Esmaspäev, 25. oktoober

Kultuuriminister Anneli Ott viibib 25.-31. oktoobrini puhkusel.

Teisipäev, 26. oktoober

Kell 10.00-13.30 toimub Arhitektuurikeskuses Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringu „Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus“ lõpuseminar. Uuringu läbiviija mõttekoda Praxis tutvustab uuringu tulemusi ning toimub paneeldiskussioon teemal „Vabakutselise loovisiku elu võimalikkusest 2031“, mida modereerib Tarmo Jüristo. Registreerimine siin.
Lisainfo: Hannus Luure, kommunikatsiooniosakonna nõunik, 526 1431, hannus.luure@kul.ee

Esmaspäeval, 25.10

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder kannab Riigikogu keskkonnakomisjonis ette Keskkonnaministeeriumi haldusala 2022. aasta riigieelarve.

Teisipäeval, 26.10

 • Keskkonnaministeerium korraldab kell 14 virtuaalse pressibriifi eelseisva Glasgows toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi ehk COP26 kohta. Huvitatud ajakirjanikel palume osalemissoovist teada anda e-postile agnes.aaslaid@envir.ee
 • Toimub valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni koosolek, kus osaleb keskkonnaminister Tõnis Mölder.
 • Otepääl saab alguse noore looduskaitsja Junior Ranger programm, kus osalevad oodatud noored loodushuvilised alates 10. eluaastast. Esimene kokkusaamine toimub ühepäevase laagrina teisipäeval, 26. oktoobril algusega kell 10.30 Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28). Noore looduskaitsja programm on loodud selleks, et suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust, luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku kaitsealadel. Programmis osalema oodatakse loodushuvilisi noori, kel on side vastava kaitsealaga. Eestis koordineerib noore looduskaitsja programmi tegevusi Keskkonnaamet koostöös teadus- ja riigiasutuste ning kohaliku kogukonnaga. Üle-euroopaliselt koordineerib programmi Euroopa kaitsealade liit. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse spetsialist (5186747, margit.turb@keskkonnaamet.ee)
 • RMK Simisalu loodusmaja ja A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel kutsuvad tähistama 50 aasta möödumist Kõrvemaa maastikukaitseala moodustamisest ja 150 aasta möödumist ajast, mil Anton Hansen Tammsaare vanemad Vargamäele tulid. Tähtpäevi tähistatakse päikeseloojangu matkaga üle Kordu raba ja mõnusa olemisega nii Vargamäel kui Simisalus. Kogunemine kell 16.45 Järva-Madise kiriku parklas. Vajalik eelregistreerimine RMK kodulehel https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1907. Lisainfo telefonidel  6047 212; 534 40549 või e-posti vahendusel info.aegviidu@rmk.ee.

Kolmapäeval, 27.10

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder kannab Riigikogus ette keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE).
 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder kohtub MTÜga Jägala Kalateed ja teiste NGO-dega, et rääkida paisutamisest ja Linnamäe paisust. Lisaks ministrile osaleb kohtumisel Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Tanel Ader.
 • Toimub neljas tuumaenergia töörühma kohtumine. Töörühma juhib Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ning lisaks Keskkonnaministeeriumile kuuluvad töörühma Keskkonnaamet, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium ja Riigikantselei. Lisainfo: https://envir.ee/keskkonnakasutus/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm
 • Maaeluministeerium korraldab rannakalanduse piirkondade esindajatele kohtumise arutamaks 2022. aasta räimekvoodi jaotuse põhimõtteid. Keskkonnaministeeriumist osalevad kalavarude osakonna nõunik Kaire Märtin ja peaspetsialist Margus Salundi.

Pühapäeval, 31.10

 • 31. oktoobrist kuni 12. novembrini toimub Glasgows ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverents ehk COP26. COPil hinnatakse kliimamuutustega tegelemise progressi ning võetakse vastu uued otsused kliimamuutuste ohjamiseks.

Esmaspäev, 25. oktoober

 • 24.–25. oktoobril osaleb maaeluminister Urmas Kruuse Poolas Krakówis toimuval kolme mere algatuse põllumajandusministrite tippkohtumisel. Arutatakse söödavalgu tootmise tagamist piirkonnas, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõju põllumajanduse ja maapiirkondade kujundamisele rohe- ja digimajanduse valguses ning toidusüsteemide uurimist ja uuendamist. Kohtumise lõpus allkirjastatakse ühisdeklaratsioon eesmärgiga edendada söödavalgu tootmist. Minister Kruuset saadab visiidil Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand.

Teisipäev, 26. oktoober

 • Kell 10 osaleb maaeluminister Urmas Kruuse konverentsil „Aasta põllumees 2021: Eesti põllumajanduse suured eesmärgid“ Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis, kus ta esitab ettekande põllumajanduspoliitika prioriteetidest ja võtab osa aasta põllumehe auhinnatseremooniast.

Kolmapäev, 27. oktoober

 • Kell 13 toimub Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021‒2027 ettevalmistava juhtkomisjoni 13. veebiistung, kus antakse ülevaade strateegiakava tulemusraamistikust ehk sellest, millised on kava seire, aruandluse ja hindamise reeglid ning milliseid kontrolle kava tulemuste kohta hakkab tegema Euroopa Komisjon. Lisaks tutvustatakse kava eelhindamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise esialgseid tulemusi.

Neljapäev, 28. oktoober

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 29. oktoober

 • Kell 10 toimub Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni 20. veebiistung, kus tutvustatakse arengukava 8. muudatust ja antakse ülevaade kava rakendamise seisust.

Laupäev, 30. oktoober

 • Kell 10 osaleb maaeluminister Urmas Kruuse virtuaalselt mesinike üleriigilisel teabepäeval.
 • Kell 11–14 toimub Tallinna Botaanikaaia palmimaja konverentsisaalis rahvusvahelise taimetervise aasta lõpuüritus. 2020. ja 2021. aastal toimus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) välja kuulutatud rahvusvahelise taimetervise aasta raames palju üritusi nii Eestis kui mujal maailmas. Lõpuüritusel võetakse kokku aasta tähtsamad teod ja räägitakse saavutatud tulemustest. Eestis keskenduti laste ja noorte paremale teadlikkusele taimetervisest. Üritusel tänatakse kõige aktiivsemalt kampaanias osalenuid ning häid koostööpartnereid.  Ajakirjanikud on oodatud!
  Täpsem info: Marge Nõmmik, marge.nommik@agri.ee, tel 625 6530. 

Esmaspäev, 25.10

 • Minister Andres Sutt on 24.-26. oktoobril koos IKT- ja kaitsevaldkonna äridelegatsiooniga visiidil Saudi Araabias, kus külastatakse mitmeid ettevõtlusorganisatsioone, IT-ministeeriumit ja -asutusi ning toimub Eesti - Saudi Araabia ärifoorum.
  Lisainfo: Laura Laaster, 6256428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus tutvustab Eesti seisukohti 26. oktoobril toimuval energeetikaministrite kohtumisel.
  Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Teisipäev, 26.10

 • Minister Taavi Aas ning energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar osalevad Luksemburgis EL-i energeetikaministrite erakorralisel kohtumisel, mis keskendub energiahindadele.
  Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Kolmapäev, 27.10

 •  Minister Andres Sutt viibib 27.-30. oktoobril visiidil Luksemburgis, kus osaleb Digital 9+ kohtumisel, kohtub peaminister Xavier Betteliga ning külastab Euroopa Investeerimispanka. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas osaleb riigikogu infotunnil ja eelnõude lugemisel suures saalis.

Neljapäev, 28.10

 •  Minister Taavi Aas osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Esmaspäev, 25. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus on arutlusel riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise eelnõu (432 OE).
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus arutlusel Eesti seisukohad 28. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustab riigikogule avaliku teenistuse 2020. aasta aruannet.

Teisipäev, 26. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 27. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb riigikogu istungil, kus on esimesel lugemisel riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE).
 • Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogu istungil, kus on esimesel lugemisel maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE). 

Neljapäev, 28. oktoober

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja asekantsler Märten Ross osalevad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel.

Teisipäev, 19. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani ja kantsler Lauri Lugna kohtuvad Riigikogu riigikaitsekomisjoniga.
 • Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli ning sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar kohtuvad Eesti Euroopa prokuröri Kristel Siitam-Nyiri ja delegaatprokuröridega.

Kolmapäev, 20. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani ja kantsler Lauri Lugna kohtuvad Vabariigi presidendi Alar Karisega.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Riigikogu istungil.

Neljapäev, 21. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 22. oktoober

 • Siseminister Kristian Jaani kohtub ettevõtetega GoSwift OÜ, Transservis-N AS ja Silport AS, et arutada riigipiiri ootealade järjekorra süsteemi. Lisainfo: press@siseministeerium.ee

Esmaspäev, 25. oktoober

 • Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil.
 • Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustajad jagavad Näpi koolis pensioniinfot ning räägivad sellest, kuidas tulevikus teadlikult oma pensioni kujundada. Tasuta pensioninõustamisi nii kollektiividele kui ka individuaalselt saab tellida sotsiaalkindlustusametist pensioniplaan@sotsiaalkindlustusamet.ee. Lisainfo: press@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teisipäev, 26. oktoober

 • Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kohtuvad vanemaealiste poliitika komisjoni liikmete ja vanemaealiste huvikaitse organisatsioonide esindajatega.
 • Minister Signe Riisalo kohtub sooduspensionide teemal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooniga.
 • Minister Tanel Kiik ja minister Signe Riisalo osalevad COVID-19 valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 27. oktoober

 • Minister Signe Riisalo kohtub sooduspensionide teemal Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga.
 • Minister Signe Riisalo osaleb riigikogu infotunnis.
 • Minister Signe Riisalo osaleb riigikogus perelepituse eelnõu esimesel lugemisel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb terviseameti pressikonverentsil.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Balti riikide terviseministrite videokoosolekul.
 • Terviseala asekantsler Heidi Alasepp on 27. ja 28. oktoobril visiidil Tartus, kus kohtub ravimiameti, terviseameti lõuna regiooni, Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatega.
 • Algab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi meeskonna korraldatav Lipusüsteemi metoodikat tutvustav veebikoolitus, mis kestab kuni 17.11 ja on mõeldud lastega tegelevatele spetsialistidele. Lisainfo: keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Neljapäev, 28.oktoober

 • Minister Tanel Kiik ja minister Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Minister Tanel Kiik osaleb Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel".
 • Toimub sotsiaalkindlustusameti puuetega laste tugiteenuste projektimeeskonna ja kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate ja haridusspetsialistide virtuaalne koostöökohtumine. Lisainfo: press@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teisipäev, 26. oktoober

 26. oktoobril toimub Stockholmis Läänemere piirkonna hübriidohtude teemaline seminar. Korraldajaiks on Eesti, Läti ja Leedu saatkonnad Rootsis ning Stockholmis asuv asümmeetriliste ohtude keskus (CATS). Seminari avab Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist ning võtab kokku siseminister Mikael Damberg. Lähemalt vaadeldakse küber-, strateegilise kommunikatsiooni ja energiajulgeoleku valdkondi. Kohal on nende NATO oivakeskuste juhid ja/või esindajad ning Helsingis asuv hübriidohtude keskus. Eestist kõnelevad NATO küberkaitsekeskuse juht kolonel Jaak Tarien ning Riigikantselei riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp. Kinnisel seminaril osalevad poliitikud, erinevate ametite, ametkondade ja ministeeriumite esindajad, diplomaatiline korpus, mõttekojad ja meedia esindajad. Seminar on osa Balti riikide iseseisvuse ja Rootsiga diplomaatiliste suhete taastamise kolmekümnendast aastapäevast.

Välis- ja keskkonnaministeerium regionaalse virtuaalseminari „Trade and Climate Goals: a Match Made in Heaven?“. Seminari peakõnelejad on Euroopa Komisjoni kaubandus- ja kliimapeadirektoraatide kõrged ametnikud, Eestit esindab välisministeeriumi kliima- ja energiapoliitika eriesindaja Kaja Tael.

Kolmapäev, 27. oktoober

 Välisminister Eva-Maria Liimets juhib Tallinnas toimuvat Bukarest 9 platvormi, kuhu kuuluvad  Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari, välisministrite kohtumist. Lisaks on kohtumisel esindatud NATO ja USA. Arutatakse Euro-Atlandi piirkonna julgeolekuolukorra hetkeseisu ja väljakutseid, hiljutise NATO tippkohtumise otsuste rakendamist, sealhulgas NATO järgmise strateegilise kontseptsiooni ettevalmistamist ning eesseisvaid NATO tippkohtumisi Riias ja Madridis. Kell 15.00-15.45 toimub ministrite pressikonverents, millest otseülekannet saab jälgida Eesti välisministeeriumi YouTube’i kanalil, samuti Eesti välisministeeriumi Facebooki lehel.

Neljapäev, 28. oktoober

Brüsselis toimub EU CyberNet aastakonverents, mille avavad infotehnoloogiaminister minister Andres Sutt ja Euroopa Komisjoni välispoliitikainstrumendi juht Hilde Hardeman. Arutatakse arenguid küberarengukoostöö vallas Euroopa Liidus. EU CyberNet, mis koondab ELi kübervaldkonna eksperte ja asutusi, asub Eesti Riigiinfosüsteemide Ametis. Osaleb ka kübersaadik Heli Tiirma-Klaar.

Reede, 29. oktoober

Ühing Eesti Arstid Aitavad Maailma sõidab  Keeniasse humanitaarmissioonile. Missiooni juhib PERH-i  üldkirurg-ülemarst Jüri Teras. Missooni teele saatmine toimub 28.10 välisministeeriumis algusega 16:00.

Viimati uuendatud 25.10.2021