Nädalainfo (26.04.2021 - 30.04.2021)

Nädalakavas avaldatakse eelinfo ministrite tegevuse kohta.

Peaministri nädalakava

Esmaspäev, 26. aprill

Kell 14.30 kohtumine Eesti Kirikute Nõukoguga, virtuaalne

Teisipäev, 27. aprill

Kell 10.00 Valitsuse kabinetinõupidamine Covid-19 teemadel, virtuaalne

Kolmapäev, 28. aprill

Kell 14.00 Facebook live

Neljapäev, 29. aprill

Kell 10.00 Valitsuse istung ja kabinetinõupidamine, virtuaalne
Kell 12.00 Valitsuse pressikonverents, virtuaalne
Kell 14.00 Valitsuse kabinetinõupidamine, virtuaalne
Kell 16.00 Sõnavõtt maailma majandusfoorumi Euroopa regionaalgrupi ümarlaual: Accelerating Digital Transformation for the Recovery. Virtuaalne

Reede, 30. aprill

Visiit Ida-Virumaale

Ministeeriumid ja nende valitsemisalad

Esmaspäev, 26. aprill

 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Leedu justiitsministri Evelina Dobrovolskaga, et rääkida Eesti vanglasüsteemi arengutest.
 • Justiitsminister Maris Lauri kohtub Juristide Liidu esindajatega, et tutvustada justiitsministeeriumi õigusloome ja õiguspoliitika edasisi tegevusi

Teisipäev, 27. aprill

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse COVID19 teemalisel kabinetinõupidamisel.
 • Kell 11 tutvustavad justiitsministeerium ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus (RAK) uuringut „Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs“. Uuringu tutvustus toimub Zoomis (Kohtumise ID: 950 6469 8070; Parool: 036555). Uuringut tutvustavad justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Kaire Tamm ja RAKi uuringute juht Ehti Järv.

Neljapäev, 29. aprill

 • Justiitsminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 30. aprill

 • Justiitsminister Maris Lauri külastab Euroopa Liidu IT-ametit Eu-Lisa, et tutvuda sealse tööga. Külastus toimub seoses piiriülese andmevahetuse kanali (e-CODEX-i) üleandmisega eu-LISA-le ning et vahetada sellega seoses mõtteid tuleviku teemade üle.

Esmaspäev, 26. aprill

26. –27. aprillil väisab kaitseminister Kalle Laanet Soomet, kus kohtub riigi kaitseministri Antti Kaikkoneni ja Soome kaitseväe juhataja kindral Timo Kivineniga, ning külastab Helsingis tegutsevat Euroopa hübriidohtude vastast oivakeskust. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Teisipäev, 27. aprill

27. aprillil toimub 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni aastapäeva rivistus Tapa linnakus. Lisainfo: Oliver Turp, 5384 6841, oliver.turp@mil.ee

Kolmapäev, 28. aprill

28. aprillil osaleb kaitseminister Kalle Laanet videosilla vahendusel JEF (Joint Expeditionary Force) kaitseministrite kohtumisel. Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Reede, 30. aprill

30. aprillil toimub 1. jalaväebrigaadi aastapäeva rivistus Tapa linnakus. Lisainfo: Oliver Turp, 5384 6841, oliver.turp@mil.ee

Teisipäev, 27. aprill

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 56830868, mathi.kivi@kul.ee

Kolmapäev, 28. aprill

Kultuuriminister Anneli Ott juhib Kultuurkapitali nõukogu koosolekut.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 56830868, mathi.kivi@kul.ee

Neljapäev, 29. aprill

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 56830868, mathi.kivi@kul.ee
 

Reede, 30. aprill

Kultuuriminister Anneli Ott osaleb rahvaraamatukogude direktorite kohtumisel.
Lisainfo: Mathi Kivi, ministri nõunik, 56830868 mathi.kivi@kul.ee

Esmaspäev, 26. aprill

 • Kell 17 lõpeb Keskkonnainvesteeringute Keskuses kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade koostamise taotlusvoor. Toetus on osa Euroopa majanduspiirkonnas käivitunud programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“. Programmi operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisainfo KIKi kodulehelt.

Kolmapäev, 28. aprill

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder kohtub Tallinna Tehnikaülikooli juhtkonnaga. Käsitletavad teemad on vesinikutehnoloogiad, tark linn, puidu väärindamine, ringmajandus, kliimaküsimused ja süsiniku püüdmise tehnoloogiad.

Neljapäev, 29. aprill

 • Kell 15.00-16.30 korraldab Keskkonnaamet veebikeskkonnas infotunni õpetajatele, kus tutvustatakse e-õppematerjali "Kohtumine metsloomaga". See koosneb viiest videoklipist (sissejuhatus ja neli alateemat), teemadega seotud kinnistavatest ülesannetest LearningApps keskkonnas ning kokkuvõtlikust mängulisest ülesandest Genially keskkonnas.
  Õppematerjal on loodud eeskätt 6. klassidele KEAT (Kaitse end ja aita teist) koolitusprogrammi ettevalmistuseks, kuid sobib ka teema „Metslooma ja inimese kohtumiste põhjused ning käitumisjuhised nendes olukordades“ avamiseks ja teemaga seotud arutelu tekitamiseks.
 • Maa-amet korraldab kolm seminari:
  - Kell 9-11 toimub maamõõtjatele piiride kindlakstegemise veebiseminar. Räägitakse piiride kindlakstegemise üldistest põhimõtetest ja haldusmenetlusest. Samuti piiride kindlakstegemise praktilisest poolest ning ette tulnud probleemidest ja nende lahendusvariantidest.
  - Kell 11-12 toimub KOVide esindajatele geodeetiliste märkide kaitse veebiseminar.
  - Kell 13-17 toimub riigiasutustele ja erialaliitudele haritava maa veebiseminar. Tutvustame vastselt valminud 2020. aasta haritava maa turuülevaadet, tehingute andmebaasi andmestikku ja selle kasutusvõimalusi haritava maa analüüsimisel ning turuväärtuse väljaselgitamisel.
  Lisainfo: Anu Ots, Maa-ameti avalike suhete nõunik, tel 506 1790, anu.ots@maaamet.ee

Reede, 30. aprill

 • Keskkonnaminister Tõnis Mölder külastab Läänemaad. Minister kohtub kohalike omavalitsuste juhtidega, et arutada piirkonna keskkonnaalaseid muresid.
 • Kell 15 koguneb vesiniku töörühm. Juttu tuleb vesiniku teekaardi koostamise kavast ning vesiniku tervikahela pilootprojektidest.
  Lisainfo: Tiina Reinart, avalike suhete osakonna juhataja, tel 516 2331, tiina.reinart@envir.ee

Esmaspäev, 26. aprill

 • Maaeluminister Urmas Kruuse ja Maaeluministeeriumi juhtkond osalevad põllumajandus- ja kalandusnõukogu virtuaalistungil. Koos arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi läbirääkimiste seisu, põllumajandusturgude olukorda ning põllumajanduskaubandusega seotud küsimusi, sh Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ajakohastatud kaubanduslepingute kumulatiivset mõjuhinnangut. Lisaks on päevakorras loomade heaolu strateegia ülevaatus ning muna sisaldavate toitude märgistamine.
 • 26.‒30. aprill toimub ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) nõukogu 166. istungjärk, kus kiidetakse heaks FAO kõrgeimale juhtorganile esitatavad strateegilised dokumendid. Istungil osalevad Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunikud Galina Jevgrafova ja Kai Kasenurm.

Teisipäev, 27. aprill

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 28. aprill

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb toiduainetööstuse virtuaalsel aastakonverentsil "Tagasi normaalsusesse", kus ta esitab ettekande rahvusvahelistest toidu tulevikutrendidest. Konverentsil kuulutatakse välja ka Eesti 2021. a parima toiduaine konkursi võitjad.

Neljapäev, 29. aprill

 • Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 30. aprill

 • Kell 13 toimub kolme Balti riigi põllumajandusministrite videokohtumine, kus maaeluminister Urmas Kruuse juhib arutelu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi, strateegia „Talust taldrikule“ ja COVID-19 erakorraliste meetmete teemal.

Esmaspäev, 26.04

 • Minister Taavi Aas ja Soome transpordiminister Timo Harakka allkirjastavad Tallinna-Helsingi tunneli ühiste kavatsuste memorandumi. Lisainfo: taavi.audo@mkm.ee.

Teisipäev, 27.04

 • Ministrid Taavi Aas ja Andres Sutt osalevad valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Minister Andres Sutt osaleb Äripäeva Teeninduskonverents 2021 "Ma ei ole robot!" arutelus, mis keskendub Covidi-järgsele teenindusmaailmale. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt kohtub Eesti turismiliitude esindajatega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt kohtub ettevõttega Guardtime, et arutada vaktsiinipasside hetkeseisu. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.

Kolmapäev, 28.04

 • Minister Taavi Aas osaleb valitsuse liikluskomisjoni istungil, kus on päevakorras liiklusohutusega seotud teemad. Lisainfo: Taavi Audo, 625 6455, taavi.audo@mkm.ee.
 • Minister Andres Sutt allkirjastab Microsoftiga ühtsete kavatsuste kokkuleppe pilvealase koostöö edendamiseks. Lisainfo: Laura Laaster, 625 6428, laura.laaster@mkm.ee.
 • Minister Taavi Aas ning energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar esinevad rahvusvahelisel konverentsil Energy Tech Summit. Lisainfo: Kadri Laube, 625 6372, kadri.laube@mkm.ee.

Neljapäev, 29.04

 • Ministrid Taavi Aas ja Andres Sutt osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 • Kell 13 toimub rahvusvaheline virtuaalseminar "Invest in Three Seas“, mis keskendub uuele kolme mere investeerimisfondile ning investeeringutele transpordi-, energia- ja digitaristusse. Rohkem infot Kolme Mere kodulehel.

Reede, 30.04

 • Minister Andres Sutt teeb visiidi Tartu, kus kohtub Tartu Ülikooli rektoraadi ja ettevõtjatega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 625 6429, rasmus.ruuda@mkm.ee.

Teisipäev, 27. aprill

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kohtub virtuaalselt Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF). Tegemist on 14. maini kestva artikkel 4 missiooni avakohtumisega, mille käigus IMF hindab Eesti eelarve ja majanduspoliitikat ning annab omapoolsed soovitused.
 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsusekabineti nõupidamisel, kus päevakorras on COVID-19 koroonaviirusega seotud küsimused.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab ja regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osalevad eelarvestrateegia 2022-2025 ja 2022 riigieelarve läbirääkimistel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.

Kolmapäev, 28. aprill

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kantsler Merike Saks ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross osalevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni virtuaalistungil.
 • Riigihalduse minister Jaak Aab juhatab sisse Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad. 28.-29. aprillil antakse ülevaade regiooni ees ootavatest väljakutsetest, tutvustatakse üleminekumõjude leevendamismeetmete hetkeseisu ning räägitakse ülemineku raames piirkonnas avanevatest võimalustest. Programm ja registreerumine

Neljapäev, 29. aprill

 • Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Teisipäev, 27. aprill

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb COVID-19 teemalisel Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.
 • Siseminister Kristian Jaani kohtub Eesti Tööandjate Keskliiduga.
 • Siseminister Kristian Jaani, kantsler Lauri Lugna ning sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar kohtuvad ettevõttega GoSwift piirijärjekorra haldamise teemal.

Kolmapäev, 28. aprill

 • Siseminister Kristian Jaani kohtub Sloveenia siseminister Aleš Hojs’iga, kes teeb töövisiidi Tallinnasse, et tutvustada juulis algava Sloveenia EL Nõukogu eesistumise prioriteete. Hojs külastab visiidi käigus ka eu-LISAt. Siseministrite kohtumisel osaleb ka kantsler Lauri Lugna.
 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni kohtumisel.
 • Kantsler Lauri Lugna osaleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil.

Neljapäev, 29. aprill

 • Siseminister Kristian Jaani osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 30. aprill

Teisipäev, 27. aprill

 • tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.
 • sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni mittetulundusühinguga. 

Kolmapäev, 28. aprill

 • minister Signe Riisalo esineb vaimse tervise teemalisel inimarengu koosloome üritusel.
 • minister Signe Riisalo esineb sotsiaalkindlustusameti üldhooldusteenust osutavate asutuste teabepäeval.
 • minister Tanel Kiik osaleb töötukassa nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 29. aprill

 • ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • minister Signe Riisalo esineb avasõnadega Arenguseire Keskuse pikaajalise hoolduse seminaril.
 • tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich osaleb OECD Sotsiaal- ja tööhõivekomitee kohtumisel ettekandega aktiivse tööturupoliitika edendamisest Eestis.

Esmaspäev, 26. aprill

 • Välisminister Eva-Maria Liimets kõneleb Kanada välisminister Marc Garneauga. Päevakorras on Arktika Nõukogu, Ukraina, Valgevene, atlandiülesed suhted ning kahepoolne koostöö, sealhulgas meediavabaduse ja inimõiguste vallas.

Teisipäev, 27. aprill

 • Kell 13.00 toimub välisminister Eva-Maria Liimetsa videokohtumine Tallinnas resideerivate ELi suursaadikutega. Kohtumise korraldab eesistumise üritusena Portugali suursaadik Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto. Minister tutvustab saadikutele Eesti seisukohti aktuaalsetel teemadel, nagu COVID ja vaktsiinid, Venemaa, Ukraina, Valgevene, NATO ning atlandiülesed suhted. Samuti vesteldakse Eesti jaoks olulistel ELi teemadel nagu Euroopa tuleviku konverents, digipööre (sh e-Codex) ja rohepööre.
 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb kõrgetasemelisel ÜRO Julgeolekunõukogu videokohtumisel, mis keskendub tsiviilelanike eluks hädavajaliku taristu kaitsele relvakonfliktides. Ülekannet saab jälgida kl 15.00-st ÜRO TV-st: http://webtv.un.org/.
 • Välisminister Eva-Maria Liimets osaleb ÜRO Peaassamblee presidendi Volkan Bozkıri kokku kutsutud kõrgetasemelisel istungil „Digitaalne koostöö ja ühendatus“ (Digital Cooperation and Connectivity). Arutelu keskendub digilõhe kaotamise vajadusele ning digitaalsete tehnoloogiate ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seostele. Ülekannet saab jälgida kl 17.00-st ÜRO TV-st: http://webtv.un.org/.

Kolmapäev, 28. aprill

 • Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk juhib Eesti delegatsiooni konsulaarkonsultatsioonidel Läti ja Leedu kolleegidega. Konsultatsioonidel vahetatakse teadmisi konsulaar- ja viisateenuste efektiivsemaks muutmisest ning arutatakse konsulaarabi osutamisega seotud teemasid.

Neljapäev, 29. aprill

 • Välisminister Eva-Maria Liimets kohtub Tallinnas visiidil oleva Poola asevälisministri Pawel Jablonskiga. Arutatakse kahepoolseid suhteid ja koostööd Kolme mere algatuses.
 • Eesti korraldab virtuaalse äriseminari „Invest in Three Seas“, mis keskendub uue rahvusvahelise investeerimisfondi tutvustamisele ning investeeringutele transpordi-, energia- ja digitaristusse. Seminari avab välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov koos Poola asevälisministri Pawel Jablonskiga. Rohkem infot ja registreerimislink: https://www.3seas.eu/event/invest-in-three-seas.

Viimati uuendatud 13.05.2021