Koostamisel valdkonna arengukavad

Valdkonna arengukava koostamise esimeseks etapiks on arengukava koostamise ettepaneku heaks kiitmine Vabariigi Valitsuse poolt. Valdkonna arengukava eelnõu esitatakse valmides Vabariigi Valitsusele, kes edastab selle enne lõplikku kinnitamist arutamiseks Riigikogule.
Nimetus Sisestamise kuupäev
Eesti digiühiskond 2030 eelnõu | 854.82 KB | pdf 07.10.2021 Laadi alla
Energiamajanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek | 888.41 KB | pdf 18.11.2021 Laadi alla
Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepanek | 233.04 KB | pdf 22.04.2021 Laadi alla
Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek | 279.66 KB | pdf 01.01.2021 Laadi alla
Riigikaitse arengukava 2021–2030 eelnõu (materjalid asutusesiseseks kasutamiseks) 01.01.2021

Strateegilise planeerimise käsiraamat

Strateegilise planeerimise raamistik selgitab, millised on strateegiliste arengudokumentide üldpõhimõtted ja liigid ning mida täiendab arengukava ja programmi koostamine, nende elluviimine. Samuti leiab sealt selgitusi, kuidas koosada aruandlust ja kuidas hinnata tehtut. Riigieelarve seaduse mõistes on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu, valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus ja programmi vastutav minister või ministrid. Arengu planeerimisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, millise tasandi dokumendiga on eesmärgi saavutamine kõige kohasem.

Viimati uuendatud 19.11.2021