11. märts

  • Terve päev
  • Suur-Ameerika 1

Strateegia mustandi tutvustus ja arutelu

Strateegia mustandi tutvustus ja arutelu toimub katuspartneritega, et täiendada eelnõu teksti. Arutelu esimeses osas tutvustasime esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu ja tausta, seejärel andsime ülevaate EL uue toetusperioodi ettevalmistustest ning pidasime partnerite aktiivsel osalusel aru, mida veel strateegiasse lülitada ja mida muuta.