23. november

  • 12.00-17.00
  • Tallinn

Töötuba Eesti arenguvajaduste kaardistamiseks

Töötubade raames määratakse varasema sisendi põhjal kindlaks Eesti sõlmprobleemid ja võimalused.