10:10

17.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsus kuulas ära Ida-Virumaa riikliku tööhõiveprogrammi tegevuskava aastaks 2003. Dokumendis antakse lühike ülevaade Ida-Virumaa tööhõiveprogrammi rakendamisest 2002. aastal ning on toodud 2003. aastaks planeeritavate tegevuste kava, mis jaguneb kolmeks põhiliseks valdkonnaks: institutsioonide loomine ja arendamine, ettevõtluse arendamine ning inimkapitali arendamine ja tööturu toimimise parandamine.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-