10:10

17.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus moodustas tänasel istungil asjatundjate komisjoni tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas.Vabariigi Valitsus otsustas 22. oktoobri istungil moodustada komisjoni, kes töötaks välja arhitektuuri valdkonnas riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koostööd, tegevusstrateegiaid, turvalise elukeskkonna aspekte, arhitektuurialast haridust ja muid asjakohaseid küsimusi käsitleva tegevuskava. Eelnõu kohaselt moodustatakse vastav asjatundjate komisjon, mille esimeheks nimetatakse Eesti Arhitektide Liidu esimees Tõnu Laigu. Komisjoni töö eest vastutavaks nimetatakse kultuuriminister Margus Allikmaa. Komisjonile tehakse ülesandeks töötada välja eelpool nimetatud tegevuskava ning esitada see Vabariigi Valitsusele 02.06.2003. a. Loodavasse komisjoni kuuluvad eelnõu kohaselt Lia Gailan (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist); Jüri Soolep (Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna dekaan); Heikki Kalle (Eesti Planeerijate Ühingu esimees); Andres Alver (arhitekt); Margus Koot (arhitekt); Heldur Meerits (Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõukogu liige, erainvestor); Veljo Kaasik (arhitekt); Meeli Truu (arhitekt); Ülar Mark (Eesti Arhitektide Liidu esindaja, arhitekt); Anton Pärn (Kultuuriministeeriumi asekantsler); Ebe Nõmberg (Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna nõunik); Jüri Lass (Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakonna juhataja kohusetäitja); Natalja Nikolajeva (Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni talituse referent); Haridusministeeriumi esindaja ja Siseministeeriumi esindaja.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-