10:39

17.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus otsustas tänasel istungil asutada Sihtasutuse Hiiumaa Haigla. Alates 1. jaanuarist 2003. a saavad haiglat pidada kas sihtasutused või aktsiaseltsid. Sihtasutus Hiiumaa Haigla asutatakse Hiiu Maavalitsuse hallatava tervishoiuasutuse Hiiumaa Haigla varade baasil. Hiiu maakonna saareline asend seab haigla majandamisele piiranguid. Kohalolevate püsielanike arv on ligikaudu 11 000, mis tähendab piiratud nõudlust raviteenuste mahtude osas. Haigla peab aga tagama kvaliteetse tervishoiuteenuse ka suvekuudel, kui Hiiumaal on korraga kuni 30 000 inimest. Samuti iseloomustab haigla eriolukorda see, et haigla peab olema valmis erakorralise arstiabi andmiseks ka transpordiühenduse katkemisel mandri-Eestiga. Üleantava riigivara harilik väärtus on 2 275 155 krooni. Hiiu Maavalitsuse poolt ei anta tervishoiuasutuse Hiiumaa Haigla kasutuses olevaid hooneid sihtasutusele Hiiumaa Haigla selle asutamisel üle, kuna pooleli on hoonete aluse maa kinnistamismenetlus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-