Ansip avaldas ülemkogul toetust Euroopa Liidu laienemisele

15.12.2006 | 01:55

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 14. detsember 2006. a – Peaminister Andrus Ansip avaldas täna Euroopa Ülemkogul kindlat toetust Euroopa Liidu edasisele laienemisele, kinnitades, et laienemine on kogu Euroopa Liidu edulugu.

“Eesti ja teiste liikmesriikide põhiülesanne on laienemise positiivsete aspektide parem selgitamine,” rõhutas Ansip.

Peaminister lisas, et Euroopa Liit peab täitma laienemisprotsessis osalevatele riikidele antud lubadused vastavalt nende riikide edusammudele reformide läbiviimisel. Ansip meenutas, et liitumiseks vajalikud kriteeriumid on selgelt defineeritud ja kõigile Euroopa Liitu pürgivatele riikidele täitmiseks kohustuslikud.

“Eestil on hea meel tervitada Bulgaariat ja Rumeeniat kui peatseid Euroopa Liidu liikmeid,” ütles Ansip. “Kutsume liituvaid riike üles jätkama reforme, mis oleks hea eeskuju ka teistele liitu pürgivatele maadele.”

Ansipi sõnul on liitumine pikk ja aeganõudev protsess, mistõttu on Euroopa Liidul paralleelselt käimasolevatele läbirääkimistele aega ka vajalikeks sisereformideks.

Lisaks laienemisele olid Euroopa Liidu tippkohtumise esimese tööpäeva keskseteks teemadeks otsustusprotsessi tõhustamine justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning rändepoliitika. Eesti peaminister pööras oma sõnavõtus tähelepanu vajadusele tugevdada piirikontrolli ning seda tagavate institutsioonide võimekust. Ta ütles ka, et Eesti toetab koostöö suurendamist kolmandate riikidega nii legaalse rände osas kui ka illegaalse immigratsiooni vastases võitluses.

Euroopa Liidu tippkohtumine jätkub reede hommikul, kui asutakse kooskõlastama ülemkogu lõppjäreldusi.


Villu Känd
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
52 754 24

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-