Ansip: Eesti üleminek eurole on praeguse valitsuse Euroopa-poliitika tähtsaim saavutus

14.12.2010 | 10:36

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Riigikogu, 14. detsember 2010 – Peaminister Andrus Ansip ütles täna Riigikogu liikmetele antud ülevaates valitsuse Euroopa Liidu suunalisest poliitikast, et käesoleva valitsuse olulisemaks saavutuseks selles valdkonnas on üleminek eurole.

Ansipi sõnul toimub Eesti peatne liitumine eurotsooniga tänu rahva ühistele pingutustele. Ta lisas, et see samm toob rohkem töökohti, suuremad pensionid ja kiirema majanduskasvu.

„Liitumine euroalaga toob kaasa stabiilsuse, lõpetades asjatundmatud ja lausa pahatahtlikud spekulatsioonid krooni devalveerimisest,“ ütles Ansip.

Samas kummutas peaminister teisegi valearusaama, rõhutades, et euro seostamine hinnatõusuga on väär.

„Hinnad ei lange ega tõuse mitte eurole ülemineku tõttu, vaid turujõudude sunnil,“ kinnitas Ansip. „Igasugune vale hinnastamine seoses eurole üleminekuga on kurjast ja lubamatu, kuid hinnatõus tervikuna ei tulene eurole üleminekust, nii nagu ka hinnalangus ei ole euro teene.“

Peaminister avaldas heameelt, et valitsuse teisedki 2007. aastal sätestatud sihid on saavutatud. Selle Riigikogu koosseisu ajal on Eesti ühinenud Schengeni viisavaba ruumiga. Detsembri alguses võtsid Euroopa Liidu siseministrid vastu otsuse, et Eestisse luuakse IT-agentuuri peakorter.

„See on oluline samm, mis tugevdab Eesti infotehnoloogia-alast suutlikkust ja võimaldab ülejäänud Euroopal meie teadmistest selles valdkonnas kasu saada,“ ütles Ansip. „Agentuur ei kukkunud meile lihtsalt üleöö sülle, see on mitme aasta püsiva töö vili.“

Veel pidas peaminister Ansip väga oluliseks eelmisel ja üle-eelmisel aastal saavutatud kokkuleppeid kliima- ja energiapoliitikas. Ühtse Euroopa Liidu energiaturu loomine on Ansipi sõnul Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamiseks ülioluline. Pärast Eestit ja Soomet ühendava teise elektrisilla rajamist ei ole Eesti enam energeetiline saar Euroopa Liidus: „Ühine energiaturg Põhjamaadega, millega lähitulevikus liituvad ka Läti ja Leedu, loob tarbijatele pikemas perspektiivis soodsa turu, mis tagab taskukohase elektrihinna.“

Eesti ei ole Ansipi sõnul Euroopa Liidus aga üksnes saaja rollis, vaid soovib panustada ühenduse arengusse. Et seda edukalt ka tehakse, kinnitab selle aasta juunis Eesti algatuse põhjal heaks kiidetud ülemkogu otsus luua aastaks 2015 digitaalne ühtne turg.

Rääkides uutest väljakutsetest Euroopa Liidus, tõi peaminister Ansip esile uue eelarve koostamise, siseturu laiendamise idapartneritele, üle-euroopalise energiataristu loomise aastaks 2020 ning eurotsooni uuenenud reeglite ellurakendamise.

Samuti peab uus valitsus astuma jätkusuutlikud sammud 2018. aastal toimuva Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistuste käimalükkamiseks.

Ettekannet tervikuna saab lugeda aadressil http://valitsus.ee/et/valitsus/peaminister-ja-ministrid/andrus-ansip/peaministri-koned-ja-seisukohad/21692/

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-