Ansip idapartnerluse tippkohtumisel: „Avatus ja tihe koostöö on kasulik kogu Euroopale – see teeb meid tugevamaks.“

29.11.2013 | 13:31

Uudis
    • Jaga

Vilnius, 29. november 2013 – Peaminister Andrus Ansip ütles täna Vilniuses Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumisel, et idapartnerluspoliitika on tõestanud oma tulemuslikkust ning viimase kahe aasta jooksul on edusammud olnud märgatavad.

„Idapartnerlus on edukas poliitika,“ ütles Ansip. „Põhimõte „enam enama eest“ on toiminud ning me peame jätkama sellest seisukohast lähtuvalt ka tulevikus.“

Ansip avaldas heameelt, et Vilniuses parafeeriti assotsiatsioonilepingud Moldova ja Gruusiaga, ning lisas, et lepped teistegi partnerriikidega peavad kindlalt jääma idapartnerlusprogrammi töökavasse.

„Assotsiatsioonilepingud, seal hulgas ulatuslikud vabakaubanduslepped on oluliseks verstapostiks idapartnerluse riikide ja Euroopa Liidu vahelise kõikehõlmava koostöö arendamisel,“ ütles Ansip. „Need lepingud on kasulikud mõlemale osapoolele.“

Ukraina valitsuse hiljutine teade assotsiatsioonilepingut Vilniuses mitte allkirjastada valmistas Ansipi sõnade kohaselt Euroopa Liidule pettumuse. Peaminister märkis, et lepingu nimel tehti mitu aastat suurt tööd.

„Ehkki iga riik on oma valikutes vaba, oleme veendunud, et assotsiatsioonileping, sealhulgas kõikehõlmava vabakaubandusala loomine Euroopa Liiduga on Ukraina rahvale kasulik,“ ütles Ansip. „Liitumine maailma võimsaima turuga loob Ukrainale eeldused majanduse moderniseerimiseks ning heaolu kasvuks.“

Peaminister lisas, et uks Euroopa Liitu jääb Ukrainale avatuks ning ukraina rahvas peab ise tegema oma otsuse.

Ansip toetas ka Euroopa Komisjoni soovitust lisada Moldova viisavabade riikide nimekirja. Ta kutsus teisi Euroopa Liidu liikmesriike üles langetama otsus viisavabaduse kehtestamiseks Moldovaga niipea kui võimalik.

„Viisavabadus mõjutab otseselt paljude inimeste elu,“ ütles Ansip. „Euroopa Liidu väärtused levivad kõige paremini inimestevaheliste kontaktide kaudu.“

Andrus Ansip märkis veel, et tugev ja toetav partnerlus on alati olnud ka Eesti välispoliitika prioriteet.

„Meie idapartnerid on osa Euroopast,“ ütles Ansip. „Meil on ühine tulevik. Avatus ja tihe koostöö on kasulik kogu Euroopale – see teeb meid tugevamaks.“

Sümboolse koostöönäitena tõi Ansip Eesti ja Gruusia ühiselt loodud mängufilmi „Mandariinid“, mille DVD Eesti peaminister ja Gruusia president tippkohtumisest osa võtnud Euroopa Liidu liidritele ühiselt kinkisid.

„Mängufilm „Mandariinid“ on taust sellele, millest me täna siin oleme rääkinud,“ ütles Ansip. „See film aitab mõista, miks tihti asjad ei edene nii kergelt, nagu me soovime. Samas on selle sõnumiks lootus, et ka keerulised probleemid on lahendatavad ning erimeelsused ja vastasseis ületatavad.“

Lisaks parafeeritud assotsiatsioonilepetele Moldova ja Gruusiaga allkirjastati täna lõppenud Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumisel veel viisalihtsustus- ja tagasivõtuleping Aserbaidžaaniga ning leping Gruusia osalemise kohta Euroopa Liidu kriisiohjemissioonidel.

Peaminister Andrus Ansip kohtus Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumise ajal kahepoolselt ka Gruusia presidendi Giorgi Margvelašviliga ning Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga.

Fotod kohtumisest - http://valitsus.ee/et/uudised/pildialbum#2595-1

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-