Ansip ja Laaneots tänasid Eesti sõdureid Afganistanis

11.12.2006 | 14:18

Uudis
    • Jaga

Afganistan, Camp Bastion, 11.detsember 2006 – Peaminister Andrus Ansip ja kaitseväe juhtaja kindralmajor Ants Laaneots kohtusid Lõuna-Afganistanis teenivate Eesti sõduritega ning tänasid neid töö eest missioonil.

Peaministri sõnul on Eesti Afganistani missioon ka Eesti julgeoleku missioon ning toetus sõdurite tööle on täielik. “Olen uhke, et meie riiki esindab siin, meie eesliinil, teiesugune vapper üksus. Tänan teid teie töö eest,” ütles Ansip Eesti sõduritele.

Nii Ansip kui Laaneots soovisid missioonil osalejatele sõduriõnne. “Te olete olnud väga vaprad. Teid on siin vähe ning seda suuremat kindlust pakub teile professionaalne ettevalmistus,” ütles peaminister.

Peaministri sõnul on sõdurite töö missioonil vaieldamatult raske, kuid väga vajalik Eestile ja meie riiklikule julgeolekule. “See on Eesti valik – Eesti tahab seda tööd teha,” ütles Ansip, viidates president Lennart Meri sõnadele, et julgeolekupoliitika rajaneb kõigepealt tahtele.

“Kui tahe vabadust kaitsta ja vajaduse korral vabaduse eest sõdida on tugev, siis on sellevõrra väiksem vastaspoole valmisolek rünnata. Seda tahet ma teis näen. Teie teenistus on meist teinud usaldusväärsed partnerid,” lausus Ansip.

Peaministri sõnul on praktika, mida Eesti sõdurid Afganistanis missioonil saavad hindamatu väärtusega ka hilisemas teenistuses kodumaal. Samuti tuleb kõrgelt hinnata praktilist koostööd teiste NATO riikide ja väejuhatustega. Eeskätt rõhutas Ansip head koostööd Suurbritanniaga, mille tunnistuseks on ka poolteist nädalat tagasi Afganistani külastanud Briti peaminister Tony Blairi kohtumine seal teenivate Eesti sõduritega.

Peaminister kinkis Eesti sõduritele isiklikuks kasutamiseks muidu erivarustuse hulka kuuluvad pealambid.

Afganistanis teeniva Eesti kaitseväe kontingendi ülem on kolonelleitnant Vahur Karus. Arvukamad Eesti kaitseväe üksused Afganistanis on hetkel major Leo Käige juhitav 81-liikmeline motoriseeritud jalaväekompanii ESTCOY-3, kapten Üllar Luhaste juhitav 15-liikmeline demineerimismeeskond EODT-10 ning 10-liikmeline logistikutest koosnev tagalatoetusmeeskond.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-