Arengufond sai TAN-i heakskiidu

19.12.2005 | 16:20

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 19. detsember 2005 – Vabariigi Valitsuse juures tegutsev teadus- ja arendusnõukogu (TAN) andis oma tänasel istungil põhimõttelise heakskiidu Eesti arengufondi seaduse eelnõule. Kava kohaselt hakatakse arengufondi rahastama riigieelarvest, eraldades viie aasta jooksul kokku 600 miljonit krooni.

Peaminister Andrus Ansip avaldas heameelt, et aastaid kestnud fondi loomise protsess on jõudmas otsustavasse etappi. “Vaidlused selle üle, kas Eesti sellist fondi üldse vajab, on tänaseks lõppenud. TAN-i liikmed avaldasid eelnõule põhimõttelist toetust, ning arutelu arengufondi loomise üle jätkub juba valitsuses ja Riigikogus.”

Andrus Ansipi sõnul peab fondi rahastamine olema läbipaistev ning tagama seatud eesmärkide saavutamise. “Ehitades riigi rahaga uut arengufondi, peavad selle tegutsemispõhimõtted olema selged ning kõigile koostööpartneritele üheselt mõistetavad. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud põhjaliku töö, kuid täpsustamist vajavad veel näiteks fondi varade paigutamise reeglid ja arenguseire ulatus,” lausus peaminister.

Teadus- ja arendusnõukogu liikmete ettepanekul laiendatakse arengufondi võimalusi osaleda “fund of funds” põhimõttel teiste sarnaste infesteerimisfondide tegevuses.

Arengufondi peaeesmärgiks on Eesti alustavate, uuenduslikel ideedel põhinevate ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine kapitali ja juhtimisalase oskusteabe pakkumise kaudu. Fondi investeerimiskapitaliks kavandatakse 500 miljonit krooni.

Riiklik arengufond hakkab läbi viima arenguseiret, mille käigus uuritakse Eesti pikaajalise majandusarengu võtmeküsimusi. Sellega soovitakse parandada riiklikul tasandil langetatavate strateegiliste otsuste kvaliteeti. Arenguseire eelarve viieks aastaks on kavandatud 100 miljonit krooni.

Fond aitab otseselt kaasa Eesti kõrge kvalifikatsiooniga tööhõive arengule, ekspordipotentsiaaliga ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste ettevõtete loomisele ning nende majandusliku kasvu kiirendamisele.

Teiste teemade hulgas tutvustas rahandusminister Aivar Sõerd TAN-i liikmetele riigi eelarvestrateegia 2007-2013 koostamise põhimõtteid ja hetkeseisu.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-