E-Eesti nõukogu avaldas tunnustust riikliku keeletehnoloogia programmi raames tehtud tööle

24.11.2014 | 16:23

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 24. november 2014 – E-Eesti nõukogu liikmed tutvusid tänasel koosolekul keeletehnoloogia arengu seisuga Eestis ning avaldasid tunnustust riikliku keeletehnoloogia programmi raames tehtud tööle. Näiteks on loodud kõnesünteesi ja –tuvastusrakendusi, seal hulgas rakendusi raadio- ja telesaadete automaatseks üleskirjutuseks või helindamiseks.

E-Eesti nõukogu esimehe, peaminister Taavi Rõivase sõnul on väga oluline eesti keele tehnoloogia küsimustega aktiivselt edasi tegeleda.

„Eesti keel on väike keel ja seda IT-maailmas elusa ja arenevana hoida on meie endi kohus,“ ütles peaminister Rõivas. Eesti keele tehnoloogia areng ja kasutuselevõtt on olulisel kohal ka Eesti infoühiskonna arengukavas 2020, olles üheks visiooni alustalaks.
 
Nõukogu arutas samme, kuidas laiendada seniste keeletehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu, eriti avaliku sektori poolt. Nõukogu liikmed olid üksmeelel, et oluline on tagada keeletehnoloogia abil just eestikeelse sisu ja teenuste kättesaadavus ja kasutatavus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas tänasel e-Eesti nõukogu koosolekul ka avalike e-teenuste kvaliteedi hetkeseisu ja arendusplaane. Tõdeti, et avalike e-teenuste hulk Eestis on suur, kuid nende kvaliteet erinev. Nõukogu otsuse kohaselt tuleb teha jõupingutusi e-teenuste paremaks koordineerimiseks. Seal hulgas toetati plaani igas riigiasutuses teenuste eest omanikud määrata ning luua ühtsed standardid e-teenuste kvaliteedi jaoks.

Lisaks arutati e-residentsuse programm käivitamist. Nõukogu toetas vajadust võimalikult kiiresti muuta e-residentsuse taotlemine lihtsamaks ja kättesaadavamaks, seda just eriti välisesindustes.

E-Eesti nõukogu juhib Eesti infoühiskonna ja e-riigi arengut, eeskätt infoühiskonna arengukava elluviimist. Nõukogu roll on valitsuse seisukohtadeks nõu anda, riigiasutuste tööd suunata ja kokkuleppeid teha. Nõukogusse kuulub viis eksperti ja IKT sektori esindajat ning kolm ministrit. Nõukogu esimees on peaminister. Töösse kaasatakse vastavalt vajadusele ka teisi riigiasutusi ja eksperte.

Nõukogu kohta leidub lisainfot: https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/e-eesti-noukogu
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-