Eesti on huvitatud tihedamast koostööst Euroopa kontrollikojaga

30.11.2005 | 14:54

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 30. november 2005 – Peaminister Andrus Ansip avaldas täna Euroopa kontrollikoja president Hubert Weberiga toimunud kohtumisel arvamust, et ühenduse kontrollorgan võiks aktiivsemalt suhelda väikeriikidega ning luua nende suhtes eraldi poliitika.

Peaminister Andrus Ansipi sõnul on mitmete Euroopa Liidu riikide puhul probleemiks nende väiksus. “Euroopa kontrollikoda teostab järelevalvet ühenduse eelarvevahendite kasutamise üle juhusliku valimi põhimõttel. Kuna Eestil on Euroopa Liidu mõistes väga vähe tehinguid abirahadega, siis on tõenäosus kontrollitud saada samuti väike,” lausus Ansip.

Valitsusjuhi hinnangul oleks Eestile tegelikult väga kasulik kui kontrollikoda ning meie siseriiklikud auditeerimise eest vastutavad üksused teeksid senisest palju tihedamat koostööd. “Sellisest koostööst võidaks kindlasti meie riigikontroll ja ministeeriumite siseaudiitorid, kelle võimekus ja kogemus auditite läbiviimisel suureneb. Euroopa kontrollikoda võiks kaaluda väikeriikide suhtes eraldi poliitika kujundamist, mis tagaks väikeriikide projektide sattumise valimisse. Eestile on oluline, et Euroopa Liidu toetusi kasutatakse efektiivselt ja eesmärgipäraselt,” ütles Andrus Ansip.

Kontrollikoja 2004. aasta aruannet tutvustades kiitis Hubert Weber Eestit, kui ühte edukamat Euroopa Liidu fondide kasutajat. Weberi sõnul saab Eesti lähiaastatel Euroopa Liidu eelarvest oluliselt rohkem raha, mis omakorda toob kaasa uute institutsioonide lisandumise nii raha jagamisel, kasutamisel kui kontrollimisel.

Kontrollikoja presidendi hinnangul on Eestis keskvalitsuse tasandil loodud kõik eeldused ja regulatsioonid eurorahade edukaks kasutamiseks ning süsteem toimib hästi. Samas nägi Hubert Weber arenguvõimalusi kohalike omavalitsuste puhul, kelle administratiivne suutlikkus europrojektide haldamisel jätab teinekord soovida.

1975. aastal loodud Euroopa kontrollikojal on tänaseks 25 liiget, töötajaid kokku 750. Kontrollikoja ülesanneteks on jälgida Euroopa institutsioonide raamatupidamise vastavust nõuetele ja tegelikkusele, hinnata ühenduse kulude ja tulude korrektsust ja õiguspärasust, anda hinnanguid Euroopa Liidu finantsjuhtimisele ning avaldada arvamusi uute protseduuride ja kontrollisüsteemide loomisel.

2005. aasta kevadel valiti kontrollikoja presidendiks austerlane Hubert Weber.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-