Eesti ootab õiglast Euroopa Liidu uut eelarvet

01.12.2005 | 19:51

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 2005 – Täna Tallinnas kohtunud Suurbritannia ja Balti riikide peaministrid arutasid Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveprojekti põhiteemasid. Eesistuja poolt täna esitatud eelarve koostamise alused ei rahulda Eestit, Lätit ja Leedut.

Suurbritannia peaminister Tony Blair tutvustas Balti riikide kolleegidele Euroopa Liidu eesistujamaa ettepanekuid kompromissi saavutamiseks ühenduse järgmise finantsperspektiivi küsimuses.

Tony Blairi sõnul on hetkel valida kahe võimaliku arengusuuna vahel – radikaalsemaks lahenduseks on põhjalikult reformida Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat ning Suurbritannia tagasimaksete süsteemi. Kui eesmärgiks on aga saavutada kiire kompromiss, pole radikaalsed muudatused võimalikud. Üheks lahenduse osaks saab muu hulgas olla eelarve mahu kärpimine uutele liikmesriikidele suunatud struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vähendamise läbi.

Peaminister Andrus Ansip kordas varasemat seisukohta, et uued liikmesriigid on huvitatud eelarve kiirest vastuvõtmisest. “Uue finantsperspektiivi kiire kinnitamine jätab Eestile piisavalt aega europrojektide ettevalmistamiseks. Samas ei saa me nõustuda igasuguse kokkuleppega. Kompromisslahenduseni jõuame siis, kui see on õiglane. Kõik Euroopa Liidu riigid peavad olema saavutatava tulemusega rahul,” lausus Ansip.

Eesti, Läti ja Leedu peaministrite hinnangul ei saa nende riigid täielikult nõustuda eesistujamaa poolt esitatud ettepanku põhimõttega, mis vähendaks uute liikmesriikidele eraldavat raha.

“Euroopa Liidu solidaarsuspõhimõtte kohaselt püüdlevad riigid elatustaseme võrdsustumise poole. Arvestades Eesti ja teiste Balti riikide kiiret majanduskasvu, hakkame ka meie kunagi maksma ühenduse eelarvesse rohkem, kui sealt vastu saame. Kuni selle saavutamiseni ootame aga Euroopa Liidu tänastelt netomaksjatelt suuremat solidaarsust ja mõistmist,” ütles Andrus Ansip.

Euroopa Liidu järgmise eelarve projekt esitatakse liikmesriikidele arutamiseks ja seisukoha kujundamiseks järgmise nädala alguses. Finantsperspektiiv kujuneb põhiteemaks ka 15. – 16. detsembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu tippkohtumisel.Suurbritannia ja Balti riikide peaministrite 1.12.2005 ühise pressikonverentsi lindistust saate kuulata valitsuse kommunikatsioonibüroo veebilehel: www.riik.ee/press ;
http://meedia.rk.ee/pressikonverents-ek-1.wma

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-