Eesti tõhustab võitlust rahapesuga

19.12.2019 | 09:11

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember – Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule arutamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis täiendab oluliselt praeguseid seadusandlikke võimalusi rahapesu tõkestamiseks ning suurendab vilepuhujate kaitset.

Eelnõuga luuakse õiguslik alus pangakontode registri väljatöötamiseks olemasoleva elektroonilise arestimissüsteemi baasil ja võimaldatakse rahapesu andmebüroole ligipääs sellele.

Samuti laiendatakse kohustatud isikute ringi ning luuakse õiguslik mehhanism tegelike kasusaajate andmete kvaliteedi parandamiseks. Muudatus on oluline laiemalt Eesti ärikeskkonna läbipaistvuse suurendamiseks.

Ka loob eelnõu aluse Eestis riikliku taustaga isikute loetelu kehtestamiseks, kellele hakkavad kehtima rahapesu tõkestamisel kõrgendatud nõuded. Nende hulka kuuluvad näiteks ministrid, Riigikogu liikmed, erinevate põhiseaduslike institutsioonide ja riigiasutuste juhid ning erakondade juhatuse liikmed.

Eelnõu suurendab samuti vilepuhujate kaitset ning laiendab isikute ringi, kes peavad oma tegevuses arvestama rahapesu tõkestamise nõuetega.

Käesolev eelnõu on Eesti poolt oluline samm Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V) ülevõtmisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-