Eestis toetab eurole üleminekut pool elanikkonnast

18.12.2008 | 18:39

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja, 18. detsember 2008 – TNS Emor uuringu kohaselt toetab eurole üleminekut pool Eesti elanikest, vastaste arv on langenud alla 40 protsendi.

Detsembris toimunud küsitluse andmeil toetab ühisraha euro kasutuselevõttu Eestis 50 protsenti 15-74 -aastastest elanikest. Võrreldes eelmise uuringuperioodiga on kolmeprotsendiline toetajate arvu kasv väike, kuid tähelepanu väärib vastaste osakaalu vähenemine. Euro kasutuselevõtu vastaste hulk - 39 protsenti elanikest - on viimase kolme aasta vähim. Toetuse tase ei eristu sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes, mõnevõrra madalam on toetus mitte-eestlaste seas.

Toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu püsib stabiilselt kõrgel tasemel: seda toetab 82 protsenti valimisealistest Eesti kodanikest. Toetus on püsinud enam-vähem samal tasemel alates 2007. aasta maikuust.

Ajavahemikul 9.-11. detsembrini 2008 viis TNS Emor telefoni teel tehtava Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu 500 15–74-aastase Eesti elaniku seas. Nendest 395 vastajat olid valimisealised Eesti Vabariigi kodanikud.

Uuringu tellis Riigikantselei.

Täies mahus saate uuringut vaadata http://www.riigikantselei.ee/?id=372

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-