Euroopa Liidu liidrid arutasid kliima- ja majandusküsimusi

11.12.2009 | 00:08

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 10. detsember 2009 – Brüsselis algas täna kahepäevane Euroopa Ülemkogu kohtumine. Eestit esindab Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel peaminister Andrus Ansip.

Tänaõhtuse istungi üks peateemasid oli kliima. Lähtuvalt käimasolevate kliimaläbirääkimiste käigust keskendusid tänased arutelud ülemkogus selle ümber, kas Euroopa Liidu kohustused süsinikdioksiidi vähendamise osas aastaks 2020 peaks tõusma ning millises mahus rahastab Euroopa Liit kliimategevust aastail 2010-2012.

Ülemkogul osalejad kinnitasid Euroopa Liidu valmidust vähendada heitkoguseid 20 protsenti, lubades samal ajal liikuda edasi 30 protsendini, kui ka ülejäänud maailm võrreldavaid kohustusi võtab.

Peaminister Andrus Ansip väljendas rahulolu, et Euroopa Liit sedavõrd olulises küsimuses ühtset seisukohta omab.

„Euroopa Liidu ühtsus on üleilmse kliimapoliitika edu võti,“ ütles Ansip. „Globaalsel tasandil ei ole ükski Euroopa Liidu riik väga suur, meie tugevus seisneb ühtsetes seisukohtades ja koordineeritud tegevuses.“

Kliimakokkuleppe oluline osa on rahaline abi arenguriikidele nende kaasamiseks kliima muutuste vastasesse tegevusse. Iga liikmesriigi panusest kliimategevuse rahastamisse moodustub Euroopa Liidu kogupanus järgnevaks kolmeks aastaks. Eesti on valmis neil aastatel andma kolm miljonit eurot.

„Loodame, et kui Euroopa Liit ütleb välja konkreetse numbri, innustab see ka teisi partnereid kliimakõnelustel konkreetsetest summadest rääkima,“ ütles Ansip.

Teiseks oluliseks teemaks ülemkogu tänasel kohtumisel oli olukord Euroopa Liidu majanduses ning rahanduses. Euroopa Liidu liidrid kiitsid heaks finantsjärelevalve reformi, millega luuakse uued institutsioonid kriiside vältimiseks.

Ülemkogu arutas täna ka Lissaboni strateegia tulevikku. 2000. aastal käivitatud protsessi eesmärk on Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamine teadmiste ning tööhõive suurendamise teel.

Eesti huvides on jätkata konkurentsivõime suurendamisele suunatud strateegiaga, mille elluviimisel saab Euroopa Komisjon suurema rolli nii õigusloomes kui ka rahastamisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-