Eurot toetab ja tunneb paremini haritud ja noor eestlane

02.12.2005 | 17:15

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja, 2. detsember 2005. a  - TNS Emori uuringu kohaselt toetas euro kasutuselevõttu Eestis möödunud kuul 41% elanikest. Selle vastu oli 54%. Uuringu järgi on euro toetajad ülekaalus kõrgema haridusega inimeste seas (61%). Toetajaid ja vastaseid on enam-vähem pooleks suurema sissetulekuga ja alla 35-aastaste seas. Mõlemas grupis toetab euro kasutuselevõttu 48% kõigist küsitletutest. Toetus on kõige madalam mitte-eestlaste (34%) ja üle 51-aastaste hulgas (34%). Samas kui enamiku sotsiaal-majanduslike gruppide lõikes möödunud kuul toetus eurole vähenes, on kõrgharidusega inimeste toetus 8% võrra kasvanud.

Uuringu andmeil on Eesti elanike faktiteadmine eurost hea. 81% küsitletuist teadis euro ja Eesti krooni kurssi. Kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga inimestest eksis euro kursi määratlemisel vaid üks kümnest.

Euroga seoses kardavad inimesed kõige enam seda, et hinnad võivad tõusta (64%). Samuti kardetakse, et väheneb palkade ja säästude väärtus (28%). Veerand elanikkonnast (25%) kahetseks krooni kadumist. Mingeid muresid ei tunne euro kasutuselevõtuga seoses 11% vastanuist.

Eesti kuulumist Euroopa Liitu toetas novembris 65% küsitletutest.

Ajavahemikel 2.-11. november ja 16.-23. november 2005 viis TNS Emor Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu 993 15-74-aastase Eesti elaniku seas. Nendest 732 vastajat olid valimisealised Eesti Vabariigi kodanikud. Uuringu tellija on Riigikantselei.

Täies mahus on uuring kättesaadav Riigikantselei koduleheküljel aadressil: http://www.valitsus.ee/redirect/343EL teabetalitus
693 5729
www.riigikantselei.ee/euroopa
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-