Igapäevane üle Läti piiri töölkäimine ja õppimine muutub lihtsamaks

29.04.2021 | 19:25

Stenbocki maja, 29. aprill 2021 – Valitsus kiitis heaks muudatuse, mis lubab alates esmaspäevast, 3. maist, töötamiseks või õppimiseks igapäevaselt Eesti-Läti piiri ületada ainult ühe koroonaviiruse testiga nädalas. Testi tulemus peab olema negatiivne või inimene peab olema tunnistatud nakkusohutuks. Reegel puudutab inimesi, kes ületavad Eesti-Läti riigipiiri rohkem kui kaks korda nädalas. Erand tehti eesmärgiga leevendada eelkõige Võrumaa ettevõtjate ja töötajate olukorda.
    • Jaga

Muudatuse järgi hakatakse inimeselt, kes käib vähemalt kaks korda nädalas riigipiiri ületades tööl või õppimas Eestis, nõudma ainult ühe koroonaviiruse testi tegemist 7 päeva jooksul. Ilma testita tohib üle riigipiiri tööl ja õppimas käia ka juhul, kui inimene on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud või inimene on vaktsineeritud.

Praegu laieneb Eesti-Läti riigipiiri ületamisel tavapärane regulatsioon, kus 10-päevase eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb pärast piiriületust  teha negatiivse tulemusega test, et saaks täita vältimatuid tööülesandeid. See regulatsioon tähendab Eesti-Läti piiriülesel töötamisel inimeste jaoks nädalas kahe kuni kolme testi tegemist, mis on aja- ja ressursikulukas. 

Nii töötajal kui tööandjal tuleb jätkuvalt järgida kõiki COVID-19 ohutusreegleid, näiteks hoida distantsi, kanda maski, täita desinfitseerimisnõudeid ning jääda haigena koju.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus