Istung lõppes, pressikonverentsil ühendministeeriumis: Ratas, Laneman, Reinsalu ja Kiik

17.12.2020 | 11:47

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 17. detsember 2020 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-4; 6-12.1 ja 12.3; 13-14, 16-21. Päevakorrapunkt nr 5, 12.2, 15 ja 22 avati aruteluks. Päevakorrapunkt nr 10 võeti istungilt välja. Täiendavalt lisati päevakorda neli eelnõu, mis kõik avati aruteluks ja kiideti muutmata kujul heaks.

Aruteluks avatud päevakorrapunktid 5 ja 15 kiideti esitatud kujul heaks. Päevakorrapunkt nr 22 juurde naastakse järgmisel nädalal.

Päevakorrapunkti 12.2 muudeti nii, et riigikantselei asemel eraldatakse valitsuse reservist 142 000 eurot välisministeeriumile. Raha eraldatakse riigis ühtse Euroopa Liidu piiratud tasemel teabe edastuse tagamiseks.

Rahandusminister Martin Helme ettepanekul lisati päevakorda kaks eelnõu. Esiteks lisati päevakorda tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõuga kavandatavate muudatustega sätestatakse riigisisesed rakendusnormid Euroopa Liidu õiguse sujuvamaks ülevõtmiseks kahes valdkonnas. Nendeks on liiduvälistest riikidest, eelkõige e-poodidest tellitud väikese väärtusega posti- ja kullersaadetiste tollivormistuseeskirjad ning sularaha sisse- ja väljaveo kontrollieeskirjad.

Teiseks lisati päevakorda maksukohustuslaste registri põhimääruse muutmine. Maksukohustuslaste registrit täiendatakse kahe uue alamregistriga, milleks on maamaksu alusandmete register ja maamaksu määramise rakendus. Need muudatused tulenevad maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust, millega luuakse alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks maa-ametist maksu- ja tolliametisse alates 1. jaanuarist 2021.

Riigisekretäri ettepanekul lisati päevakorda korralduse eelnõu COVID-19 haigete ja lähikontaktsete karantiini tingimuste pikendamise kohta 1. veebruarini 2021. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab selle kohta välja eraldi pressiteate.

Sotsiaalminister Tanel Kiige ettepanekul lisati päevakorda otsus, millega saab hingamisaparaatide kõrval valitsuse reservi sihtotstarbelist eraldist kasutada ka muude patsiendi vere hapnikusisaldust optimaalsel tasemel hoidvate seadmete soetamiseks.

Kõik täiendavalt istungile esitatud eelnõud kiideti heaks.

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakord:  https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-1712-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverents algab ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1) pressikonverentsi ruumis kell 12. Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas; siseminister Alar Laneman, välisminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo palub pressikonverentsist osavõtvatel ajakirjanikel kanda maske. Auditooriumi vajadusi arvestades esinejad maske ei kanna. Pärast pressikonverentsi ametliku osa lõppu palume valitsuse liikmetega intervjuusid teha hajutatult.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-