Istung lõppes, pressikonverentsil ühendministeeriumis: Ratas, Martin Helme, Solman, Aab ja Kiik

10.12.2020 | 10:36

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 3. detsember 2020 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-12 ja 14-17. Päevakorrapunkt nr 13 avati aruteluks. Täiendavalt lisati päevakorda kolm eelnõu.

Esmakordselt toimus valitsuse istung täies mahus elektrooniliselt üle veebi.

Valitsus avas aruteluks päevakorrapunkti nr 13 koroonaviiruse leviku ohjeldamise piirangute kohta Ida-Virumaal ja üle-eesti ning kiitis uued piirangud heaks. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab selle kohta eraldi teate.

Justiitsminister Raivo Aegi ettepanekul lisati istungile 750 000 euro eraldamise justiitsministeeriumile, et tagada vanglates C-hepatiidi ravi. Korraldus kiideti esitatud kujul heaks.

Keskkonnaminister Rain Epleri ettepanekul lisati päevakorda Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme vahetus, kuid seda punkti otsustati arutada järgmisel nädalal.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi ettepanekul lisati päevakorda elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kiideti heaks ja saadetakse arutamiseks Riigikogule.

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-101220-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverents algab ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1) pressikonverentsi ruumis kell 12. Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas; rahandusminister Martin Helme, rahvastikuminister Riina Solman, haridus- ja teadusminister Jaak Aab ning sotsiaalminister Tanel Kiik. Kuna peaminister Jüri Ratas viibib COVID-19 lähikontaktsena karantiinis, osaleb ta pressikonverentsil üle veebi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo palub pressikonverentsist osavõtvatel ajakirjanikel kanda maske. Auditooriumi vajadusi arvestades esinejad maske ei kanna. Pärast pressikonverentsi ametliku osa lõppu palume valitsuse liikmetega intervjuusid teha hajutatult.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-