Istungi päevakorrapunktid kiideti heaks, pressikonverentsil : Ratas, Palo, Kiisler, Aab

26.10.2017 | 10:45

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 26. oktoober 2017 - Valitsus kiitis täna istungil heaks kõik päevakorda esitatud 15 eelnõu. Päevakorrapunktid 11 ja 15 avati aruteluks, mis mõlemad kiideti heaks, kusjuures punkti nr 11 korraldust täiendati sisuliselt ning punkti nr 15 osas täpsustati seletuskirja. Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, keskkonnaminister Siim Kiisler ja riigihalduse minister Jaak Aab.

Päevakorrapunkt 11 käsitles maavanemate teenistusest vabastamist. Istungile oli esitatud eelnõu, mis nägi ette Lääne-Viru, Põlva ja Võru maavanema teenistusest vabastamise seoses valituks osutumisega kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks. Kuna maavanem ei saa olla ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal tuli nad teenistusest vabastada. Korraldust täiendati  Harju ja Lääne maavanemate teenistusest vabastamisega samal põhjusel. 

Päevakorrapunkt 15 käsitles taastuvenergia statistika müüki Luksemburgile. Vastava lepinguga antakse Luksemburgi Suurhertsogiriigile aastatel 2018-2020 enamtoodetud taastuvenergia statistika kogused lepingus kokku lepitud tasu eest. Tasu võimaldab Eestis vähendada elektrienergia kulusid lõpptarbijatele ning arendada täiendavaid taastuvenergeetika ja energiatõhususe meetmeid. Koostöö raames tekkivaid tulusid peab Eesti Vabariik kasutama taastuvate energiaallikate kiiremaks kasutuselevõtuks ning tulude kasutamisest raporteerib Eesti iga-aastaselt Luksemburgile.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson allkirjastab lepingu plaani järgi 7. novembril 2017 Tallinnas.


Loe päevakorra kohta lähemalt:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-261017-istungi-kommenteeritud-paevakord

 

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas:  https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Pressikonverentsi saab jälgida ka nutilahenduse kaudu: http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-