Jüri Ratas: valitsusliidu peamine eesmärk on inimeste elukeskkonna parandamine

20.12.2016 | 10:36

Uudis
    • Jaga
Stenbocki maja, 20. detsember 2016 – Peaminister Jüri Ratas ütles Riigikohtu haldusreformi seaduse põhiseaduspärasust puudutava kohtuotsuse kohta, et haldusreformiga liigutakse edasi arvestades täielikult Riigikohtu otsust. „Riigikohtu otsus tunnistada haldusreformi seaduse peamine osa põhiseaduspäraseks annab lisakinnituse, et haldusreform jätkub,“ ütles peaminister Ratas. „Kõige olulisem on teha jõupingutusi inimeste elukeskkonna parandamiseks. Seetõttu suurendame kohalike omavalitsuste otsustusõigust ning tõstame nende tulubaasi oma elanikele kvaliteetsete ja kättesaadavate teenuste pakkumiseks.“ „Haldusreformist on viimased paarkümmend aastat räägitud ning täna valitseb selge arusaam, et see tuleb koostöös omavalitsustega reaalselt ellu viia. Tunnustan kõiki volikogu liikmeid, volikogu esimehi, vallavanemaid, linnapeasid, omavalitsusliite ning teisi osapooli, kes on reformi õnnestumiseks oma panuse andnud,“ ütles peaminister Ratas.  „Valdade liitumine on kohaliku elu edasiviimiseks vajalik ning kõige olulisem on seejuures turvalise ja hea elukeskkonna tagamine,“ ütles Ratas. Peaminister kinnitas, et kohati muret tekitanud 5000 elaniku nõude puhul omavalitsuse moodustamiseks on mõistliku lahenduse leidmiseks võimalik lubada mõningast paindlikkust. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-