Kallas kohtumisel tööturu osapooltega: tõhus rahakasutus nõuab häid ideid

31.03.2021 | 18:46

Stenbocki maja, 31. märts 2021 – Täna toimus uue valitsuse esimene kohtumine Tööandjate Keskliidu ja Ametiühingute Keskliidu esindajatega. Kohtumisel arutati nii võitlust pandeemiaga kui ka Euroopa Liidu vahendite planeerimist ja rakendamist.
    • Jaga

„Uus valitsus peab oluliseks jätkata dialoogi tööturu osapooltega, et üheskoos, võimalikult läbipaistvalt ja tõhusalt lahendada nii COVID-19 kiire levikuga seotud kriisi kui ka pikemaajalisi väljakutseid, mis on seotud Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutusse võtmise ja majanduse taaskäivitamisega, aga ka rohe- ja digipöördega,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Tähtis on, et efektiivne rahakasutus ei seisaks ideede puuduse taga,“ lisas ta.

Sotsiaalpartnerid arutasid Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimisprotsessi ja leidsid, et oluline on jätkata tiheda infovahetusega ja esindusorganisatsioonide kaasamisega ka euroraha kasutamise detailide üle otsustades. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on valitsusel soov euroraha kasutuse sihtimisel sotsiaalpartneritega praktilist koostööd teha. “Euroraha toetab järgmistel aastatel Eestis suurte muutuste läbiviimist - teaduse suuremat rakendamist ettevõtluses, rohepööret, digitaliseerimist. Rahakasutuse võimalikult täpselt sihitud kavandamine algusest peale koostöös tööandjate, töövõtjate ja teaduse esindajatega annab suurema kindluse euroraha efektiivseks kasutamiseks nii et see tõesti inimeste eluolus nähtava muutuse paremuse poole kaasa tooks.”

Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas töötajate ja ametiühingute esindajatele õiglase ülemineku fondi võimalusi aidata kaasa Ida-Virumaa majanduse kaasajastamisele. Veebruaris leppis valitsus kokku, et lähtuvalt Euroopa Komisjonilt saadud tagasisidest ei laiendata ülemineku fondi kasutuse sihtpiirkonda ja keskendutakse Ida-Virumaa maakonnale. „Üleminekuperiood energeetikas ei alanud täna ega eile, selle aja jooksul on loodud ka alused, kuidas edasi minna. Riigi programmide toel on Ida-Virumaal nelja aastaga loodud üle tuhande töökoha, mis on keskmisest kõrgema palgaga. Lähitulevikus säilivad 6000 töökohta põlevkivisektoris, kuna valitsus on otsustanud energiajulgeoleku eesmärgil hoida ülal elektritootmisvõimsusi ja toetanud ka õlitootmist. Prognoosi järgi investeeritakse Ida-Virumaale lähema 10 aasta jooksul 1.5 miljardit eurot riigi ja erasektori koostöös, luues uusi ja keskmisest parema palgaga töökohti. Huvi Ida-Virumaa vastu investorite poolt on väga suur. Riik on selleks teinud ettevalmistustööd, näiteks tööstusparke arendades,“  ütles Aab.

„Piirkonnas kaua valitsenud ebakindluse vähendamiseks ongi vaja konkreetsemat ajakava, et see aitaks uusi väljakutseid vastu võtta ja teostada seda üleminekut nii, et kõik sellest võidaks,“ toonitas Kaja Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis kohtumisel vaktsineerimise praegusest seisust ja elutähtsate teenuste osutajate vaktsineerimisest. Sotsiaalpartnerid avaldasid lootust, et koos olukorra paranemisega vaktsiinide tarnetes saavad paika ka juhised tööandjatele, kes soovivad oma töötajaid esimesel võimalusel vaktsineerida. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus