Kell: 11:53, 18.12.2003

18.12.2003 | 11:53

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus otsustas eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Väätsa Vallavalitsusele 67 253 krooni Palivere silla taastamise kulude katteks. Röa-Palivere teel üle Reopalu jõe asuv Palivere sild on betoonsammastele toetuv puittalade ja puukattega sild. Käesolevaks aastaks oli teadmata ajal ehitatud sild pea täielikult amortiseerunud. Seetõttu kavatses Väätsa vald silla 2003. aastal rekonstrueerida demonteerides rajatise puitosa ning rajades olemasolevatele betoonsammastele terastaladega puitkattega silla. Paraku ei osutunud käesoleval aastal võimalikuks silda renoveerida, sest väljakuulutamata läbirääkimistega hankeprotsessi tulemusena tegi viiest pakkumisele kutsutud firmast pakkumise vaid üks (AS Järva Teed) ning nende pakkumise hind 120 000 krooni osutus oluliselt suuremaks valla eelarves selleks tarbeks planeeritust (50 000 krooni), mistõttu kuulutati hange luhtunuks. Seoses silla varisemisega on nüüdseks liiklus Röa-Palivere teel täielikult katkenud, mis halvendab oluliselt Palivere elanike ühendust ümbritsevate asulate, sealhulgas vallakeskusega. Samuti põhjustab see lisakulutusi teed kasutavatele, valla põhilistele tööandjatele, OÜ Väätsa Agro ja AS Prelvex, kelle põllutöömasinad ja turbaveokid kasutavad 3 kilomeetriseks ümbersõiduks intensiivse liiklusega teid, mis peale lisakulude häirib ka tavaliiklust Paide-Väätsa-Roovere-Kuimetsa maanteel ja Paide-Viraksaare teel. Käesolevaks ajaks AS Järva Teed, ühe viiest sealkandis sillaehitustöid tegevast litsenseeritud firmast, poolt tehtud täpsustatud rekonstrueerimistööde kulukalkulatsiooni järgi on tööde maksumus 117 253 krooni, millest vald on võimeline omavahendite arvel rahastama töid 50 000 krooni ulatuses. Seetõttu vajab vald Vabariigi Valitsuse erakorralist abi 67 253 krooni puudu jääva osa rahastamiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-