Kell: 11:53, 18.12.2003

18.12.2003 | 11:53

Uudis
    • Jaga

Valitsus andis politseiametile loa sõlmida 20 aastaks üürileping 8844 m2 suuruse kogupinna kasutamiseks Tartus Riia 132 eelnõus määratletud tingimustel üüri suuruse osas. Siseministeeriumi taotluse kohaselt soovib Politseiamet sõlmida ASiga Rondam üürilepingu, mille alusel üüritakse pind Tartu Politseiprefektuurile seoses Lõuna Politseiprefektuuri töölerakendumisega 1. jaanuarist 2004. a, ühendades senised Tartu, Jõgeva, Viljandi, Põlva, Võru ja Valga Politseiprefektuurid, mistõttu olemasolevates ruumides ei ole piisavalt töökohti Lõuna Politseiprefektuuris tööle asuvatele inimestele. Vastavalt üürilepingu projektile sisaldab üürisumma kõiki kinnisvara korrashoiu tagamise tegevusi, sh haldusteenuseid, tehnohooldust, heakorra tagamist, ehitus- ja remonditöid, omanikukohustusi (nt maamaks), kommunaalteenuseid ning tasuta parkimiskohti, kuid ei sisalda tugiteenuseid ja kommunikatsiooniteenuseid. Lepingu ülesütlemisel üürnikust olenevatel põhjustel enne 5 aasta möödumist lepingu sõlmimisest sätestatakse leppetrahv 5 aasta üürimaksete summa ulatuses. Kolimisel üüritavale pinnale vabanevad hetkel Tartu Politseiprefektuuri kasutuses olevad kinnistud turuväärtusega umbes 12,5 miljonit krooni, mille siseministeerium plaanib üle anda Riigi Kinnisvara ASile. Politseiameti 2003. a eelarves on üürideks ette nähtud kokku 34 429 873 krooni, millest Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud lepingute jaoks 25 619 275 krooni ja teistega sõlmitud lepingute jaoks 5 736 493 krooni. Riigieelarve seaduse kohaselt on ministeeriumil ja tema valitsemisala riigiasutusel õigus sõlmida hankelepinguid järgmise aasta assigneeringute arvel kuni 50 protsendi ulatuses jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud vastavatest assigneeringutest. Hankelepingute sõlmimise summas, mis ületab nimetatud määra, otsustab rahandusministri ettepanekul valitsus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-