Kell: 12:01, 18.12.2003

18.12.2003 | 12:01

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks Vabariigi Valitsuse reglemendi muutmise. Eelnõu sätestab, kuidas esitatakse kandidaadid Euroopa Liidu institutsioonidesse, komiteedesse ja asutustesse. Reguleeritakse, kelle pädevuses on kandidaatide esitamine Vabariigi Valitsusele ning millised kooskõlastused või arvamuse küsimised peavad kandidaatide esitamisele eelnema. Euroopa Liidu õigus ei reguleeri siseriiklikke protseduure vastavate kandidaatide esitamiseks. ELi õiguses on sätestatud nõuded isikutele, keda saab kandidaadiks nimetada, kuid kes vastavate kandidaatide osas riigisiseselt otsused teeb ning läbi millise menetluse, on jäetud liikmesriigi enda otsustada. Eelnõu kohaselt esitatakse kandidaadid Euroopa Liidu institutsioonidesse, komiteedesse ja asutustesse esitatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks järgmiselt:1. Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi esitab peaminister;2. Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi, Euroopa Kohtu esimese astme kohtuniku kandidaadi ja kohtujuristide kandidaadid esitab välisminister kooskõlastatult justiitsministriga ning kuulates eelnevalt ära Riigikohtu esimehe, õiguskantsleri ja riigisekretäri arvamuse;3. Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitab rahandusminister kuulates eelnevalt ära riigikontrolöri arvamuse;4. Euroopa Investeerimispanga aktsionäride nõukogu liikme kandidaadiks on rahandusminister ja direktorite nõukogu liikme (ja asendusliikme) kandidaadi esitab rahandusminister;5. Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee seitsme liikme kandidaadid esitab sotsiaalminister kooskõlastatult majandus- ja kommunikatsiooniministriga ja teiste asjaomaste ministritega ning kuulates ära asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide ettepanekud;6. Euroopa Liidu regioonide komitee seitsme liikme kandidaadid esitab regionaalküsimustega tegelev minister kooskõlastatult siseministriga;7. Euroopa Aatomienergiaühenduse Teadus- ja tehnikakomitee liikme kandidaadid esitab haridus- ja teadusminister kooskõlastatult majandus-ja kommunikatsiooniministriga;8. Euroopa Aatomienergiaühenduse tarneagentuuri nõuandva komitee liikme kandidaadi esitab majandus- ja kommunikatsiooniminister kooskõlastatult välisministriga.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-