Kell: 12:08, 18.12.2003

18.12.2003 | 12:08

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus kiitis heaks valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste investeeringute kava objektilise jaotuse 2003. aastal muutmise. Muudatused nimetatud korralduses tulenevad seaduse 2003. aasta riigieelarve muutmise seadusest (Riigikogus vastu võetud 10.12.2003) ning ministeeriumide ja maavalitsuste esitatud taotlustest. Samuti kiitis valitsus heaks korralduse valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste tegevuskulude jaotuse 2003. aastal muutmiseks. Seni kehtinud korralduse muutmine tuleneb 2003. aasta riigieelarve muutmise seadusest (Riigikogus vastu võetud 10.12.2003) ning ministeeriumide ja maavalitsuste taotlustest. Seletuskirja kohaselt on korralduse eelnõu koostatud ministeeriumide ettepanekute põhjal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-