Kell: 16:26, 18.12.2003

18.12.2003 | 16:26

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus eraldas Vabariigi Valitsuse reservist 932 257 krooni päästeteenistuste ja häirekeskuste täiendavateks majandamiskuludeks. Sellest summast 352 164 krooni on mõeldud Harjumaa Päästeteenistusele ja 580 093 krooni Ida-Virumaa Päästeteenistusele. Harjumaa Päästeteenistuse kulud on seotud suure arvu kulupõlengute ja pinnasetulekahjude kustutamisega, milleks oli vaja teha 782 korral 973 väljasõitu, millise arvuga ei osatud arvestada eelarvevahendite planeerimisel. Ida-Viru Päästeteenistuse kulud on seotud kulupõlengute kustutamisega, milleks oli vaja teha 520 väljasõitu ja 2003. a. augustikuus paduvihmadest tingitud üleujutuste likvideerimisega, millega ei arvestatud eelarvevahendite planeerimisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-