Kultuuriminister sai volitused Sihtasutuse Eesti Tervishoiu Muuseum asutamiseks

05.12.2013 | 11:10

Uudis
    • Jaga

Valitsus volitas tänasel istungil kultuuriministrit asutama Sihtasutust Eesti Tervishoiu Muuseum. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik ja Tallinna Tehnikaülikool. Sihtasutuse asutamine toimub käesoleva aasta detsembris.

Sihtasutuse asutamise eesmärk on varade efektiivsem ja mitmekülgsem valitsemine ning kasutamine. Seeläbi tahetakse pakkuda muuseumikülastajale suuremaid elamusi ning muuseumitöötajatele paremaid töötingimusi.

Sihtasutusele antakse asutamisel mitterahalise sissemaksena üle tegevuseks vajalik vara, mis oli seni Eesti Tervishoiu Muuseumi kasutuses. Tallinna Tehnikaülikool annab sihtasutusele asutamisel rahalise sissemaksena üle 10 000 euro.

Sihtasutusel on neljaliikmeline nõukogu, mille moodustavad asutajate poolt määratud isikud. Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et kaks liiget määrab riik ja kaks Tallinna Tehnikaülikool. Sihtasutuse igapäevast tööd koordineerib juhatus (juhataja).

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-