NB! Täiendatud! VKB kommentaar eesistujamaa ettepanekute kohta EL eelarveraamistiku osas

06.12.2005 | 16:01

Uudis
    • Jaga

Täiendatud ja täpsustatud 6.12.2005 kell 16.10

Head ajakirjanikud,

Siit leiate valitsuse kommunikatsioonibüroo kommentaari 5. detsembril 2005 Euroopa Liidu eesistujamaa ettepanekutele eelarveraamistiku osas aastateks 2007-2013.

Lähem info Briti ettepanekute kohta aadressil:

http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1107293561746&a=KArticle&aid=1133771693498


Eesistuja ettepaneku põhipunktid:

Suurbritannia esitatud ühenduse eelarve aastateks 2007-2013 on 847 miljardit eurot ehk 13,252 triljonit krooni.

Eesistuja ettepaneku kohaselt vähendatakse Euroopa Liidu uusliikmete arenguabi võrreldes Luksemburgi viimase pakkumisega 8,5%, st 14 miljardi euro ehk 219 miljardi krooni võrra. Võrreldes aga loodetud 4% SKP-st, on kärbe 10% oodatud vahenditest.

Briti tagasimakse aastatel 2007-2013 väheneb kaheksa miljardi euro ehk 125 miljardi krooni võrra.

Finantsperspektiivi üldine taust ja Eesti seisukohad:

Eelarvekokkuleppe saavutamine on kõikide liikmesriikide huvides ja me loodame jätkuvalt, et see kokkulepe käesoleva aasta detsembris ka saavutatakse. Samas ei ole Eesti valmis tegema kompromissi iga hinna eest, oluline on ka kokkuleppe kvaliteet. Oleme läbirääkimisteks avatud, kuid soovime õiglast kompromissi.

Eesistuja ettepanek ei arvesta liikmesriikide seniste arvamusavaldustega, vaid tundub viivat lahendustest kaugemale.

Kokkulepe peab olema õiglane ning vastuvõetav kõikidele liikmesriikidele. Kindlasti ei ole seda ettepanek, kus uued ja kõige vaesemad liikmesriigid peavad maksma kompromissi saavutamise eest suhteliselt kõige kõrgemat hinda. Kompromissi saavutamiseks peavad järeleandmisi tegema kõik liikmesriigid.

Eesistuja ettepanek ei ole kooskõlas liikmesriikide solidaarsuse põhimõttega ega toeta uute ja vanade liikmesriikide majandusliku arengutaseme ühtlustamist, pigem võib see soodustada nendevahelise kunstliku lõhe tekkimist.

Arengulõhe kiire vähenemine rikkamate ja vaesemate liikmesriikide vahel ei ole ainult meie, vaid terve Euroopa Liidu huvides. Statistika näitab, et uute liikmesriikide majanduslik areng on olnud oluliselt kiirem kui ühenduse vanades liikmesriikides. Selle tulemusel vähenevad erisused uute ja vanade liikmesriikide majanduse arengutasemes. Me ei saa nõustuda lahendusega, kus suurem osa järeleandmiste koormast jääb uute liikmesriikide kanda.

Eesistuja pakkumine ei muuda Euroopa Liidu eelarvet nüüdisaegsemaks. Suurbritannia on olnud uute liikmesriikide ja laienemise pooldaja, samuti modernsema eelarve eest seisja – praegune eesistuja pakkumine ei tegele mitmete probleemidega, mille pärast juunis jäi kokkulepe saavutamata.

Me ei saa nõustuda Briti tagasimakse minimaalse vähendamisega. Meie arvates ei ole õiglane, et uued liikmesriigid rahastavad Briti tagasimakset. Tagasimakse nüüdisajastamisel tuleks muu hulgas arvestada vahepeal toimunud põllumajandusvahendite osakaalu langemisega EL üldeelarves, samuti laienemise ja ka Suurbritannia suhtelise jõukuse märkimisväärse kasvuga.

Eesistuja pakutud tehnilised struktuurfondide vahendite kasutamist lihtsustavad detailid (näiteks n+3, ELi rahastamine 85%) on meile olulised, kuid mitte nii olulised, et see õigustaks struktuurivahendite nii ulatuslikku kärbet.

Eesti toetab eesistuja ettepanekut vaadata ELi eelarve üle võimalikult kiiresti.

Eesti on struktuurfondide kasutamisel olnud edukas, senine toetuste kasutamise analüüs näitab, et Eesti on suuteline kasutama toetusi tähtaegselt ja täies mahus.

Mis saab, kui kokkulepet ei tule?

Eesti jaoks ei ole kuue kuu pikkune edasilükkamine suur probleem. Jätkame projektide ettevalmistamist normaalses tempos. Uued rahastamise reeglid ei ole küll kinnitatud, aga need on sisuliselt valmis ja töötame nende alusel.

Eelarveläbirääkimised jätkuvad siis Austria ja Soome eesistumisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-