Peaminister Andrus Ansip kohtus Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga

20.12.2007 | 17:48

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja, 20. detsember 2007. a – Peaminister Andrus Ansip kohtus täna Stenbocki majas Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Durão Barrosoga. Tunniajalise kohtumise käigus arutati energia- ja kliimaküsimusi, Euroopa Naabruspoliitikat ning Lissaboni lepinguga seotud ootusi.

Ansipi sõnul on lõppev aasta olnud hea nii Eestile kui Euroopa Liidule tervikuna. Ta väljendas heameelt Lissaboni lepingu allkirjastamise üle, avaldades lootust, et see ratifitseeritakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides järgmise aasta jooksul.

„Lissaboni leping tugevdab Euroopa Liitu ja tugev Euroopa Liit on meie huvides. Loodan, et Riigikogu ratifitseerib selle järgmise aasta esimesel poolel,“ ütles Ansip.

Energia- ja kliimaküsimustest rääkides tervitas peaminister Ansip Euroopa Komisjoni aktiivsust energiapoliitika valdkonnas ning tunnustas komisjoni tihedat suhtlust liikmesriikidega.

„Me oleme huvitatud, et Euroopas oleks välja kujunenud ühtne energiaturg,“ ütles Ansip. „Eesti toetab üldjoontes Euroopa Komisjoni energia siseturu paketti. See viib meid lähemale ühenduse suurema energiajulgeoleku ja –solidaarsuse suunas.“

Peaministri sõnul toetab Eesti komisjoni suuremat rolli Euroopa Liidu siseturu avamisel ja reguleerimisel ning kolmandatest riikidest pärinevate investeeringute kontrollimisel. Lisaks nimetas Ansip väga positiivseks ettepanekuid regionaalsete elektriturgude arendamiseks.

Barroso omalt poolt tunnustas Eesti valmisolekut suurendada taastuvenergia kasutust lõpptarbimises. „Euroopa Liidu liikmesriigid on püstitanud taastuvenergia osakaalu suurendamiseks ambitsioonikad eesmärgid. Seda tuleb hinnata. Ma olen kindel, et Eesti suudab oma eesmärgi saavutada,“ ütles Barroso.

Eraldi tõstatas Andrus Ansip vestluses Barrosoga Gruusia ja Moldova küsimuse, rõhutades vajadust reformiprotsesse neis riikides Euroopa Naabruspoliitika raames rohkem toetada. Ansipi sõnul on väga oluline, et järgmised eesistujad ja Euroopa Komisjon jätkaksid naabruspoliitika edasiarendamist ning seniste otsuste kiiret elluviimist.

Barroso nõustus Ansipi seisukohaga ning väljendas heameelt, et Eesti tähtsustab Gruusia ja Moldova abistamist. Ta lisas samas, et neil riikidel endil tuleb väga palju kodutööd teha.

Peaminister Ansip ja Euroopa Komisjoni president Barroso puudutasid vestluses ka avalikkuse toetust Euroopa Liidule. Mõlemad avaldasid heameelt, et Eesti elanikkonna toetus Euroopa Liidule on erinevate küsitluste järgi üks kõrgemaid Euroopas.


Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-