Peaminister Andrus Ansip kohtus ÜRO peasektretäriga

15.11.2013 | 17:59

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 15. november 2013 – Peaminister Andrus Ansipi ja ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni kohtumisel räägiti e-lahendustest riigivalitsemises ja ÜRO kliimapoliitikast. Peaministri sõnul on Eesti kasutanud riigivalitsemises edukalt e-lahendusi, mis on suurendanud nii valitsemise läbipaistvust kui toetanud majanduse arengut. Kohtumisel tõdeti, et Eesti kogemus ja selle edasi andmine teistele riikidele täidab ka ÜRO eesmärke.

„Eesti on teinud riigi teenused inimestele kättesaadavamaks ja läbipaistvamaks. Selle tulemusena on toimunud ümberkorraldused pea kõikides ametiasutustes - kadunud on vajadus minna kohale allkirja andma ja vähenenud on vajadus paberi ja inimtööjõu järele,“ ütles peaminister Andrus Ansip, tuues näiteks digiallkirja kasutamise. Peaminister rõhutas, et digitaalse allkirja kasutamisel on märkimisväärne majanduslik efekt – arvutuste kohaselt aitab e-lahenduste kasutamine säästa iga inimese kohta ühe töönädala jagu aega aastas, mis on võrdne 2 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust.

Tema sõnul on e-riigi infosüsteemide ülesehitamine käivitunud pea kõikides maailma riikides ja üha sagedamini tuntakse huvi Eesti kogemuste vastu - Eesti e-riigi alast kogemust on tutvustatud ligi 60 riigi poliitikutele ja valdkonna ekspertidele. Mitmed projektid e-valitsemise arendamisel on käivitunud ÜRO arenguprogrammide toetusel ning peaministri sõnul võiks ÜRO olla aktiivne partner Eesti e-lahenduste tutvustamisel ka tulevikus.

Kohtumisel räägiti veel ÜRO kliimapoliitikast, mille eesmärgiks on üksmeele saavutamine uue globaalse kokkuleppe osas hiljemalt 2015. aastal ning kasvuhoonegaaside heitkoguste oluline vähendamine aastaks 2020.

Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et Eesti toetab kliimakokkuleppe saavutamist. „Eesti on vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid oluliselt. Taastuvenergia osakaal on juba praegu 25% , mis on 2020. aastaks seatud taastuvenergia eesmärk,“ sõnas ta. Peaministri sõnul on see olnud kasulik nii keskkonna kui majanduse kontekstis.

Ühe olulise teemana räägiti olukorrast Afganistanis. Ban Ki-moon rõhutas, et ÜRO on pühendunud Afganistani toetamisele ja pidas vajalikuks rahvusvahelise abi jätkumist. Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et Eesti toetus Afganistanile jätkub kuni meie abi vajatakse ja meie panus on oodatud.

Pildid kohtumisest https://valitsus.ee/et/uudised/pildialbum#2592-1

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-