Peaminister Ansip andis Riigikogule ülevaate teadus- ja arendustegevusest

20.12.2012 | 10:50

Uudis
    • Jaga

Tallinn, 20. detsember 2012 – Peaminister Andrus Ansip ütles täna Riigikogus, et kulutused teadus- ja arendustegevusele riigis kasvasid 2011. aastal märkimisväärselt.

„Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPst tõusis 2,41 protsendini,“ ütles peaminister, tuues võrdluseks, et 2010. aastal moodustasid need 1,63 protsenti SKPst.

Ta märkis, et alates 2002. aastast, esimese „Teadmistepõhise Eesti“ strateegia koostamisest, on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused kasvanud 7 korda.

„Eestis ei ole investeeritud teadus- ja arendustegevusse kunagi rohkem, kui seda tehti 2011. aastal,“ ütles Ansip. „Teadus- ja arendustegevust ei peeta enam liigseks luksuseks, vaid eksistentsiaalselt oluliseks tegevuseks, mis väärib pidevat tähelepanu.“

Peaminister osutas, et avaliku sektori investeeringud teadusesse on kasvatanud ettevõtlussektori arenguambitsioone ja -võimalusi ning erasektori investeeringute osakaal teadus- ja arendustegevuse kogukulutustest on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud.

Ta lisas samas, et arvestades eesmärki saavutada aastaks 2020 teadus- ja arendustegevuse kulutuste mahuks 3 protsenti SKPst, peaks erasektori panus veelgi suurenema ja jääma püsivalt vähemalt kahe kolmandikuni kogukulutustest.

„Alles siis saame end pidada suhteliste näitajate poolest võrreldavaks selliste tugevate teadus- ja arenduskultuuriga riikidega, nagu Saksamaa, Soome, Rootsi või Taani,“ ütles peaminister Ansip.

Ansip märkis, et lisaks teadus- ja arendustegevuse rahastamise mahu suurendamisele on vajalik pöörata oluliselt rohkem tähelepanu ka teaduse ja innovatsioonisüsteemi sisulistele väljunditele.

\"Teaduspoliitiliste valikute tulemid peavad kajastuma meie ühiskonna heaolus ning looma baasi stabiilseks majandusarenguks,\" ütles Ansip.

Peaminister rõhutas, et teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon peavad Eestis jääma prioriteetideks hoolimata majanduse seisust, heitlikust väliskeskkonnast ja sisepoliitilisest võitlusest.


Täismahus saab peaministri ettekandega tutvuda valitsuse veebilehel aadressil: http://valitsus.ee/et/valitsus/peaminister-ja-ministrid/andrus-ansip/peaministri-koned-ja-seisukohad
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-